Kronik Kitap %38 İndirimli

3 kişi
“Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Güney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki İran ve Hindistan, güneyindeki Suriye, Filistin ve Mezopotamya'nın yanı sıra Ba...
%38 32,00 ₺ 19,84 ₺
5 kişi
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı bu sefer defterini okurlarıyla paylaşıyor. Okuduklarını, tanıdıklarını, hocalarını kendi gözünden anlatıyor. Tarihe yön veren kişiler, günümüzün ta...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
"İkinci Dünya Savaşı ve Mussolini İtalyası’na ışık tutan temel kaynaklardan biri." - İlber Ortaylı Mussolini’nin damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı olan Kont Galeazzo Ciano, 11 Ocak 1944’te, Yüksek F...
%38 40,00 ₺ 24,80 ₺
2 kişi
Tarihin en kadim milletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şiirler, savaş stratejileri ve daha nice konularıy...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
1 kişi
“Martin Ford’un Robotların Yükselişi’nde belgelediği üzere, teknolojinin işleri birer birer mideye indiren koca ağzı artık en yüksek eğitimi ve mahareti gerektiren işleri bile tehdit eder hale geldi....
%38 40,00 ₺ 24,80 ₺
0 kişi
Kazım Karabekir’in hayatı ve tanıklıkları… Kâzım Karabekir hayatına ve tanık olduğu olaylara dair neler yazdı? Yazmaya ne zaman başladı? Eğitim hayatı nasıl geçti? Aile yapısı nasıldı? Enver Bey (Paş...
%38 27,00 ₺ 16,74 ₺
0 kişi
İngilizlerin tarihi ortadoğu stratejisi: Ticaret, siyaset ve hükmetmek… Dünya tarihinin üzerinde güneş batmayan imparatorluğu İngiltere'nin Ortadoğu macerası hangi fikirlerle başladı? Osmanlı İmparat...
%38 32,00 ₺ 19,84 ₺
1 kişi
Osmanlı tarihi denince akla evvela fetihler, savaşlar, siyasi ve iktisadi gelişmeler geliyor. Oysa devletin batıdan doğuya kurduğu hakimiyet sahası düşünülürse, günümüze kadar ulaşmış mekânların ve o...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
Yaşamının tüm yönleriyle cengiz han ve oğulları… “Cengiz Han, dünya tarihinin son büyük kabile imparatoruydu. Göçebe hayatı yaşayan kabileler ile uygar dünya arasındaki 10.000 yıllık savaşın, avcılar...
%38 32,00 ₺ 19,84 ₺
0 kişi
İttihat ve terraki cemiyeti’nin birinci elden yazılmış tarihi… “…Vatanseverlerin yıllardan beri ruhuna sinmiş olan hürriyet duyguları bir ideal halinde yeniden tebellür etmiş [açığa çıkmış] ve millet...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
26 Ağustos 1071… Malazgirt’te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın tüm ordusuna "Burada yasaklar koyan bir sultan ya da emirlere icabet eden asker yoktur. Ben de sizlerden biriyim ve bugün sizinle birlikte s...
%38 24,00 ₺ 14,88 ₺
1 kişi
Said Halim Paşa’nın kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu… Osmanlı İmparatorluğu, Dünya Savaşı’na nasıl girdi, niçin katıldı? Savaş sonrasındaki buhranda Bab-ı Âlî’nin iflası nasıl gerçekleşti? İ...
%38 23,15 ₺ 14,35 ₺
0 kişi
13. Yüzyılın sonlarında Oradoğu’ya yolculuk Ricoldus de Monte Crucis'in dürüst ve nispeten tarafsız bir dille kaleme aldığı seyahatnamesi, Ortadoğu'daki Latin varlığının sona erdiği, Moğol istilası so...
%38 17,50 ₺ 10,85 ₺
0 kişi
Paylaşılmayan toprakların yakın tarihi “Tarihin hiçbir döneminde ve dünya coğrafyasının hiçbir yerinde, Yahudi ve Filistin halkları gibi birer avuç insan, Filistin gibi avuç içi kadar bir toprağın, b...
%38 75,00 ₺ 46,50 ₺
0 kişi
Tarihi araştırmalar için kılavuz niteliğinde… Tarih insanlığa ne gibi faydalar sunar? Tarihî kaynaklar nelerdir ve bu kaynaklar nasıl kullanılır? Politika, biyografi, felsefe, ekonomi, toplum ve zihn...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
Herkesin “çok” olmakla, güçlü olmakla, muktedir olmakla, hep kazanmakla övündüğü bir dünya oldu burası... Tuhaf bir biçimde herkesin gün geçtikçe yalnızlaştığı, mutsuzlaştığı bir dünya… İşte böyle b...
%38 22,00 ₺ 13,64 ₺
0 kişi
Tarihî, Edebî, Askerî Ve Psikolojik Yönleriyle Unutulmaz Zafer: Malazgirt…Anadolu’da Türk varlığının mutlak surette inşasını sağlayan en önemli hadise hiç şüphe yok ki Malazgirt Zaferi’dir. Bu doğrult...
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
Matbaadan istihbarata: İbrahim Müteferrika ve kadı İbrahim… İbrahim Müteferrika ve onun ölümünden sonra matbaa işletmesini devralan Kadı İbrahim’ın kitap dünyasıyla olan ilişkileri nasıldı? Bonneval...
%38 40,00 ₺ 24,80 ₺
0 kişi
Tarih bilimi 19.yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca or...
%38 22,00 ₺ 13,64 ₺
0 kişi
“15. ve 16. yüzyıllar Avrupa’sı, zamanın büyük politik-ekonomik gücü Osmanlı’yı hesaba katmadan anlaşılamaz.” “Avrupa tarihiyle Osmanlı tarihi iki paralel tarihtir; bu nedenle iki dünyanın tarihi kar...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
Gertrude Bell’in Ortadoğu’nun şekillenmesinde oynadığı rol neydi? Yazar, arkeolog, seyyah ve casus olarak bilinen Gertrude Bell aslında kimdi? Nasıl bir süreçten geçerek Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkı...
%38 35,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Tarihin büyük Türk'ü: Kanuni Sultan Süleyman… Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin en fazla övgüye ve araştırmaya mazhar olmuş padişahlarından biridir. Batı kaynakları onun büyüklüğünün ve kudre...
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
“Halil İnalcık’ın doktora tezi olan ve daha 26 yaşındayken tamamladığı ‘Tanzimat ve Bulgar Meselesi’, hala hem içerik hem de yöntem olarak alanında öncülüğünü koruyor. Tanzimat’ın ilanından sonra Bulg...
%38 28,00 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Osmanlı'da Bilim ve Eğitim: Medreselerin Tarihi Serüveni… Klasik dönemde (8. ve 16. asırlar) bilim kurumları nasıl şekillenmişti? Semerkand medresesi ilim dünyasına neler katmıştı? Osmanlı öncesinde...
%38 40,00 ₺ 24,80 ₺
0 kişi
Türklerin SerüveniTarihin en kadim milletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şiirler, savaş stratejileri ve d...
%38 50,00 ₺ 31,00 ₺
0 kişi
Türk Topraklarının Temelini Atanlar: Büyük Selçuklular… Büyük Selçuklular, Türk tarihinin hangi kırılma anlarını yaşamışlardı? İslam’a geçiş ve Türklerin Anadolu’ya geliş süreçlerinin başlaması, düny...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
Ortaçağ İnsanları Nasıl Yaşarlardı? Ortaçağ’da yaşamış bir köylü, bir ev hanımı, bir kumaşçı bizim tarih ufkumuzda kaybolup gider. Oysa bir derebeyinin mülk defteri, kronikler, seyyahların hikâyeleri...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
Bir Büyük İmparatorluğun Adım Adım Vedası… Çarlık Rusyası’nın çöküşüne ve Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesine yol açan ve birbirine bağlı temel faktörler nelerdi? Rusya, Dünya Savaşı’na ne kadar hazırdı...
%38 35,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Aynı cephede Almanlarla birlikte savaşan Mustafa Kemâl Paşa gibi Türk komutanları, Alman ittifakı ve Alman subayları hakkında ne düşünüyorlardı? Almanlar, Türk komutanlarını ve subaylarını nasıl değe...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
“The Ottomans, in order to carry on a world-wide struggle for conquest in both the East and the West, were obliged to maintain all their resources in a state of permanent readiness and at the disposal...
%38 60,00 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
Kırım Savaşı’ndan Hemen Önce Osmanlı Ordusunun Vaziyeti… Osmanlı Devleti ve Rusya arasında başlayıp daha sonra müttefiklerin de savaşa girmesi ile bir Avrupa savaşına dönüşen Kırım Savaşı (4 Ekim 185...
%38 17,50 ₺ 10,85 ₺
0 kişi
İslam hukukunda azınlık kavramının kökleri Hz. Muhammed zamanınakadar gidebilir. Osmanlı’yla birlikte bilhassa Rumlar, Ermeniler veYahudiler azınlık kavramının içinde değerlendirilmiş, 19. yüzyılda Ba...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
Bir şairin kaleminden tarihin selçuklu sayfaları... Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın asırları aşan tarihî geçmişinde Selçuklu dönemi oldukça kritik bir noktada yer alır. Ülkemizin iktisadî, sosyal, s...
%38 17,50 ₺ 10,85 ₺
0 kişi
At Sırtında Geçen Ömrün Hİkayesi Sipahi: Bir Osmanlı Süvarisi 1648 Anadolu’su. İsyanlarla yorgun düşmüş bir halk. Ehliyetsizmuhterislerin ele geçirdiği bir payitaht. Böyle bir isyanın ortasındakalmış...
%38 22,00 ₺ 13,64 ₺
0 kişi
“Naci Yorulmaz’ın kaleme aldığı ve daha önce İngilizcesini okuduğum Büyük Savaşın Kara Kutusu Kronik Kitap tarafından Türkçeye kazandırılmış bulunuyor. Osmanlı ile Almanya arasındaki ilişkilerde akıll...
%38 35,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
13. Yüzyılın moğol dünyasını yeniden keşfetmek… Büyük Moğol istilâsı doğudaki Müslüman dünyasını olduğu kadar, batıdaki Hıristiyan dünyasını da korku içinde bırakmıştı. Moğol orduları Macaristan’ı ge...
%38 23,15 ₺ 14,35 ₺
0 kişi
Şerif Ali Haydar Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun tayin ettiği son Mekke emiridir. Türkiye’de uzaktan kuzeni olan ve Arap isyanını başlatan Şerif Hüseyin ile oğulları kadar tanınmamaktadır. Ömrü boyunc...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
1 kişi
Mekteb-i Sultani üç dönem yaşamıştır. İlki, 2. Bayezıd Dönemi’nin ilk yıllarında kurulan Galata Sarayı Ocağı adıyla anılmaktadır. Ocak, Enderun öğrencilerinin ilk ve orta öğrenim eğitimlerini aldıklar...
%38 24,00 ₺ 14,88 ₺
0 kişi
Gelenekten Geleceğe İki Selçuklu Efsanesi Her kabile, boy, imparatorluk, devlet, kısacası topluluk, mutlaka ardındantakip edilebilecek bir yol bırakmıştır. Ancak bazı topluluklar, onlardansonra gelen...
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
“Cemal Paşa’nın Suriye’ye gelmeleriyle bu yöre, kaptanını bulmuş gemiye benzedi. Ahali, selamete ulaşmak lezzetini tatmış gibi canlandılar. Suriye ve Filistin semalarında başka bir nur parladı, başka...
%38 24,00 ₺ 14,88 ₺

FİLTRE