Ayrıntı Yayınları'nda %35 İndirim

%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler ilk kez 1977 yılında Gözlem Yayınları’nın tarihçi Stefanos Yerasimos’un da katkısıyla Paul Dumont’a yaptığı öneriyle kitaplaşmıştır. Dolayısıyla kitap çev...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Çağdaş İngiliz edebiyatının usta kalemi John Fowles, birer başyapıt olan romanları Fransız Teğmenin Kadını, Yaratık, Koleksiyoncu ve Mantissa’nın ardından, bu kez düzyazılarıyla karşımızda. Fowles’un...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Catherine Baker, anne ve anarşist... Çok sevdiği kızı Marie’yi okula yollamamış. Marie on dört yaşına gelince okula yollamama gerekçelerini ona anlatmak için bu kitabı kaleme almış. Okulun, devletin k...
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Her on yedi saniyede bir kadın tecavüze uğruyor. Her bir saniyede yüzlerce hayvan öldürülüyor. "Dayak yiyen kadınlar" gerçekliği her gün yüzümüze çarpılıyor ekranlardan ve gazete sayfalarından. Çiftli...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Seks, nadiren sadece sekstir! Şu anda, klinik psikolog Dr. Brandy Engler’in muayenehanesindeyiz. O bir seks tera-pisti. Engler, divanına kadınların uzanacağını ve onların cinsel sorunlarına çare bula...
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Kötülük ve karanlık yeryüzüne egemen olmuştur. Şeytan Tanrı'yı yok edip onun yerine geçmiş ve dünyaya da Tanrı'nın Şeytan'ı altettiği yalanını yaymıştır. Böylece insanları, içinde yaşadığımız ürkütücü...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Önce kaos vardı… Ve gürültüler… Jacques Attali bu gözlemden yola çıkarak müziğin ekonomi-politiğini inceliyor ve şu sonuca varıyor: Müzik ileriyi görür. İlkçağlardan başlayarak toplum, iktidar ve mü...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bazı insanların vicdanı vardır, içleri acır; sessiz kal(a)mazlar, görmezden gel(e)mezler. Yol ayrımlarında tereddüt etmezler, bir kişilik edinme kaygısı güderler, sürüklenmezler, tavır alırlar. Hayatl...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
1950’li yılların ilk yarısı Foucault için, felsefi çalışma dönemi olduğu kadar, aynı zamanda edebiyatı, psikolojiyi ve psikiyatriyi yakından inceleme fırsatı bulduğu bir dönem de olmuştur. Nitekim 195...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Ahmakça hatalar, saçmalıklar, sakarlıklar, aptallıklar... Bunlar uygarlığın temeli ya da insan davranışının belirleyici unsuru olabilir mi? Tarih boyunca akla atfettiğimiz önem bir yanılsamadan mı iba...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
0 kişi
Çocukluğumuz, insanlığımızın ana yurdu uzun zamandır büyük bir saldırı altında. Kendi geleceklerini, çocuklukla ilgili tüm alanların tanzim edilerek zapturapt altına alınmasında, kendi anlayışlarına...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından basılan Oxford İslam Sözlüğü, din, politika, toplum ve kültür alanında sık sık kullanılan kavramları ve adları içeriyor ve okurun fazla zaman ayırmadan okuyabil...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
“Kocam [Frederick W. Hasluck] 1899-1916 yılları arasındaki yaşamının bü-yük kısmını Yunanistan ve Türkiye’de geçirdi... 1913 baharında, antikçağın İkonium’unu [Konya] ziyaret etmişti. Oradayken Türk İ...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Girdabına kapıldığımız ulusaşırı kapitalizm çağını kavrayabilmek için başvura-bileceğimiz söylenen postmodern düşünce tarzının birçok tuhaf ve çelişkili bo-yut barındırdığını seziyorduk... Bu tuhaflığ...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Günümüzün en önemli tartışmalarından birine konu olan küreselleşme hakkında geniş bir literatür oluşmuş durumda. Ancak küreselleşmeyle ilgili tartışmaların odak noktasını genellikle ekonomik boyut olu...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Bugün hayatımızın her ayrıntısı hiçbir zaman olmadığı kadar çok yakından izleniyor, kaydediliyor; ve gözetim altındakiler genellikle gözetleyenlerle gönüllü bir işbirliği içinde. Londra’dan New York’a...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Moda bizi kuşatan dünyayı belirleyen süreçlerden biri. Bireylerin, bölgelerin, kentlerin ve ülkelerin imajlarının sunumunda da önemli bir etkisi var. Moda sözcüğü gündelik hayatta sıkça karşılaşılan s...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Julian Barnes’ın “Önsöz”de çarpıcı bir betimlemesini yaptığı Sempé karikatürü ve o karikatürde öne çıkan “pencere” metaforu Penceremden başlıklı bu denemeler toplamının da simgesi. Kitapta yer alan de...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Nobel Edebiyat Ödülü listelerinde adı son yıllarda sık sık anılan Mircea Cartarescu, Romanya edebiyatının önemli yazarlarından. Göz Kamaştırıcı Orbitor’uyla yazı sanatına, kurmacaya adeta yeni bir tan...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Kim bilir belki de yazarlar Gogol’un Palto’sundan çıkmamışlardı da Şeytan’ın boynuzlarından düşmüşlerdi. Belki de Dostoyevski o büyülü şeytanlarının gerçek ilhamını gizlemek istemişti. Hem ne de olsa,...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Türker Ertuncay’ın bireysel hikayesi olmaktan öte, Türkiye tarihinin önemli ve acılı bir dönemine dair ortak belleğimizin, silinmek ve unutturulmak istenen belleğimizin yeniden inşası için el...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İnsani varoluşun karanlık taraflarına ışık tutuluyor Kürklü Venüs’te. Daha ilk sayfadan itibaren insanın arzuları ve tutkuları, saldırganlığa olan “içgüdüsel” eğilimleri didik didik ediliyor. Yerleşik...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
12 Eylül’ün en karanlık günlerinde Samsun’da bir grup genç devrimci tutuklanır. Tutuklayanlar arasında yer alan bir polis memuru, daha sonra operasyondaki ve işkence sürecindeki başarıları nedeniyle k...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Metrodaki Yabancı’da eski bir siyasi suçlunun başına gelen olaylar anlatılıyor. Nefes kesen bu polisiye anlatının gerisinde geçmişle hesaplaşmalar, iç muhasebeler, hayal kırıklıkları işleniyor. 25 yıl...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Egemen Yılgür sosyolojik bir yaklaşımla, sosyolojinin güzergâhında ve “sosyolojik tahayyül” ile emek tarihinin az bilinen, kendi ifadesiyle “kayıp” sayfasına bakmaya çalışıyor. Yılgür netameli bir iş...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
/ 19

FİLTRE