Kronik Kitap %40 İndirimli

9 kişi
Yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Atatürk… “Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mani olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihi...
%40 35,00 ₺ 21,00 ₺
2 kişi
“Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Güney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki İran ve Hindistan, güneyindeki Suriye, Filistin ve Mezopotamya'nın yanı sıra Ba...
%40 28,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihinin kaynaklarına inildiğinde birçok abartılmış olay ve efsanevî şahsiyet görmek mümkün. Bu durumda okurlar şu soruyu sormakta çok haklı: “Kaynakları bile böyleyse, biz kendi tarihimizi n...
%40 32,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Orta Asya ve Orta Doğu’ya hâkim bir hükümdar, Küçük Asya’ya kadar savaşmış bir Fatih: Timur Avrasya’nın her köşesinde bir kasırga gibi esen Timurlenk, bozkır fatihlerinin sonuncusuydu. Dünya tarihind...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bazen işleyişi itinayla düzenlenmiş resmi bir teşkilat çerçevesinde, bazen de fırsatçı ve dalavereci casuslar aracılığıyla, devletler ve ordular tarih boyunca istihbarat yapmıştır. Bu istihbarat teşki...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"İkinci Dünya Savaşı ve Mussolini İtalyası’na ışık tutan temel kaynaklardan biri." - İlber Ortaylı Mussolini’nin damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı olan Kont Galeazzo Ciano, 11 Ocak 1944’te, Yüksek F...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
Tarihin en kadim milletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şiirler, savaş stratejileri ve daha nice konularıy...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
1 kişi
"Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihî yolculuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerind...
%40 28,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Selçuklu Fetihlerinin Babası, Türk Efsanesi Sultan Alp Arslan Cend’den Mâverâünnehir’e, Hârizm’den Horasan’a, İran’dan Anadolu’ya hâkimiyetlerini doğu ile batı arasında birleştirmiş ilk devlet… Bu co...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Osmanlı kadısı, bütün İslam devletlerindeki seleflerinin aksine bir geniş imparatorluğun coğrafyasını sırtlayan unsurlardandı. Bu zümre her renk, meşrep ve nitelikteki mensuplarıyla bu zahmetli hayatı...
%40 17,50 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihi denince akla evvela fetihler, savaşlar, siyasi ve iktisadi gelişmeler geliyor. Oysa devletin batıdan doğuya kurduğu hakimiyet sahası düşünülürse, günümüze kadar ulaşmış mekânların ve o...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Onlar varlıklarının anlamını seferde buldular. Nice zamanlar içinde nice mekânlara sahip oldular. Tarifi mümkün olmayan büyüklükteki toprakları bazen ayak sesleriyle bazen de nal sesleriyle aştılar. K...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
1 kişi
Türkiye'de siyasi tarih çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, sahasının duayeni olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu. Onun engin bilgilerinin ve tecrübelerinin ışığında ortaya çıkmış akademi...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Türkiye’nin yüzyıllar önce açılan tarih defteri henüz kapanmamıştır ve sık sık da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih bilmek; nereden geldiğinizi, nasıl yurt edindiğinizi öğrenmek zor...
%40 28,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
26 Ağustos 1071… Malazgirt’te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın tüm ordusuna "Burada yasaklar koyan bir sultan ya da emirlere icabet eden asker yoktur. Ben de sizlerden biriyim ve bugün sizinle birlikte s...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
2 kişi
Yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Atatürk… “Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihin...
%40 60,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Bu kitabı okuyanlar umuyoruz ki, Osmanlı Devlet-i ‘Aliyye’sinin (İmparatorluğunun) birçok m...
%40 28,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
1. Dünya Savaşı’nın iklim ve coğrafî şartları göz önüne alındığında en zorlu cephesi; Irak… İngiliz-Hint garnizonuyla dört bir tarafı çevrilmiş Bağdat’ın 160 kilometre güneyinde bir kasaba: Kut… İngi...
%40 27,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Zamanın İskender’i, Şarkın Sultnanı Bağdat ve Revan Fatihi IV. Murad “Bizim tarihimizde askeri eğitim görmediği ve sancağa çıkmadığı hâlde IV. Murad gibi bir dâhi vardır. 17. yüzyılın en büyük mareşa...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Siyasi tarih alanında Türk akademi dünyasına emekleriyle damga vurmuş isimlerin başında gelen Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, bu eserinde Türk-Amerikan ilişkilerini özgün belgeler ışığında ele alıyor. Prof...
%40 28,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Casusların ortasındaki Osmanlı… Yıl 1915… Yer Ortadoğu… Bugüne kadar Türkiye’de üzerine çok az araştırma yapılmış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Filistin’de kurulan tarihin en gizemli casusluk örg...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Paylaşılmayan toprakların yakın tarihi “Tarihin hiçbir döneminde ve dünya coğrafyasının hiçbir yerinde, Yahudi ve Filistin halkları gibi birer avuç insan, Filistin gibi avuç içi kadar bir toprağın, b...
%40 75,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Herkesin “çok” olmakla, güçlü olmakla, muktedir olmakla, hep kazanmakla övündüğü bir dünya oldu burası... Tuhaf bir biçimde herkesin gün geçtikçe yalnızlaştığı, mutsuzlaştığı bir dünya… İşte böyle b...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Tarih bilimi 19.yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca or...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
“15. ve 16. yüzyıllar Avrupa’sı, zamanın büyük politik-ekonomik gücü Osmanlı’yı hesaba katmadan anlaşılamaz.” “Avrupa tarihiyle Osmanlı tarihi iki paralel tarihtir; bu nedenle iki dünyanın tarihi kar...
%40 27,00 ₺ 16,20 ₺
1 kişi
Tarihin içine sığmayan, tüm coğrafyaların ötesinde, başlı başına bir medeniyet: Kudüs “14 Mart 1948 günüydü. O gün İngilizlerin Filistin’den ayrıldıklarını, Yahudilerin İsrail Devleti’nin kuruluşunu...
%40 50,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Türk-Arap İlişkisinde Tarihin En Hassas Dönemi… Sahip olduğu jeopolitik konum ve jeostratejik özellikler nedeniyle Arap Yarımadası tarihin her döneminde güç oyunlarının merkezi haline gelmiştir. Daha...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Halil İnalcık’ın doktora tezi olan ve daha 26 yaşındayken tamamladığı ‘Tanzimat ve Bulgar Meselesi’, hala hem içerik hem de yöntem olarak alanında öncülüğünü koruyor. Tanzimat’ın ilanından sonra Bulg...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Moğollar ve Cengiz Kağan için kendi kaynakları neler diyor? 13. yüzyıl, dünya tarihinin belki de en görkemli devletinin ve ordusunun sahneye çıktığı bir zamanı kuşatır. Doğu Asya'nın uzak kıyılarında...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
“Tercümesi sunulan Vasiliy V. Barthold’un şaheseriMoğol İstilâsına KadarTürkistan’ın, Orta Asya Türk tarihi sahasında büyük bir eksiği dolduracağı muhakkaktır. Aynı zamanda bu sahada araştırma yapacak...
%40 70,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
“The Ottomans, in order to carry on a world-wide struggle for conquest in both the East and the West, were obliged to maintain all their resources in a state of permanent readiness and at the disposal...
%40 45,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“The history of Europe and the history of the Ottomans are two parallel histories; for this reason, the history of the two worlds should be studied comparatively.” - Halil İnalcık From the middle of...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İslam hukukunda azınlık kavramının kökleri Hz. Muhammed zamanınakadar gidebilir. Osmanlı’yla birlikte bilhassa Rumlar, Ermeniler veYahudiler azınlık kavramının içinde değerlendirilmiş, 19. yüzyılda Ba...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bir şairin kaleminden tarihin selçuklu sayfaları... Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın asırları aşan tarihî geçmişinde Selçuklu dönemi oldukça kritik bir noktada yer alır. Ülkemizin iktisadî, sosyal, s...
%40 17,50 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
At Sırtında Geçen Ömrün Hİkayesi Sipahi: Bir Osmanlı Süvarisi 1648 Anadolu’su. İsyanlarla yorgun düşmüş bir halk. Ehliyetsizmuhterislerin ele geçirdiği bir payitaht. Böyle bir isyanın ortasındakalmış...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Yakın tarihin en önemli sayfaları: Kut zaferi ve Halil Paşa'nın hayatı... "Ordumuz, gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 neferini şehid vermiş...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Trabzon Mebusu” olarak bilinen Ali Şükrü Bey, 39 yıllık hayatına pek çok meslek sığdırmıştır. Osmanlı Donanması’nda subay olarak görev almış; dergi çıkarmış ve yazarlık yapmıştır. Millî Mücâdele dönem...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Dünya tarihi boyunca bazı imparatorluklar sessizce, bazıları da gürültülü bir şekilde ömürlerini tamamlamıştır. 600 yıl yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerindeyse eşi benzerine az rastla...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Çin yıllıkları olmasa Türk tarihinin ilk dönemi, Bizans ve Arap tarihleri olmasa Osmanlı tarihinin kuruluş yılları yeterince aydınlatılamazdı. Zira ilk standart Osmanlı kronikleri kuruluştan yaklaşık...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Gelenekten Geleceğe İki Selçuklu Efsanesi Her kabile, boy, imparatorluk, devlet, kısacası topluluk, mutlaka ardındantakip edilebilecek bir yol bırakmıştır. Ancak bazı topluluklar, onlardansonra gelen...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
/ 3

FİLTRE