Sepetim 99 ÜRÜN

Sepetiniz Henüz Boş!

Toplam Tutar
  Dünyanın İlk Fatihi: Büyük İskender
  27.01.2020
  İskender Eski Yunanca ile Aleksandros, hükümdarlığı boyunca yürüttüğü seferler, kazandığı savaşlar ve fethettiği topraklar ile tarihe adını yazdıran Makedonya Kralı. Devasa bir toprak parçasını tek çatı altında birleştiren İskender dünyanın ilk fatihi olarak tarihe iz bırakıyor. Bıraktığı iz öyle büyük olmalı ki, adı Büyük Aleksandros anlamına gelen Aleksandros ho Mégas oluyor. Dilimizde ise Büyük sanıyla anılıyor. Biz de asırlar boyunca adından söz ettirerek efsanevi bir kahramana dönüşen Büyük İskender’in hayatına yakından bakalım istedik.

  Büyük İskender’in Hayatı

  Makedonya kralı II. Philip ve Epeiros (Epir) kralı Neoptolemos'un kızı Olympias'ın oğlu olan Büyük İskender, II. Aleksandros M.Ö 356 yılında Makedonya’nın Pella şehrinde dünyaya geldi. Büyük İskender, Türk tarih literatüründe İskender Rumî veya Makedonyalı İskender olarak da bilinir. Doğu efsanelerinde adı geçen büyük komutan, M.Ö 336 - M.Ö. 323 yılları arasında Makedonya’nın kralı olarak döneminin bilinen dünyasının yarısını fethetti.
  13-16 yaşlarındayken dönemin ünlü filozofu Aristoteles’den  aldığı dersler İskender’in kültürel gelişiminde büyük katkı sağladı. Genç yaşta felsefe, tıp ve bilime ilgi duyarken aynı zamanda babası gibi güçlü bir kral olmak istiyen İskender savaş sanatını da öğrendi.
  Bir gün en usta biniciler tarihin en ünlü atı sayılan Bukefalos’u yatıştırmaya çalışıyor ancak uğraşları sonuç vermiyordu. Bunun üzerine, İskender atı güneşe çevirerek gölgesinden ürkmesini önledi ve atı sakinleştirmeyi başardı. Bu durumu gören babasının, İskender’e “Sen kendine layık bir krallık kurmaya bak çünkü Makedonya senin için pek ufak.” dediği rivayet ediliyor. Tarihe bakıldığında, Kral II. Philip’in gerçekten de geleceği gördüğünü söyleyebiliriz.

  Büyük İskender’in Savaş Yılları

  İskender henüz 16 yaşındayken savaş alanlarında yer almaya başlamıştı. Babası seferdeyken ayaklanan Medyalılar’ı bastırarak ilk savaş tecrübesini yaşadı ve ilk zaferini kazanmış oldu. Daha sonra M.Ö. 338 yılında Eski Yunan’ın en güçlü iki devleti olan Atina ve onun müttefiki Thebes’e karşı kazanılan Keronea Savaşı’nda, Makedonya ordusuna İskender komuta ediyordu.
  İskender’in babası II. Philip’in öldürülmesine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen M.Ö. 336 yılında Philip’in düzenlemiş olduğu bir törende, Atina’nın ünlü hatibi Demosthenes tarafından yapıldığına inanılan bir plan ile Pausanias’un II. Philip’i öldürdüğü söyleniyor. Babasının ölümüyle birlikte İskender hiç beklemediği bir anda henüz 20 yaşındayken tahtın başına geçti. Genç kralın tahta geçmesine başkaldıranlar oldu ancak İskender hakimiyetini korudu.İskender tahta çıktığında, Trakya’da, Thebes’te, İlirya’da ve Teselya’da büyük bir kargaşa vardı. İskender ilk iş olarak Teselya’daki karışıklığa müdahale etti ve sadece bununla yetinmeyerek Yunan devletlerinin de arasını buldu. Bunun üzerine Corinth’te (Korint) toplanan kongreyle birlikte, II. Philip zamanında tasarlanan Asya’nın fethini gerçekleştirmek için Yunan ordularının başına İskender getirildi.
  Bir rivayete göre Büyük İskender Korint’te bulunduğu sırada ünlü düşünür Diyojen’e kendisinden bir şey istemesini söyledi ve Diyojen “Gölge etme başka ihsan istemem.” karşılığını verdi. Bunun üzerine İskender’in, “İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim.” dediğinden söz ediliyor.
  İskender tahta geçtiğinden beri en büyük hedefi Pers İmparatorluğu’nu ele geçirmekti. Pers ordusuyla ilk kez, bugün Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan bir akarsu olan Granikos’ta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada İran’da Ahameniş İmparatorluğu'nun son hükümdarı olan III. Darius’u yenerek Pers hakimiyetini zayıflattı. Ayrıca, Milet ve Halikarnassos şehirlerinin de direnişini kırdı. M.Ö. 333 yılının kış aylarına kadar Batı Anadolu İskender’in eline geçmişti. Perslerle İssos’ta yaşanan ikinci çarpışma, Darius’un yenilgisiyle sonuçlandı. İskender bu zaferinden sonra Suriye ve Fenike’ye ilerledi. Önüne çıkan tüm Pers şehirlerini kolaylıkla fethetti ancak Tiros’ta (bugünkü Sur şehri) büyük bir direnişle karşılaştı. 6-7 ay boyunca direnen Tiros halkı sonucunda yenik düştü.
  Tiros kuşatmasından sonra daha da güneye giderek Gazze’ye varan İskender burada da direniş ile karşılaştı. Ancak 2 ay sonra bu direnişi de kırarak Mısır’a girdi. Perslerin baskısından bunalan Mısır halkı İskender’i sevinçle karşıladı. Büyük İskender Mısır’da kendi adını alan Alexandreya (İskenderiye) şehrini kurdurdu.
  Tüm bu savaşlar sürerken, Siva’da ünlü bir kahinin Büyük İskender’i Yunanlıların en büyük tanrısı Zeus’un oğlu ilan etmesiyle birlikte İskender’in halkın gözündeki değeri imparatorluktan tanrılığa yükseldi.
  Mezopotamya’yı geçen İskender fetihlerine devam ederek Babil’i aldı ve İran’ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye devam etti. Burada Kserkses’in Persepolis’teki sarayını yaktı. Ayrıca, Persepolis’te bir kütüphaneyi yaktığı da söylenir. Hatta, hocası Aristoteles ile bir konuşmasında “Bir ülkeyi tamamen yok edebilmek için ne yapmak gerekir?” diye sorduğu ve Aristoteles’in de “Kütüphaneleri yakmalısın.” cevabını verdiğinden bahsedilir.
  M.Ö. 330’da Media’nın başkenti Ekbatana’yı da alan İskender, ele geçirdiği topraklardaki askerlerle yeni bir ordu kurarak Hindistan’a ilerlemeye başladı. M.Ö. 326 yılında İndus Nehri yakınındaki Taksila’ya girerek Hydaspes ve Akesines arasındaki bölgeye hükmeden hükümdar Poros’u yendi. Burada Aleksandreia Nikaia ve İskender’in çok sevdiği ölen atı Bukefalos adına Boukephalia şehirlerini kurdu. Daha sonra ordusu ayaklanmaya başlayınca geri dönmeye karar verdi.

  Büyük İskender’in Ölümü

  M.Ö. 323 yılında Babil’de büyük bir şölen verilir. Bu ziyafetten sonra hastalanan İskender birkaç gün içinde henüz 33 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu. Büyük İskender’i ölüme sürükleyen neden ile ilgili birçok söylence var. Bunlardan biri de hastalandıktan sonra iyileşmek için ilaç olarak kullandığı “akçöpleme” denilen bitkinin dozunu fazla kaçırdığı ve bu bitkinin ölümüne sebep olduğudur. Büyük İskender’in ölümüne yakın kendisine “Bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bırakıyorsun?” diye sorulduğu, onun da “En güçlünüze.” cevabını verdiği söylenir.
  13 yıllık imparatorluk hayatında, dünyanın en büyük askeri dehaları arasında yer alan, tarihin ilk fatihi Büyük İskender topraklarını Yunanistan’dan Hindistan’a genişletti. Hindistan’a yaptığı seferler sonrasında Yunan, Hint, Anadolu ve Mısır kültürünün karışımıyla oluşan Helenistik kültürün ortaya çıkmasına öncü oldu.
  İskender ölümünden yüzlerce yıl sonra da adından söz ettirmeye devam etti. Onun hayatı birçok esere konu olduğu gibi beyaz perdeye de uyarlandı. 2004 yılında Colin Farrell’in başrolde yer aldığı Alexander İskender’in hayatını konu alan filmlerden biri. Büyük İskender ile ilgili kitapları da merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

  Büyük İskender Hakkında Yazılmış Kitaplar

  Tarihçi Jona Lendering’in yazdığı “Büyük İskender” kitabı dünya tarihine adını kazımış büyük lider İskender’in büyük doğu seferini konu alıyor. Antik Çağ ile ilgili kaynakların kısıtlı olması o dönem ile ilgili kitap yazılmasını zorlaştırıyor ancak Lendering büyük emek isteyen bu işi başarmış çok fazla materyal bulmuş olmalı ki eserinde bu kaynaklardan yararlanmış. Eserde birçok tarihçiden alıntılar karşılaştırılarak aktarılıyor. Yazar, tarihsel roman tadındaki bu kitabında Büyük İskender’in savaştığı orduları, iletişimde olduğu devletleri ve tüm felsefesiyle hayatını gözler önüne seren bu tarihsel romanı mutlaka okumalısınız. Eğer tarihe ilginiz var ise “Roma” adlı kitaba ve Jona Lendering’in diğer eserlerine de göz atmak isteyebilirsiniz.
  Büyük İskender hakkında yazılmış kitaplardan bir diğeri de gözleri, kulakları ve dili sakat olarak dünyaya gelen yazar Harold Lamb’ın “Dünyanın Sonuna Yolculuk Büyük İskender” eseri. Harold Lamb çocukluğundan beri kendini okumaya vererek gözlerinin daha da bozulmasına neden olduğu halde kendini okumaktan alıkoyamaz. Columbia Üniversitesi’nde okuyan Lamb burada Asya tarihine merak salarak hikayeler yazmaya başlar. Tarihe merakıyla başlayan yazma hayatını devam ettirir ve tarihi birçok eseri yayımlanır. “Dünyanın Sonuna Yolculuk Büyük İskender” de bu tarihsel romanlarından biri. İskender’in Antik Çağ’ın dünyasını nasıl fethettiğini anlatan bu romana ve Harold Lamb’ın diğer eserlerine göz atmayı unutmayın.
  Pierre Briant da “Büyük İskender – Fetihler ve Siyaset” kitabında Büyük İskender’in hayatını konu alırken, diğer kitaplardan farklı olarak İskender’in düşünce tarzına dair sorgulamaları da içeriyor. Yani, Briant’ın bu kitabına sadece İskender’in biyografisi diyemeyiz. Bu nedenle, yazarın İskender hakkında farklı fikirleri karşı karşıya getirerek en doğrusunu seçmeye çalıştığı bu eserini okumadan önce daha anlaşılabilir olması adına İskender’in biyografisini okumanızı öneririz.
  Çok yakın zamanda Kanon Kitap tarafından yeniden yayımlanan Jacob Abbott’un  “Büyük İskender” kitabı da genç yaşta tahta çıkan İskender’in hayatını konu alıyor. Bu kitap aynı zamanda İskender’in siyaset oyunlarına göz yummayışını, onun yeteneğini, cesaretini, merakını ve azmini gözler önüne seriyor. Bir komutan olarak bildiğiniz İskender’in insani özelliklerini de keşfedeceğiniz, Büyük İskender’in hayatının her alanına ışık tutan bu eseri mutlaka okumalı, Jacob Abbott’un diğer eserlerine de göz atmalısınız. Üstelik yeni basılan “Büyük İskender”  kitabının ilk 100 adedi %55 indirimle satışta, bu fırsatı kaçırmayın deriz :)
  Tarihi olaylara ve tarihe yön veren kişilerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Tarihsel Olaylar ve Kişiler kategorimize bakabilirsiniz.
Öne Çıkan Blog Yazılarımız
Arama
E-mail adresinizi giriniz
Adet:
Beden:
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Mail adresini giriniz
Özelleştir
0000 0000 0000 0000
CVC
Ad Soyad
5xx
5xxxxxxxxx
ZUBİZU Kampanyası kullan
Ürün Detayları
Teslimat ve Kolay İade
Ürün Kodu:
Kitap / Yazar / Yayınevi Ara
Önceki Siparişleriniz
Önceki siparişleriniz için tıklayın
Üyelik Bilgilerim
Üyelik Bilgilerim
Veya
En Az 6 Karakter
Toplam Tutar:
Varsa İndirim Kodunuz:
Sipariş Notu
Kapıda ödeme seçeneği 125 TL altı siparişlerde kullanılabilir. 125 TL üstü siparişler için havale, kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapılabilir.
Açev Bağış
Ürüne daha önceden puanlama ve yorum yaptınız.
Kitap AyrıntılarıÜrün Ayrıntıları
100 TL üzeri kargo bedava!
FIRSATI YAKALA
Ürünler
Teslimat Bilgileri