7 kişi
Ey Türk gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel, senin en değerli hazinendir. Gel...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
25 kişi
“Ey Türk gençliği!Birinci vazifen...”
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
6 kişi
Atatürk'ün yakın tarihimiz açısından büyük önem taşıyan ünlü eseri Nutuk, yıllar sonra Arap harflerinden bir kez daha çevrildi. Uzun soluklu bu çeviri süreci, eserin 1934 baskısında var olan ve günümü...
%35 85,00 ₺ 55,25 ₺
2 kişi
"Mustafa Kemal’in gözünde, eylemin ‘meşruluğu’ demek, halkça onalanmış olması demektir. Yoksa Kongreleri, Büyük Millet Meclisi’ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Şu sözlerini bir de: ‘... Bir de...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Atatürk, 1914-1919 dönemine ait anılarını, Hâkimiyeti Milliye gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı (Atay) ile Milliyet gazetesinin başyazarı Mahmut (Soydan) Beylere anlatmış ve yazdırmıştır. Anılar, bu...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
3 kişi
Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam istiklâle malik olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir...
%25 14,95 ₺ 11,21 ₺
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dehasını anlayabilmek için; yaptığı devrimlerin felsefesini, kurduğu Cumhuriyet'in fikrî temellerini ve yazdığı eserlerde ortaya koyduğu düşünceleri kavramak gerek. Mustafa...
%40 11,11 ₺ 6,67 ₺
2 kişi
“2 Temmuz Salı – (...) Almanların bize memleketimizi İngiliz istilasından kurtarmada, yardımlarının derecesini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima olumsuz sonuca varan kanaatlerim,...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
1 kişi
31 Mart'ta gericilerin üzerine Hareket Ordusu'yla birlikte yürüyen genç yüzbaşı, siyah cilt beziyle kaplı küçük not defterinin kareli sayfalarına sabit kalemle şunları yazdı: "(...) Faziletli din âlim...
%35 18,52 ₺ 12,04 ₺
0 kişi
Sevr Antlaşması’yla Batı emperyalizmi "baklayı ağzından çıkarmış", Osmanlı İmparatorluğu  (Türkiye) için düşünülen "nihai çözümü" netliğe kavuşturmuştu. Sevr gösteriyordu ki Batılıların hedefi kısa ya...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Bağımsızlık Benim Karakterimdir, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden özenle derlenmiş bir seçkidir.“Korku üzerine egemenlik kurulamaz.”“Emperyalizm ölüme mahkûmdur.”“Dünya yüzünde gördüğümüz her şey...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
1 kişi
“Efendiler ! Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz !”“Muhterem Efendiler, sizi günlerce meşgul eden, uzun ve ayrıntılı konuşmam, en nihayet, geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda, ulusum için ve ya...
%32 45,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Geometri, eski terimle "hendes...
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
1 kişi
“Askerlerimizin ruhunu kazanmak, bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir amaç, bir karakter yaratmak Allah’tan ve Medine-i Münevvere’de yatan Cenab-ı Peygamber’den sonra bize...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
1 kişi
Bu kitap, büyük bir bölümü Atatürk’ün kendi elyazısıyla yazdığı, Yapı ve Kredi Ban­kası Arşivi’nde bulunan Atatürk’le ilgili belgelerden derlenmiştir: Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri tarafından tutulmuş...
%35 26,85 ₺ 17,45 ₺
0 kişi
"Muhterem efendiler, uzun ve ayrıntılı Nutuk'um, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Burada, milletim ve gelecek evlatlarımız için dikkat ve uyanıklığı sağlayacak açıklamalarda bulunduysam kendimi mutl...
%35 24,07 ₺ 15,65 ₺
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk insanlara esin kaynağı olan bir general ve vizyon sahibi bir liderdi. Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken yurdunu korumak için savaştı ve imparatorluğun küllerinden modern Türk u...
%35 46,20 ₺ 30,03 ₺
0 kişi
“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Her çeşit düşmanla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni bir vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başar...
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
0 kişi
“Benim anladığım gençlik inkılabın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek nesillere götürecek kimselerdir.” Bu kitapta Atatürk'ün gençlik üzerine ve gençliğe yönelik söyleyip yazdıkları ilk...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak iflasa mahkümdur:Sivas Kongresi, memleketin bütünlüğü ve bağımsızliğının korunması için izlenecek politikanın saptanma...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının ulusal demokratik devrimi'nin önderidir. O'nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1938'de hayata göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle iç içedi...
%35 80,00 ₺ 52,00 ₺
1 kişi
“I landed at Samsoon on the 19th of May, 1919…” Thus begins A Speech, the renowned address on The Turkish War of Independence. The speech was given by the founder of the Turkish Republic, Mustafa Kema...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının ulusal demokratik devriminin önderidir. O'nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1938'de hayata göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle içi içedi...
%35 80,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Önsöz: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının ulusal demokratik devrimi'nin önderidir. O'nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1928'de hayata göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle i...
%35 80,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Tarihe yön veren liderlerin varlığı rastlantıların bir sonucu değildir. Liderlik yeteneğinde doğuştan gelen niteliklerin varlığını varsaymakla beraber, asıl etkenin yaşamda kazanılan bilgi ve birikim...
%35 18,52 ₺ 12,04 ₺
0 kişi
Yetmişbeşinci Yılında Büyük Nutuk'u Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni 17-18 Ekim 2002 Ankara Bildiriler
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayab...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam istiklâle malik olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Bugünü doğru anlayabilmek ve geleceği doğru kurabilmek için geçmişi, buraya nasıl, nerelerden geçerek geldiğimizi iyi bilmek gerekir. NUTUK, dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk Kurtuluş Savaşı'nı...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Atatürk'ün Suriye ve Irak'la ilgili yazı ve konuşmaları en kapsamlı haliyle bu kitapta derlendi. Kitapta Musul meselesinin tarihsel gelişimini de izleyebiliyoruz. Bu konuşma ve yazılarda Atatürk'ün...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺

FİLTRE