İSG Kaynak Kitaplarda %35'e Varan İndirim

0 kişi
Tasarım, üretim, malzeme, kalite ve güvenilirlik konularında, yurt dışındaki ve yurt içindeki saygın kaynaklarda yayınlanmış ellinin üzerinde makalesi ve bildirisi; malzeme, üretim, ürün ve hizmet kal...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
İş yaşamında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle bunun insan boyutu, günümüzde ön planda olan konulardan biridir. İş yaşamının insan boyutu herkesi ilgilendiriyor. İş, dediğimiz zaman, her ortamd...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Kitaptaki sorular; açık, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe ile hazırlanmıştır İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına hazırlanan her kişinin kütüphanesinde olması gereken bir kitaptır.Kitapta sınavlarda i...
%10 125,00 ₺ 112,50 ₺
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, ülkemizde, şantiyelerde yaşanan iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen ölüm olaylarını minumuma indirmek Bunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak ve uzman olduktan sonra nereden...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Avrupa Birliği’nde çalışanların yaklaşık olarak %10’u sağlık ve sosyal yardım sektöründedir ve bunların birçoğu da hastanelerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar çok çeşitli risklere maruz kalabilmektedirl...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
6331 Sayılı Yasanın Kapsamı  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanacağı kişiler ve Yerler İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Zaman Bakımından Uygulanması İşverenin Yükümlülükleri Çalışanların...
%18 20,83 ₺ 17,08 ₺
0 kişi
Bir iş güvenliği uzmanı, kendi uzmanlık alanının yanısıra farklı disiplinlerde de bilgi birikimine sahip olmalı, karşılaşabileceği durumlara değişik açılardan bakabilmelidir. Kitabın içeriği Çalışma v...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasının sağlanması için 01.01.2013 tarihinde yürü...
%18 64,35 ₺ 52,77 ₺
0 kişi
İnsan yaşamı, hukuk normunun koruduğu en değerli varlıktır. Yaşam ve sağlık hakkının korunmasını amaçlayan somut, teknik ve özel normlardan oluşan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, etkinlikle uygulana...
%18 32,41 ₺ 26,58 ₺
0 kişi
İş sağlığı güvenliği uzmanlığı sınavlarına girecek olan adaylara yeni bir çalışma kaynağı olarak hazırlanan kitabımızın 3. Baskısında, Torba yasa olarak bilinen ve 11. Eylül.2014 Tarihli Resmi Gazete'...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenleme ile üniversitelerde Mühendislik, Mimarlık, Ziraat, Teknoloji, Teknik Eğitim, Fen Fakülteleri gibi Lisans seviyesinde, İş Sağ...
%10 59,00 ₺ 53,10 ₺
0 kişi
4857 ve 6331 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde getirilen ve ülkemiz için çok yeni olan bu yükümlülüğün en önemli ayağını oluşturan “Yönetim Planlaması, Kontrol Sistemleri, Ölçüm Pl...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
“İş cinayetleri, “fıtrat” değil, 37 yıl önce iktidar sahipleri tarafından benimsenen neoliberal ekonomik modelin kaçınılmaz sonucudur. Dr. Gürcanlı, iş cinayetlerinin “piyasanın ekonomik bir ter...
%28 32,41 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Lisans eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde, Yüksek Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens...
%8 35,65 ₺ 32,80 ₺
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
* Genel Bilgiler* İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku'nun Amacı, Kapsamı, İstisnaları ve Uygulama Alanı* İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku'na Yön Veren Kavramlar* Çocuk ve Genç İşçiler İle Kadın Çalışanların...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin mutlak anlamda sorumluluklarını açıkça düzenleyen Kanun, ayrıca, işyerlerinde ve ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiler ile işverenler...
%8 23,50 ₺ 21,62 ₺
0 kişi
İş sağlığı ve güvenliği 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte gündeme gelmeye başlayan, daha sonraki yıllarda ve bugün sanayinin gelişmesiyle gündemin odağına yerleşen bir konudur. İş sağlığı ve gü...
%28 33,33 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Toplumu ilgilendiren bu konunun Temelinde İşçi Varlığı: Hedefinde ise İşçinin Sağlığı ve Güvenliği olduğuna göre, insan unsuru her şartta önemle konunun içindeki yerini alacaktır. İnsan unsurunun bulu...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, her şeyden önce çalışanların temel bir hakkı olarak kabul edilmekted...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunun hukuki niteliğine ilişkin olmak üzere gerek öğretideki görüş ayrılıkları gerekse de Yargıtay içtihatlarındaki farklılıklar uzun yıllard...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
/ 2

FİLTRE