Akademisyen Kitabevi %10 İndirimli

0 kişi
Bu kitap genç işsizliği (kitapta aksi belirtilmedikçe genç olarak 15-24 yaş grubu ifade edilmiştir) konusunun önemini hem küresel hem de Türkiye ekonomisi açısından vurgulamak amacıyla şu sorulara yan...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışma psikolojisi bilimi hakkında teorik bilgi edinmeleri açısından yol gösterici niteliktedir. Ayrıca, çalışma ortamında insan davranışını anlama...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Çalışmada sosyal pazarlamanın "teori, araştırma ve bilimsel bakış açısı destekli uygulamalar geliştirme" amacına uygun olacak şekilde öncelikle teorik bir bakış açısıyla sosyal pazarlama ve sosyal paz...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Osmanlı'dan Cumhuriyete Adana'da tarihi ve toplumsal değişim hakkında bilgiler verilir.
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
1. Bölüm Dıl - İletışım Kültür - MedenıyetDilDünya DilleriKökenlerine Göre DillerYapılarına Göre DillerTürkçenin Dünya Dilleri Arasındaki YeriDil Ve İnsanDil – Düşünce İlgisiİletişimİletişim Kavramıİl...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Osmanlı ticaret ve sosyal tarihî incelemeleri açısından önemlidir. Bu yerlerden biri olan Darende, ilkçağlardan bu yana önemli ticaret güzergâhında bulunmaktadır; Bağdat-Musul-Diyarbakır-Malatya ticar...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Göğüs Cerrahisinde Anamnez ve Fizik Muayene Bölüm 2 Toraks Anatomisi Bölüm 3 Solunum Fizyolojisi Bölüm 4 Toraks Radyolojisi Bölüm 5 Göğüs Cerrahisinde Girişimsel Radyolojinin Yeri Bölüm 6...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
“Haberde İçerik Çözümlemesi” ismini taşıyan bu kitapta, iki farklı örnek üzerinden bu durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlk bölümde “haber” olgusu, haberin özellikleri, işlevleri ve haber değeri e...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Bu kitap okuyucunun klinik ile teorik bilgiyi bütünleştirebilmesine katkı sağlamak için hazırlanmıştır. Genel cerrahide sık veya nadir karşımıza çıkabilecek olgular, bunların olağan ve olağan dışı kli...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Çalışmanın esas amacı ise yerli yapımların her koşulda “ulusal sinema” kategorisinde tanımlanamayacağını, dahası bu yapımların sahip olduğu bir takım özelliklerin onları ulusal çerçevenin dışına çıkar...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu örgütsel davranış sözlüğü işletme ile ilgili tüm alanlarda, her kademede ve sektörde çalıştırılmak üzere eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine faydalı olması beklen...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
1.1 Western Originated Feminismsa) French Feminismb) Postmodern Feminism1.2. As Alternatives to the Eurocentric Feminisms :Transnational Feminism, Third World Feminism and TheirEffects on Identity For...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
İçindekiler 1. BölümYenidoğanda Solunum Sıkıntısı 2. BölümPrematüre Apnesi 3. BölümYenidoğanın Solunum Desteğinde Temel Bilgiler 4. BölümYenidoğanın Sıvı Elektrolit Sorunları 5. BölümNeonatal Ane...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Sizler için ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’ (DEHB) hakkında hazırlamaya çalıştığımız bu kitabı dileriz yararlı bulursunuz. Türkiye’nin her bölgesinden uzman arkadaşlar tarafından konular...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Özofagus cerrahi hastalıkları ile ilgili teorik bilgi aktarımına katkı sağlayacak ‘Ustadan Çırağa Özofagus Hastalıkları’ başlıklı bu eser pratik uygulamalara katkı sağlayacak yararlı bir kaynak olacak...
%10 250,00 ₺ 225,00 ₺
0 kişi
Tıbbın diğer dallarında olduğu gibi çocuk hematolojisi ve onkolojisi konusundaki bütün bilgiler uluslararası online veritabanları, tıp dergileri, bilimsel toplantılar ve ders kitaplarında bulunabilir....
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Futbol oyunu dünyada en çok sevilen spor dallarının başında gelmektedir. Futbol oyun anlayışının ülkelere ve liglere göre farklılık gösterdiği ve başarıya ulaşmak için değişik antrenman yöntemlerinin...
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
1. Giriş1.1. “Karamanoğulları Hakkında Vesâik-i Mahkûka”Adlı Makaleler Üzerine1.2. Halil Edhem ELDEM’in (24 Haziran 1861 – 17 Kasım 1938)Hayatı, İlim Adamlığı ve Şahsiyeti2. Karamanoğulları Hakkında Y...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bölüm 1Beta-Blokerler Diyaliz Hastalarında Osteoporoz Gelişimini Önleyebilir mi? Bölüm 2Böbrek Nakilli Hastalarda Kemik Sağlığı: Klotho Geni Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Klinik Etkileri Bölüm 3T...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Kitabımız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının; ya­pılacak yeterlilik sınavını oturumlarından Sermaye Piyasası Mevzuatına nasıl hazırla­nılması gerektiğini çözümlü sorular ile öğretirken, Serma...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Çukurova'yı fethederek yurt yapan, zengin tarih ve kültür mirası bırakan, Kurtuluş Savaşı'na da öncülük eden bir ailenin tarihi serüveni -gizliliği ortadan kalkan-Osmanlı Arşiv belgeleri ile açıklanıy...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Mansur Işıkbol, 1946 da Kadirli’de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Kadirli’de, liseyi ve öğretmen okulunu Adana’da okudu. Öğretmen okulunda mezun olduğu yıl, Anamur(Bahçekoyağı Köyü)’da öğretmenlik görev...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Tecrübe edilen konularda derinliği olan tek bir özlü sözle birden çok cümlenin vermek istediği mesaj; kısa, özlü ve etkili bir şekilde sunulabilir. “Hekim daima öğrencidir.” özdeyişi, bu mesleğin yaşa...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Mansur Işıkbol, 1946 da Kadirli’de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Kadirli’de, liseyi ve öğretmen okulunu Adana’da okudu. Öğretmen okulunda mezun olduğu yıl, Anamur(Bahçekoyağı Köyü)’da öğretmenlik görev...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İçindekiler - Lisansüstü Eğitimin Kavramsal Çerçevesi- Lisansüstü Eğitimin Yapısal Boyutu: Enstitüler- Lisansüstü Eğitimde Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Bologna Süreci ve Avrupa Yükseköğr...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Peygamberler arasında “Tanrı dostu” (Halilullah) adını kazanmış ve bazı halkların atası sayılan Hz. İbrahim’in ülkesi, devri, hayatı, soyu, ailesi ve kaynaklarda onun neslinden türeyenler hakkında ver...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
Hayat bir hikaye arayışıdır, çizgisi düz gibi görünen ama zaman zaman zikzaklar içeren… çıkışlar vardır bu hikayede, bazen de ansızın inişler… hatta kimi zaman umutsuzca dibe vuruşlar… hiç bitmeyeceği...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Oran analizleri, firmaların performanslarının değerlendirilmesinde Kullanılan önemli bir tekniktir. Herhangi bir sektördeki firmaların rakiplere göre ve sektör ortalamalarına göre ne durumda olduğu or...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bölüm 1 - Cinsel Sağlık ve GelişimBölüm 2 - Ergenlerde Cinsel Sağlığın Korunması ve GeliştirilmesiBölüm 3 - Ergen Romantik İlişkisinde Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet RolleriBölüm 4 - Halk Sağlığı Bakış...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺