"servet-i fünun" için Arama Sonuçları

13 adet ürün bulundu.

0 kişi
Tarih ve özellikle "kültür tarihi" araştırmalarında edebiyat eserlerinin tanıklığına da başvurulmaktadır. Her ne kadar tarih bilimciler ikinci, hatta üçüncü sınıf bir "belge" olarak görseler de, sonuç...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun topluluğunun kuruluşu, Servet-i Fünun topluluğunun dağılışı, Servet-i Fünun Mecmuası, Servet-i Fünun Şiiri, Servet-i Fünun hikaye ve romanı, Servet-i Fünun'da...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Sanatçılar hayal ülkesinin haz ülkesinden gerçeklik ilkesine o acı geçişte kurulan ve gerçek yaşamda ister istemez vazgeçilmiş içgüdüsel doyumların yerine temsilî doyumlar sağlayan bir ülke olduğunu s...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap doktora tezi olarak kabul edilen Servet-i Fünûn romancılarının romanlarında mekan, eşya ve kıyafetin tespit ve tahlilinden ibarettir. Bu çalışmada sosyal hayattaki değişimin önemli gö...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
1 kişi
“Tanzimat’tan sonra Batı etkisi altında ortaya çıkan ve gelişen Yeni Türk Edebiyatı, bilhassa Mekteb ve Servet-i Fünûn dergilerinin ortaklaşa faaliyeti sayesinde hayatiyet kazanan Servet-i Fünûn Edebi...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Edebiyatın yenileşme sürecine birçok katkıda bulunan Recaizade Mahmut Ekrem’in en önemli rolü, Servet-i Fünun döneminin oluşmasındaki gayretidir.Ekrem’in, Muallim Naci ile yaşadığı kafiye münakaşası v...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Servet-i Fünûn Edebiyatı, XIX. yüzyılın sonlarında adını aldığı dergi etrafında bir edebî hareket olarak başlamış ve ortaya koyduğu kendi ilkeleri ve tezleri doğrultusunda verdiği eserlerle bu edebî h...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
"Servetifünun Edebiyatı Antolojisi" başlıca iki amaç üzerine düzenlenmiştir:1- Orta ve yüksek dereceli okullardaki öğrencilere edebiyat derslerinde yardımcı olmak; onlara gerek ders konularında, gerek...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Trajik, sanattan ziyade hayatta bir durumun çok acıklı olduğunu ifade eden bir anlam yüklenmiş ve bu anlamı ile yaygınlık kazanmıştır. Oysa hayattaki trajik kavramından farklı olarak sanatta trajik, k...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun topluluğunun kuruluşu, Servet-i Fünun topluluğunun dağılışı, Servet-i Fünun Mecmuası, Servet-i Fünun Şiiri, Servet-i Fünun hikaye ve romanı, Servet-i Fünun'da...
%25 41,67 ₺ 31,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizde batılılaşma (çağdaşlaşma) çabaları, Tanzimattan sonra büyük bir hız kazanır. Kültür, sanat ve edebiyat alanlarında ise en ileri noktaya Servet-i Fünun döneminde ulaşır. Bu dönem, batıya karş...
%4 24,00 ₺ 23,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Servet-i Fünun topluluğuna mensup yazarların anı kitaplarından yola çıkılarak hareket edilen bu eserde Servet-i Fünun topluluğunun ne gibi şartlar altında oluştuğu devir şartlarının eserlere ne ölçüde...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺

FİLTRE