Adalet Yayınevi %10 İndirimli

0 kişi
Ticari yaşamda sürat ve güvenin tesis edilmesinde önemli rol oynayan çek ve bono gibi kambiyo senetlerinin çalınması kaybolması, tanınamaz hale gelmesi, yanması, yırtılması gibi ihtimallerde senedin k...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kitap, Trafik Kazasına ilk müdahale eden kolluk kuvvetlerinin elinde Karayolları Trafik Kanununu ile iç içe geçmiş Karayolları Trafik Yönetmeliğini de dikkate alarak ve her kuraldan istifade edilerek...
%10 58,00 ₺ 52,20 ₺
0 kişi
Gerek ekonomik gerekse de siyasal ve toplumsal anlamda zor zamanlardan geçtiğimiz şu dönemde işsizlik ve kayıtdışılık da bundan nasibini almakta. TÜİK’ in en son açıkladığı Ekim 2016 dönemi İşgücü İst...
%10 175,00 ₺ 157,50 ₺
%10 350,00 ₺ 315,00 ₺
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
Günümüzde terörizm, tüm dünyayı derinden sarsan küresel bir tehdit haline gelmiştir. Dolayısıyla terörle mücadele konusu, sıklıkla dünya gündeminin üst sıralarında yer almaktadır. Terörizmin tüm dünya...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Tulga Uyar 23.01.1970 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya geldi. 1984 yılında girdiği Ankara Polis Kolejinden 1988 yılında ve aynı yıl girdiği Polis Akademisi'nden 1992 yılında Komiser Yardımc...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
oplumun huzur ve güvenliği kaliteli ve etkin bir güvenlik hizmeti ile mümkündür. Kaliteli ve etkin güvenlik hizmeti ise donanımlı görevliler ve demokratik bir hukuki altyapı ile sağlanabilir. Güvenlik...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sartre, özgürlük kavramıyla kavgalıdır. Bu kavgasını kelimenin dar anlamında yer alan olumsuzlaştırıcı yönüyle belirtmiyoruz. Onun kavgası bu terimi anlamlandırma çabası ile ilgilidir."İnsan çıkmazdad...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
%10 123,00 ₺ 110,70 ₺
0 kişi
Hizmet Tespiti Davalarında Sigortalı SayılanlarSigortalılığın Başlangıcı, Mecburi Oluşu, Vazgeçilemeyeğiİşveren Tarafından Çalıştırılan Sigortalıları SSK'ya BildirmeSigortalının Günlük Kazancının Asga...
%10 105,00 ₺ 94,50 ₺
0 kişi
İcra ve İflas hukuku, borçlu, alacaklılar ve üçüncü kişiler yönüyle önemli bir hukuk dalıdır. Burada yer alan kurallar, ekonomi ve ona bağlı olarak diğer alanlarla da ilgilidir. Örneğin, aile huzuru,...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma 2015 – 2018 yılları arasında hazırlamış olduğum doktora tezimin hiçbir değişiklik yapılmadan kitaplaştırılmış halidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersime girdiği ilk günden iti...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesine hizmet eden araçlardan biri de anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdir. Kurumsal yönetimi konu edinen birçok çalışmaya karşılık, bahs...
%10 57,00 ₺ 51,30 ₺
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
%10 6,48 ₺ 5,83 ₺
0 kişi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre daha sistematik ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Kiraya verenin ayıptan sor...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
2016 yılında ilk baskısını yaptığımız “Uygulamada Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” isimli kitabımızın baskısının tükenmesi üzerine, alınan olumlu geri dönüşler, devam...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Vergi hukuku ve vergi yargısı kendine özel ilke, usul, kavram ve kurumları olan bağımsız bir hukuk dalıdır. Bu özellikleri sebebiyle uygulama birliği tam sağlanamamış sürekli mevzuat değişiklikleri ya...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları Kanunlar Yapı Denetimi Hakkında Kanun İmar Kanunu Yönetmelikler Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Afet Bölgelerind...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Trafik Kazaları Nedeniyle Hukuki Sorumluluk Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Tehlike Sorumluluğu İşleten Sıfatı ve Gerçek İşletenFarazi İşleten Olarak Sorumlu Bulunanlar Devlet ve Diğer Kamu...
%10 175,00 ₺ 157,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışmada, Türkiye ölçeğinde yapılan ekonomik araştırmalardan yararlanılarak, söz konusu araştırmalarda yer alan Kayserili iş insanları ve firmalarının, Türkiye sıralamasındaki konumları ve...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Günümüzde dünyada ve ülkemizde yazılı ve görsel medyada, özellikle anonim şirket murahhas üyeleri ve banka genel müdürleri, Ceo (Chief Executive Officer) olarak anılmaktadır. Ceo kavramının bu kadar...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
Bu çalışmada; Yönetmeliğin amacı ve kapsamına ilişkin açıklamalar, Kamu ihalelerine yönelik başvuruların içeriği ve hangi hallerde yapılacağı, İhalelere yönelik başvuru sürecinde dikkat edilecek...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Uygulamada cevaplanması gereken birçok sorunu da beraberinde getiren çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası usulü çalışmasında yazar doktrindeki görüşlere yer vermenin ve Yargıtay ka...
%10 57,00 ₺ 51,30 ₺
0 kişi
Hata üzerinden vergi alınmaması prensibi gereği, mükellefin başvurusu ile veya vergi idaresince tespit edilen vergi hatalarının düzeltilmesi gereklidir. Vergi hatalarının düzeltilmesi sadece 213 sayıl...
%10 47,50 ₺ 42,75 ₺
%10 56,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Çalışmada öncelikle Türk İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku açısından yargı organlarının iş yükünün azaltılmasını sağlayan ve yargılamaya bir nevi alternatif sayılabilecek yargı dışı uyuşmazlık çö...
%10 69,00 ₺ 62,10 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın konusu, "Kelepçeleme Sözleşmeleri"dir. Kelepçeleme sözleşmelerinde kişinin yapmış olduğu sözleşme sebebiyle–özetle ekonomik özgürlüğünün aşırı derece sınırlaması ve ekonomik geleceğinin...
%10 88,00 ₺ 79,20 ₺
/ 32

FİLTRE