Türk Tarih Kurumu Yayınları %32 İndirimli

%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Son yıllarda tarihe olan büyük ve heyecan verici ilgi hiç de şaşırtıcı değildir aslında. Tarih her daim gizemli bir bahçe olmuştur meraklıları için. Tarihçilerin ortaya koyduğu belgeler ise bu gizemi...
%32 26,00 ₺ 17,68 ₺
0 kişi
Hüseyin Avni Paşa'nın yaşadığı yıllar (1820-1876), Osmanlı Devleti'nde önemli askeri ve siyasi gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Gerileme sürecinin yaşandığı bu dönemde onun devlete hizmetleri, Kırım...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Ermeni tehciri öncesinde ve sonrasında Yozgat şehri Ermenilerinin serüvenlerini arşiv belgeleri ışığında ele alan bu eser, Yozgat'tan bin yıllık süreç içerisinde gelişen Türk–Ermeni komşuluk ilişkiler...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Bu kitapta Ali emiri Efendi'nin çıkardığı Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ile Tarih ve edebiyat Mecmuası isimli dergiler incelenmiştir. Birbirinin devamı mahiyetindeki dergilerden ilki 31, ikincisi...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Mülkiye Tekaüd Sandığı, 19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nde binlerce memuıun çağdaş sosyal güvenlik sistemine kavuşmalarının yanı sıra bürokrasinin de tarihidir. Bürokrasinin geçirdiği aşamala...
%32 36,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Çalışmamızda iki devletin ilişkilerinin normale dönmesini engelleyen ve yaklaşık yetmiş yıl süren sınır sorununun hangi konuları ve bölgeleri içerdiğini, iki devletin anlaşamadıkları noktaların neler...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
İHTİLAFLI DURUŞLAR 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI 1912-1913 (CONTESTED STANCES THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS(1912-1913)) 1-2.CİLT, MUSTAFA TÜRKEŞ tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2014 yılında Tür...
%32 102,00 ₺ 69,36 ₺
0 kişi
XVII. yüzyılın ilk yansında Osmanlı Devleti batıda Avusturya ve Lehistan, doğuda İran, Akdeniz’de Malta ve İtalyan korsanlan, Karadeniz’de Kazaklar ile mücadele halindeydi; içeride ise Celâli isyanlar...
%32 34,00 ₺ 23,12 ₺
0 kişi
1. BölümOsmanlı Yönetimine Geçiş Sürecinde Batum2. BölümOsmanlı Hakimiyetinde Batum: Siyasi ve Askeri Gelişmeler3. BölümOsmanlı İdaresinde Batum: Mülki Teşkilatlanma4. BölümBatum'da İngiliz Hakimiyet...
%32 46,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Bu araştırmada esas olarak XVI.-XIX. yüzyıllar aralığında bölgenin genel durumu ortaya konularak, bu genel çerçevenin içerisinde bilhassa XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bölgede kurulan yeni...
%32 48,00 ₺ 32,64 ₺
0 kişi
Kitaba konu olan 234 kadar gayrimüslim Hariciye Memurunun hemen tamamı Osmanlı tebeasıdır. Yani görevlendirilen şahıslar devletin kendi vatandaşlarıdır. Devlet vatandaşları arasında her hangi bir ayrı...
%32 19,50 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
This book is mainly focused on the nineteenth century Turkistan history however, it provides brief  summaries for the history and goography of central asia and insightful information for central asias...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
/ 22

FİLTRE