İSG Kaynak Kitaplar

0 kişi
İş yaşamında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle bunun insan boyutu, günümüzde ön planda olan konulardan biridir. İş yaşamının insan boyutu herkesi ilgilendiriyor. İş, dediğimiz zaman, her ortamd...
%8 38,00 ₺ 34,96 ₺
0 kişi
Kalite yönetimi ve sistemleri konusunda farklı sektörlerde kalite yöneticiliği, danışmanlık ve sistem kurulumlarında görev aldım. Kitap, bu çalışmalarımda edindiğim bilgiyi, tecrübeyi, karşılaştığım s...
%35 39,00 ₺ 25,35 ₺
0 kişi
Doktora tezi olarak hazırlanan ve Türkiye’de kısıtlı olan literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma, iş güvenliği kültürü ile ilgili kavramlar ve iş güvenliği kültürü modelleri üzerinde durmakta...
%18 28,00 ₺ 22,96 ₺
0 kişi
*İş Güvenliği, İşyeri Hekimliği Ve Diğer Sağlık Personeli Sınavlarına Hazırlık Amacıyla Hazırlanan “İŞ Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitimi Kitabı”Nda 26 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan B Ve C Sınıfı Uzman...
%18 89,50 ₺ 73,39 ₺
0 kişi
- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Çerçevesi - İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Bir Dönem:6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, ülkemizde, şantiyelerde yaşanan iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen ölüm olaylarını minumuma indirmek Bunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak ve uzman olduktan sonra nereden...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı kavramının ilk kez 4857 sayılı Yasa’nın 82. maddesi ile çalışma yaşamına taşınması, hem işçilerimizin sağlıklı ve verimli ortamda çalışmasına ve böylelikle yaşam ve sa...
%18 22,50 ₺ 18,45 ₺
0 kişi
İnsan Hayatı açık ve akıcı diliyle, hafızalara ve vicdanlara kazınan pek çok iş kazasını, kazazedelerin penceresinden evlerimize taşımayı başarmış. İş sağlığı ve güvenliğine değerli bir katkı ve okunm...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
“İş sağlığı ve güvenliği” ya da alan yazındaki önceki yaygın kullanımı ile “iş güvenliği ve işgören sağlığı” disiplini, işgücünün çalışma ortamındaki risklerden/tehlikelerden korunmasına ilişkin polit...
%8 38,00 ₺ 34,96 ₺
0 kişi
2018 İSG Çalışma Notlarıİş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına YönelikNisan Kitabevi - Hazırlık Kitaplar
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bir iş güvenliği uzmanı, kendi uzmanlık alanının yanısıra farklı disiplinlerde de bilgi birikimine sahip olmalı, karşılaşabileceği durumlara değişik açılardan bakabilmelidir. Kitabın içeriği Çalışma v...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Kaza Riskleri Rehberi 1.CiltİSG Uzmanları, Mühendisler, Teknikerler, ve Tüm Teknik Elemanlar İçinYazarın Kendi Yayını Turan Körmücügil
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Kitabın içeriğinde yer alan yargı kararları özenle seçilmiş, konuyu dağıtmadan verilen mesajların alınması için önemli yerler alınmış, yazarın yaptığı değerlendirmelerle de konu ile ilgili öz bilgiler...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasının sağlanması için 01.01.2013 tarihinde yürü...
%18 79,50 ₺ 65,19 ₺
0 kişi
2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen İSG profesyonelleri çalıştırma zorunluluğu bu mesleğe olan talebi artırmış ve son yıllarda bu alanda istihdam açığını karşılamak ve İSG uzma...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
0 kişi
Bu kitap İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlananlar için soru pratiğini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap içerisinde bulunan tüm sorular güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Çıkmış sorular...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
İnsan yaşamı, hukuk normunun koruduğu en değerli varlıktır. Yaşam ve sağlık hakkının korunmasını amaçlayan somut, teknik ve özel normlardan oluşan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, etkinlikle uygulana...
%18 42,50 ₺ 34,85 ₺
0 kişi
İş sağlığı güvenliği uzmanlığı sınavlarına girecek olan adaylara yeni bir çalışma kaynağı olarak hazırlanan kitabımızın 3. Baskısında, Torba yasa olarak bilinen ve 11. Eylül.2014 Tarihli Resmi Gazete'...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
1. Kavramsal boyutuyla iş sağlığı ve güvenliği 2. Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihi gelişimi 3. İş sağlığı ve güvenliği hakkı ve iş hukuku ile ilişkisi 4. 6331 sayılı ka...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenleme ile üniversitelerde Mühendislik, Mimarlık, Ziraat, Teknoloji, Teknik Eğitim, Fen Fakülteleri gibi Lisans seviyesinde, İş Sağ...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
4857 ve 6331 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde getirilen ve ülkemiz için çok yeni olan bu yükümlülüğün en önemli ayağını oluşturan “Yönetim Planlaması, Kontrol Sistemleri, Ölçüm Pl...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
“İş cinayetleri, “fıtrat” değil, 37 yıl önce iktidar sahipleri tarafından benimsenen neoliberal ekonomik modelin kaçınılmaz sonucudur. Dr. Gürcanlı, iş cinayetlerinin “piyasanın ekonomik bir ter...
%28 32,41 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Lisans eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde, Yüksek Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Kitap, İş Güvenliği bilgisine sahip olmayan ya da temel düzeyde bilgiye sahip olan araştırmacılara yol gösterecek biçimde basit bir dille yazılmıştır. Kitapta yer alan konular şu şekildedir;- İşyeri g...
%18 60,00 ₺ 49,20 ₺
0 kişi
* Genel Bilgiler* İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku'nun Amacı, Kapsamı, İstisnaları ve Uygulama Alanı* İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku'na Yön Veren Kavramlar* Çocuk ve Genç İşçiler İle Kadın Çalışanların...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin mutlak anlamda sorumluluklarını açıkça düzenleyen Kanun, ayrıca, işyerlerinde ve ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiler ile işverenler...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
İş sağlığı ve güvenliği 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte gündeme gelmeye başlayan, daha sonraki yıllarda ve bugün sanayinin gelişmesiyle gündemin odağına yerleşen bir konudur. İş sağlığı ve gü...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ekin Basım Yayın - Akademik Kültür Kitaplar
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması ile ilgili farkındalık ve uygulamada görülen eksiklikler son derece büyük problemler yaratmaktadır. Bu problemlerin başında can, mal ve ekonomik...
%18 39,50 ₺ 32,39 ₺
0 kişi
Mevzuat düzenlemelerine ve resmi makamların etkin denetimlerine rağmen iş kazaları ve meslek hastalıkları oranının halen çok yüksek olması kaza ve hastalık oluşum sürecine etki eden faktörlerin araştı...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Toplumu ilgilendiren bu konunun Temelinde İşçi Varlığı: Hedefinde ise İşçinin Sağlığı ve Güvenliği olduğuna göre, insan unsuru her şartta önemle konunun içindeki yerini alacaktır. İnsan unsurunun bulu...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, her şeyden önce çalışanların temel bir hakkı olarak kabul edilmekted...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi veya en aza indirilebilmesi için iş güvenliği kültürünün yerleşmesi önemli bir unsurdur. Bana bir şey olmaz düşüncesinden uzaklaşılmalı ve gerekli ön...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Temel kavramlar Risk değerlendirme metodları Hteanın tarihsel süreci İlkyardım
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Herhangi bir işyerinde çalışanların ya da herhangi bir işletmeyi yönetenlerin özellikle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralları bilmesi gerekmektedir. Hukuki normların bilinmesi ve uygulanması önc...
%12 27,78 ₺ 24,45 ₺
0 kişi
Yükseköğrenim öncesi eğitim müfredatlarında iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili herhangi bir içerik bulunmadığından, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim göreceklere, alanın temel bilgiler...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
0 kişi
Çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullarda “Önlemek ödemekten kolaydır” ilkesinden yola çıkarak ilgili 6331 sayılı kanun çerçevesinde mevzuat akışının takip edilmesidir. Ayrıca güncel yönetm...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Sadettin Orhan, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İ. İ. B. F. İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme anabilim dalı İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dalında yüksek lisansını tamamla...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri  İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Halinde İşçilerin Hakları  İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Hal...
%18 53,70 ₺ 44,03 ₺

FİLTRE