Kripto Basım Yayın %40 İndirimli

0 kişi
Dünya Türk değil ama Türkler dünyanın her yerinde. Dünya tarihi aslında Türk tarihi gibi; Türk varlığını tarihte çıkartınca geriye pek bir şey kalmıyor. Özellikle Balkanlarda tarihi başka türlü düşünm...
%40 12,04 ₺ 7,22 ₺
%40 35,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kitabın başlığı alışılmış başlıkların dışında. Atatürk’le ilgili böyle bir başlık önce yadırganıyor. Halbuki bozkurt bir sembol. Nasıl Fransızların sembolü horoz, Rusların sembolü ayı ise, Türklerin s...
%40 14,95 ₺ 8,97 ₺
0 kişi
On İki İmam hakkında Alevi edebiyatı zengin bir külliyata sahip olmasına rağmen, Alevi toplumunda On İki İmam’ın hayatlarını, fikirlerini, mücadelelerini bilenler günümüzde yeterli düzeyde değildir. H...
%40 13,89 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
8 Ekim 1978, 12 Eylül’ün en kanlı cinayetlerinden birinin tarihi olarak geçti kayıtlara… 7 Türkiye İşçi Partili üniversite öğrencisi Ankara’da Bahçelievler’de öldürüldü.. Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı...
%40 14,95 ₺ 8,97 ₺
0 kişi
JİTEM’i unutmak kolay değil. Teşkilat-ı Mahsusa nasıl unutulmamışsa JİTEM de unutulmayacak. Enver’in, Resneli Niyazi’nin, Yakup Cemil’in torunları kurdu JİTEM’i. Gen bağı olmasa da aralarında kan bağ...
%40 15,95 ₺ 9,57 ₺
0 kişi
Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele dönemindeki imkânsızlıklar içinde bile, her birini birer terör faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz onlarca isyanı başarıyla bastırabil...
%40 12,04 ₺ 7,22 ₺
0 kişi
Onlar, “kutlu” çocuklar... Onlar, “kutlu emanetin kutlu talipleri”... Kendi kutlu, nesli kutlu, adları kutlu çocuklar... Onlar, Oğuz’un çocukları... Devraldıkları kutsal emaneti taşımanın ve korum...
%40 12,50 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Merhaba. Ben otizm! Birazdan, seninle uzun bir yolculuğa çıkacağız ama önce sana söylemem gereken bazı şeyler var. Ben biraz farklıyım, yani farklıyım derken hani senin bildiğin, tanıdığın, gördüğün...
%40 16,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Nuray Bilgili, büyük ilgi çeken ve çok satan Türk Mitolojisi ve Türklerde 5 Element adlı kitaplarından sonra, üçüncü eseri ile karşımıza çıkıyor. Biçimin ardındaki manayı derinlemesine kavrayan veya m...
%40 19,00 ₺ 11,40 ₺
0 kişi
Yeşil – Sakallı – Terminatör – Hacı veya Mahmut Yıldırım Yeşil muamması sürüyor, yaşıyor mu yoksa öldü mü? Mehmet Eymür öldüğünü, Arif Doğan yaşadığını söylüyor. İsrail veya Suriye’de öldürüldüğünü...
%40 15,95 ₺ 9,57 ₺
0 kişi
Tarihin derinliklerinde İbranilerle bir şekilde temasa giren ve onlarla yaşıt milletler, bugün artık yaşamıyorlar. Hititler, isimlerini ve harabelerini coğrafyamızda bırakarak Anadolu Medeniyetleri Mü...
%40 9,21 ₺ 5,53 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, Türk evren tasarımı kozmolojisindeki beş ana element üzerinden hareketle mitoloji ve mitoloji bağlamlı diğer alanların şekillenişine vurgu yapılmaktadır. Türk kozmolojisindeki bu beş ala...
%40 14,81 ₺ 8,89 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti çöküyor, ardında bırakacakları ise birileri için iştah kabartıyordu. Emperyalist güçler Anadolu coğrafyasından kadim Türk milletini silmek için sabırsızlanıyordu. Mondros’un imzalanmas...
%40 13,89 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Ali Rıza Özdemir’in okuyucusuyla buluşan bu kitabı Türkiye’de Safevî tarihi ve özellikle de Şah İsmail’in biyografisi hakkında önemli bir eksikliği gidermek açısından değerlidir. Yazar, araştırdığı ko...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
%40 37,04 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Hazarlar Göktürklerin devamı. Dünyanın ortasında uzun ömürlü bir devlet kurdular (630-966). Musevi inancını benimsediler ama her dinden insanın barış içinde ve kendi dini hukukuna tabi olarak bir arad...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Tarih içerisinde Pantürkizm de denilen Turancılığın ne olduğu ve kapsamı hakkında Türkiye kamuoyu kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmekte. Bu yanlış bilgilendirme sonucu kendi milletinin güçlenmesine...
%40 16,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Ve İsrafil Sur’a üfledi… Asırlardır korkuyla beklenen günün şafağı çoktan sökmüş ve Zülkarneyn Seddi’nin yıkılmaz denilen güçlü gövdesi, şiddetli sarsıntıya dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkılma...
%40 14,81 ₺ 8,89 ₺
%40 32,41 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Karşılaştığı bütün trajik hadiselere rağmen hayat kavgasında bir an olsun yenilgiyi kabul etmemiş gerçek bir öğretmendi. Hiçbir zaman pes etmeyi veya kaçmayı bir seçenek olarak görmedi Abdülkadir Unga...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
%40 9,26 ₺ 5,56 ₺
0 kişi
Son yüzyılda Alevîliği yazanlar, hep Alevîliğin öz kaynakları olmadığını ifade etmiş ve onun gerçeğini, özünü yok saymıştır. Farklı uluslara ve ırklara ait hurafelerin bir yansıması olarak kabul edile...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
%40 9,26 ₺ 5,56 ₺
0 kişi
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Lozan Barış Antlaşması; Türk Milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Ana...
%40 37,04 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
ABD-İsrail eksenli yaklaşım ve politikalar, IKBY Lideri aşiret reisi Barzani'yi bağımsız devlet olma yolunda cesaretlendirerek bir oldubitti ile 26 Eylül sabahına “Kürdistan” devleti ile uyanması için...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Sırrı olmayan bir şeyin çekiciliği de yoktur.”Anatole France “Dünyayı yöneten birileri var mı?” Devletlerin, milletlerin kaderinin ellerinde tutmak, tarihi yönetmek isteyen birileri…Hep merak edilen...
%40 14,95 ₺ 8,97 ₺
%40 27,78 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Türk-İslam Ülküsü, milleti tek vücut halinde; millî tarih, milli kültür ve milli ülküler etrafında toplayan, Türklüğün ümidi olarak onu maddi ve manevi himayeye mazhar kılarak gelişmesine yardım eden...
%40 11,99 ₺ 7,19 ₺
0 kişi
Türk milliyetçiliğinin doğuşu, yükselişi ve siyasal hayattaki yansımalarını inceleyen bu eser; Türk milliyetçiliğinin tarihsel serüvenini irdelemiş, diğer milliyetçiliklerle ilişki içinde örneklemeler...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Toplumlara hükmedemeyenler coğrafyalara, kültürlere hükmedemeyenler de toplumlara hükmedemezler. O yüzden günümüzde küresel güç odakları, çoğu kez coğrafya fethini bir kenara bırakmış kültür, insan ve...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
“Atasagun’un ölüm haberini aldıkları 955 yılının kış aylarında, Agarta’dan Atil’e beklenmedik bir misafir gelmişti. 12 Mag’dan birisi olan Bay İtalgu, gizli geçitleri kullanarak Hazar ülkesine ulaşmay...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Bağımlılığın özünde kendine olan güvensizlik, yetersizlik ile başkalarına duyulan hayranlık duygusu vardır. Bağımlılık paradigması kendi kendine yeterlilik şuurunun kaybedilmesiyle başlar. Hâkim iken...
%40 23,15 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Alevi dedelerinin ve kanaat önderlerinin imzasıyla Aleviler, Aleviliği anlatıyor… Alevilik uzun süredir üzerinde bilgi kirliliği yaratılan önemli konulardan biri… Doğal olarak herkesin kafası karış...
%40 12,04 ₺ 7,22 ₺
0 kişi
Almanya hem I. Dünya Harbi, hem de II. Dünya Harbi öncesinde ve sonrasında geleneksel Alman istihbarat faaliyetlerini ve propaganda çalışmalarını Osmanlı'da ve Türkiye'de yoğun olarak gerçekleştirmişt...
%40 13,89 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Genç Osman’ın tahttan indirilmesinden, Menderes’in asılmasına kadar gelinen süreçte yaşanan benzer olaylar Türkiye’deki darbelerin damarlarının Osmanlı dönemine kadar uzandığının kanıtıdır. Patrona Ha...
%40 14,81 ₺ 8,89 ₺
/ 3

FİLTRE