Ötüken Neşriyat %35 İndirimli

0 kişi
"...yine de, birçok tarihçinin, Osmanlı İmparatorluğu’nu "incelmiş" Batı standartlarına göre bayağı ve aykırı bulma eğilimi, kuşkusuz Osmanlı uygarlığının ince ayrımları yanında, bu uygarlıkla Avrupa’...
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺
0 kişi
Kutadgu Bilig’den yarım yüzyıl kadar sonra kaleme alınmış bir ahlâk ve öğüt kitabı olan Atebetü’l-Hakâyık’ı Türkçe’nin bugüne kadarki en büyük sözlüğünü [Ötüken Türkçe Sözlük] yazmış olan üstad Yaşar...
%35 9,26 ₺ 6,02 ₺
0 kişi
Altın Orda’nın Rusya üzerindeki etkileri ilgi çekici ve çok az incelenmiş bir konudur. Türkçe kaynakların günümüze ulaşmaması ve tarihçilerimizin kaynakların Rusçalarına erişme şansına sahip olmamalar...
%35 38,89 ₺ 25,28 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı sırasında geleneksel hayatını devam ettirmeye çalışan bir Bakü mahallesi… Savaş; kendi hallerinde sakin bir hayat süren mahallenin istisnasız bütün sakinlerinin hayatını trajik ve...
%35 22,22 ₺ 14,44 ₺
0 kişi
Aşıkpaşaoğlu Tarihi'ni hazırlayan Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle, “dil ve üslûp bakımından Dede Korkut Kitabı'nı aratmayan” bu metin; Osmanlı Hanedanı'nın Fatih Sultan Mehmed Han'a kadarki yedi hük...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Attila, Peyami Safa'nın yegâne tarihî romanıdır. Peyami Safa bu romanıyla, Attila gibi büyük bir Türk cihangirinin devrine ve kişiliğine ilk defa bir Türk gözüyle bakmış, Batı dünyasının “geçtiği yerd...
%35 21,30 ₺ 13,85 ₺
0 kişi
Özet - Teknik - Kritik - Karakter Analizleri - Yazar Biyografileri Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman"...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman" bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış ve dört cilt halinde okuyu...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman" bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış ve dört cilt halinde okuyu...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Özet - Teknik - Kritik - Karakter Analizleri - Yazar Biyografileri Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman"...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
"Ağır bir taş gibi oturdu Anneme Mektuplar yüreğimin üstüne yıllarca. Eserin yayınlanmış şekli elime geçince ruh dinginliği içinde buldum kendimi "taş âniden kaldırıldı, yara kapandı, ve üstüme hoş bi...
%35 34,26 ₺ 22,27 ₺
%35 12,96 ₺ 8,42 ₺
0 kişi
"Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Modernleşmesi’nin iki ana eksenini oluşturan "resim" ve "edebiyat" alanlarında ortaya konulmuş eserlerden hareketle, onların yapıldıkları dönemin ruh ve zihniyetini anlam...
%35 34,26 ₺ 22,27 ₺
0 kişi
Ağıtlar, Türk’ün kendine özgü köklü geleneğinin bir ürünüdür. Türk edebiyatının temel taşı, şiirin, destanın, müziğin başlangıcıdır ağıtlar. İnsan hak ve sevginin, insanı ölümsüzleştirme düşüncesinin...
%35 41,67 ₺ 27,09 ₺
0 kişi
Bu kitap, Anadolu’nun Efendilerinin yani, Avşar ve diğer Türkmen aşiretlerinin yerleşik hayata geçtikten sonraki yaşayışlarını ve oluşturdukları kültürlerini anlatmaktadır: Evlilikteki beşik, üzerinde...
%35 43,52 ₺ 28,29 ₺
0 kişi
Dârü'l-Fünun İlahiyat Fakültesi'nde ihdas ettiği ve okuttuğu Akvam-ı İslâmiyye Etnografyası dersleriyle ve ayrıca Alevîler ve Tahtacılar üzerinde yaptığı saha araştırmalarıyla yazar, Kültürel Antropol...
%35 50,93 ₺ 33,10 ₺
0 kişi
Yerle göğün arasında senin sıcağının yanıbaşında, yüzümde yüzünü, kalbimde kalbini duyarak oturdum ve İyi şeyler düşündüm. Şeytanı gördüm: yedi kere mel’un, kırk kere mukaddesti. İçkiyi gördüm: Üç ker...
%35 29,63 ₺ 19,26 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Asgari ücret tespitinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine aykırı olarak işçinin ailesinin göz önünde tutulmadığı, Asgari ücretin net hesaplanıp brütmüş gibi uygulandığı, 2000 yılından so...
%35 12,04 ₺ 7,83 ₺
0 kişi
Tarihler 1914’ü gösterdiğinde dünya üzerinde bir cihan savaşının kopacağını gösteren bulutlar dolaşıyor ve ilgili devletler savaş hazırlıklarını son hızla sürdürüyorlardı. Devlet-i Aliye’yi Osmaniye’...
%35 37,04 ₺ 24,08 ₺
0 kişi
"Aşık Veysel, Yunus Emrelerle, Karacaoğlanlarla, Fuzulilerle Akiflerle, Yahya Kemallerle aynı meclisdedir. Ahmet Kutsi gibi Mesut Cemil gibi dostlarıyla hemdem olmuştur. Klasiklerimiz arasına girmiş,...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Aşk ve güzellik, daima fıkıh ve kelamın hazzedemediği konular olmuştur. Kur’an ve hâdis tefsileri de bundan nasibini almış, bunlardaki sevgi ve güzellikle ilgili anlamlar yok farz edilmiştir. Kulun, Y...
%35 31,48 ₺ 20,46 ₺
0 kişi
Mevlana’nın olağanüstü güzellik ve anlam taşıyan şiirlerini "Aşk Kitabı"yla size sunarken, yeni bir dizaynla ülkemizde bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Yurdumuzda ve dünyanın her yerinde birçok ins...
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺
0 kişi
"Acaba bizim vatanımız gibi, geniş bir memleketi olup da onu asla görmeyen, edebiyatta gözleri ecnebi bir âleme dalmış ve yalnız o âlemden bahseden başka bir millet var mıdır? Düşünce mesaisinin öneml...
%35 20,37 ₺ 13,24 ₺
0 kişi
Atatürk'ün din hakkındaki görüşlerini olması istendiği gibi değil olduğu gibi ortaya çıkaran bir kitaptır. Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri onun hakkında yapılan bir takım yorumlara değil doğrudan...
%35 12,04 ₺ 7,83 ₺
0 kişi
Vakanüvis tarihlerinde XVI., XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ayaklanan Eşkiyalara dair oldukça önemli bilgiler vardır. Fakat iş XIX. yüzyıldaki Eşkiyalara gelince, durum karanlık bir safhaya girer. Gerçi...
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺
0 kişi
Bütün tarihimizin en büyük kaybı, Rumeli’ni elden çıkarmamızdır. Tuna ve Adriyatik’ten Meriç çizgisine çekilmemiz, iki safhada oldu: 1877-78 Rus Savaşı ve 1912-13 Balkan Savaşı. Bu iki savaşı da kaybe...
%35 17,59 ₺ 11,43 ₺
0 kişi
"Evet; dilsizler korusu gibi, sağırlar konseri gibi körler poligonu." Dünya için bulunmuş adların en güzeli olabilecek kuvvette bir ad "ki tekrar edilmeye değer: Körler poligonu. Körler nişan alıyor;...
%35 28,70 ₺ 18,66 ₺
0 kişi
Hatice Bilen: İlk hikaye kitabı "Umursanmıyan Kadınlar" Bilgi Yayınları arasında çıktı ve feminizm festivalinin en hızlı dönemine rastladığı için umursanmadı; tıpkı gerçek kadınlarımızın gerçek mesele...
%35 12,04 ₺ 7,83 ₺
%35 18,52 ₺ 12,04 ₺
%35 12,96 ₺ 8,42 ₺
0 kişi
Bu kitap, Azerbaycanlı bilim adamı Yaşar Karayev’in 1996’da Bakü’da yayınlanan "Tarih: Yakından ve Uzaktan" adlı eserinin Azerbaycan edebiyatıyla ilgili makalelerinden yapılan seçmeleri içeriyor. Ülke...
%35 31,48 ₺ 20,46 ₺
0 kişi
Kâh bunalımlı zamanlarında kâh pür neşe anlarında ilham perilerinin zaman zaman müellifin kalemine konmalarıyla ortaya çıktı elinizdeki eser. Doğrusunu söylemek gerekirse dili kesik kalemimizin misafi...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Mevlana, bugüne kadar genellikle mutasavvaflığı ve şairliği açısından ele alınmış fakat fikir ve düşüncelerinin felsefi yönü hep ihmal edilmiştir. İşte bu kitabında İsmail Yakıt, Mevlana’nın fikirleri...
%35 17,59 ₺ 11,43 ₺
0 kişi
XIX. yüzyılda iliklerine kadar batılılaşmış bir ülke bugün Avrasyacı. Ancak bu görüşün kapsamı da, boyutları da belirgin değil. Yalnızca ABD karşıtlığı doyurucu, üretici olabilir mi... göreceğiz. X...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
0 kişi
Bir sanatçının göz nuru dökerek, fikir sancıları ve iç burkulmalarıyla, "kalp ağrıları" içinde, "kalemine ciğerinden kan çekerek", belki hiçbir "nesle âşinâ ulamadan". yazdığı her eser, değerlidir. Sa...
%35 22,22 ₺ 14,44 ₺
0 kişi
Sanatçılar eserleri aracılığıyla halkların yaşadıklarını dünyaya duyurur ve insanlığın belleğine nakşederler. Özellikle edebî eserler insanlık tarihinin ve milletlerin belleğidirler. Yaşanan zaferler,...
%35 19,44 ₺ 12,64 ₺
/ 25

FİLTRE