"Yaşar Kalafat" için Arama Sonuçları

75 adet ürün bulundu.

0 kişi
Kurt, Türk kültür cografyasinda, Türk kültürlü halklarin sözlü kültürlerinde ce halk inançlarinda; disi, kili, yelesi,derisi, pençesi, tirnagi, kemigi, gözü, kani, cigeri, izi ile yer tutan ve bu hali...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bu elleri boş çevirme Allah'ım!Bir sabah ağarırken tan Azad olsun artıkOğu Türkistan 
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Büyü konulu bu çalışmanın yapılmasında büyü inancının yapı taşlarına inilmesi ercih edildi
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta Batı'nın dünya ülkeleri üzerine bir felaket gibi çöküşü bitmek bilmeyen bir saldırının kahredici öyküsü kanıtlarıyla anlatılıyor.Kitabın amacı Türkiye'mizin aydınlarını yöneticilerini ve po...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Mitostrateji 4 Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri 
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Emperyalizm diğer kavimleri etnil olarak tahrik edince Türklerin de kendi kavimleri için araştırmalara girmelerine yol açtığını görüyoruz.Daha evvel Rusya!da başlamış olan Türkçülük hareketi Türkiye'...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Halkların dilleri dinleri siyasi yapılanmaları egemen oldukları topraklara saygılı davranılarak birlikte yaşayan farklı dillive dinli halkların karşılıklı demokratik haklarını karşılıklı demokratik h...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Aras Vadisi, sadece bir coğrafi tanım olmayıp, Aras'ın çıktığı Bingöl Dağları'ndan başlayarak Hazar Denizi'ne döküldüğü alanı da yakın-uzak çevresi ile kapsayan Dağıstan, Ahıska, Acara, Borçalı, Nahçı...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
1 kişi
Bu çalışmada, Türk kültür coğrafyasının genelinden, halk kültürü-mitoloji, halk kültürü-halk sufızmi içerikli çalısmalardan bir takım örneklemeler yapılarak, Batı Türklüğü mitoloji incelemeleri ele al...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺

Kut

0 kişi
Bu çalışmada; kut kaynağı ile kutun tecelli etmiş olduğu; insanlar, hayvanlar, bitkiler ve cansız bilinenler arasındaki ilişki, Gök Tanrı/Ulu Tanrı İnanç Sistemi ve İslâmiyet dönemleri esas alınarak i...
%20 19,00 ₺ 15,20 ₺
0 kişi
Türklük, Türk kültürlülükle tanımlanır. Türkiye Cumhuriyetini kuran halk Türk milleti iken, bu kurucu halkın, milletin kültürü de Türk kültürüdür. Bu kültürün sahipliliğinde de varisliğinde de bu mill...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Anadolu Türk kültür coğrafyası alanından yapılmış bu derleme çalışmasında; Halk inançları-tasavvuf-mitoloji bağlantısı, Posof halk inançları, Dersim/Tunceli Zazaları halk inançları, Bitlis Mala Mürsel...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Totem ve onun etrafında oluşmuş inançların gerçeğine uygun bilinebilmeleri “yaratılış” ve “türeyiş”in gereğince bilinmesini saglamaktadır. Totem konusunu; kurt, toprak ve agaç gibi başlıklar altında i...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Kültürümüzde doğal olarak varlığını sürdüren “kişioğlu” kültünün uzak geçmişten gelen bir mitolojik derinliği vardır. Girilen farklı dinler ve temas halinde olunan değişik kültürlerle bu kült zenginle...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
'Ucalardan ucasan, Kimse bilmez necesen, Gözel Tanri! Neçe cahiler seni Göyde arar, yerde ister, Sen mö'minler könlündesen. Sen böyüksen, güdretlisen, Edebi sirr sahibisen.' Deli Dumrul- Dede Korkut...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Mensubiyet duygusunu içeriği ile verilen mesaj birlikte yaşamaya karşı tehdit oluşturulmasında belirleyici olur. Bu noktada halk ve millet tanımlamalarının iyi belirlenmesi ve Türkiye özelinde anlamla...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Kuzey ve Güney Kafkasya, etno-kültürel bakımdan Anadolu'nun, Anadolu da Kafkasya genelinin bir uzantısı konumundadır. Kültürel hayatın stratejik obje konumunun giderek önem kazandığı günümüzde, bazı t...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Söyleşiler” serisini; ne yapmak istiyoruz, neden yapmak istiyoruz ve nasıl yapmaya çalıştığımızı okurumuzla paylaşmak için başlattık. Bize göre, Türkiye’deki etnik terörün kaynağında emperyalizm vard...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmada kültürün stratejik bir obje olduğu ve halk kültüründen kimliklendiği üzerinde durulmakta, halk kültürü-kültürel kimlik-milli kimlik zinciri halkaları bağlantılandırılmaktadır.Böylesi bir...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada; Türk kültürlü halklarda uzak geçmişinden köklenen "ulu kişi" tiplemesi, bu tiplemenin kadın kişiye yansıyışı, bu tür kimselerin kabirleri etrafında oluşan inanmalar üzerinde durulmaktadı...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺

FİLTRE