99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa

Süheyl Batum

Kitap Açıklaması

Birinci Bölüm
Çağdaş Anayasa Kavramı, Kapsamı, Unsurları
A / Anayasa kavramı, türler ve hukuksal etkiler
Soru 1) Anayasa nedir?
Soru 2) Anayasalar neden vardır ve neden
farklıdır?
Soru 3) Maddi anlamda anayasa ne anlama
gelir?
Soru 4) Şekli anayasa ne anlama gelir?
Soru 5) Böyle bir ayırım (maddi - şekli) neden gereklidir?
Soru 6) Anayasaların önemi nereden gelir?
Soru 7) Anayasaların toplum sözleşmesi olması zorunlu mudur?
Soru 8) Liberal anayasacılık hareketinin diğerlerinden farkı nedir?
Soru 9) Bir Anayasa yapımında nelere cevap aranır?
Soru 10) Anayasaların üstünlüğü ve bağlayıcılığı ne anlama gelir?
B/ Anayasaların yapılış usulleri ve sınırları
Soru 11) Anayasaları kim yapar?
Soru 12) Kurucu iktidar kaça ayrılır?
Soru 13) Asli kurucu iktidarın özelliği nedir?
Soru 14) Asli kurucu iktidar ancak darbe ya da savaşla mı ortaya çıkabilir?
Soru 15) Darbeler ya da savaşlar dışında anayasa nasıl yapılır?
Soru 16) Asli Kurucu İktidar nasıl (hangi yöntemlerle) kullanılır?
Soru 17) Asli kurucu iktidar yöntemi olarak "Kurucu Meclis" nedir?
Soru 18) Türkiye'de Kurucu Meclis'e örnek var mıdır?
Soru 19) Kurucu Meclis kavramı ile 1982 Danışma Meclisi aynı şey midir?
Soru 20) Asli kurucu iktidar yöntemi olarak "Kurucu Referandum" nedir?
Soru 21) Plebisit ile referandum arasındaki fark nedir?
Soru 22) Türkiye'de Kurucu Referandum örneği var mıdır?
Soru 23) 1961 Referandumu demokratik sayılabilir mi?
Soru 24) 1982 Referandumu demokratik sayılabilir mi?
Soru 25) Neden 1987, 1988 ve 21 Ekim 2007 referandumları demokratik sayılamaz?
Soru 26) 1987, 1988 ve 2007 referandumları yazarlar tarafından nasıl değerlendirildi?
Soru 27) Tali Kurucu İktidarın özelliği nedir?
Soru 28) Türkiye'de tali kurucu iktidara sınır getiren "usul ve yöntemler" nelerdir?
Soru 29) Anayasalarda kurucu ilkeler, kurucu felsefe ne anlama gelir?
Soru 30) Türk Anayasalarında kurucu felsefe ya da ilkeler var mıdır? Varsa nedir?
Soru 31) Kurucu ilkeler ya da felsefeyi koruma altına alan hukuksal formül nedir?
Soru 32) Değismezlik yasağı Türk Anayasalarında nasıl getirilmistir?
Soru 33) Değişmezlik yasağı Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl uygulanmıştır?
C/ Günümüz anayasacılık hareket. ve temel
özell.kler
Soru 34) Yazılı Anayasalar geleneği II. Dünya Savaşı sonrasında nasıl devam etti?
Soru 35) II. Dünya Savaşı sonrası anayasacılık hareketinin belirgin özelliği nedir?
Soru 36) Günümüzde geçerli olan anayasa yapma yöntemi nedir?
Soru 37) Günümüz geleneğine uygun anayasa yapmanın siyasal sonuçları nedir?
Soru 38) Bu geleneğe uygun anayasa yapmazsanız sonuçları ne olur?
Soru 39) 2007 AKP taslağı neden günümüz anayasa yapım süreçlerine uygun değildi?
Soru 40) Günümüz demokratik anayasa yapımına bir ilk örnek ne olabilir?
Soru 41) 1978 İspanya Anayasası nasıl bir ortamda ve nasıl bir yöntemle yazıldı?
Soru 42) Neden Güney Afrika Anayasası, yapım sürecinde model olarak kabul edilebilir?
Soru 43) Güney Afrika örneğine göre demokratik Anayasa yazımının ölçütleri nelerdir?
Soru 44) Orta ya da Doğu Avrupa'da "Yeni Anayasacılık Hareketi" nasıl gelişti?
Soru 45) Bu bağlamda önem kazanan "Venedik Komisyonu"nun amacı ve etkisi nedir?
Soru 46) Bu demokratik anayasa yapım örnekleri Türkiye için geçerli midir?
Soru 47) Herhangi bir ülkede ya da Türkiye'de, anayasa yapmanın amacı nedir?
Soru 48) Anayasaların içeriğinin yapım süreci ile ilişkisi var mıdır?
Soru 49) Türkiye'de anayasa değişikliğinin içeriğinde neler yer almalıdır?
Soru 50) Neden 2007 AKP Önerisi, çok eleştiri aldı?
İkinci Bölüm
Türkiye'de Demokratik Bir Anayasanın İçeriği
A/ Demokratik bir Anayasa'nın norm alanı ve temel İlkeleri
Soru 51) Türkiye'de yeni ve demokratik bir Anayasa'nın içeriği nasıl olmalıdır?
Soru 52) Anayasada hangi özgürlükler "onsuz olmaz" olarak kabul edilmelidir?
Soru 53) İnsan onuruna saygı ne anlama gelir?
Soru 54) İnsan onuruna saygı nasıl düzenlenmelidir?
Soru 55) Eşitlik ilkesinin Türkiye açısından önemi nedir?
Soru 56) Kadınlar ile din ve mezhep farklılıkları açısından eşitlik ilkesi ne anlam taşır?
Soru 57) Anayasada eşitlik ilkesi nasıl düzenlenmelidir?
Soru 58) Eşitlik ilkesi yönünden Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl düzenlenmelidir? ..306
Soru 59) Anayasada yurttaşlık kavramı nasıl düzenlenmelidir?
Soru 60) Özgürlüklerin korunması için Devletin temel amaç ve görevleri ne olmalıdır?
B/ Demokratik Anayasa ve temel hak ve özgürlükler alanı
Soru 61) Düşünce (ve ifade) özgürlüğünün önemi nedir?
Soru 62) Anayasada düşünce özgürlüğü nasıl düzenlenmelidir?
Soru 63) Anayasada basın özgürlüğü nasıl düzenlenmelidir?
Soru 64) Anayasada "görsel ve işitsel iletişim özgürlüğü" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 65) Anayasada "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 66) Anayasada "toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 67) Anayasada "dernek kurma özgürlüğü" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 68) Anayasalarda "Sosyal Devlet" ilkesi neden önemlidir?
Soru 69) Anayasalarda ve uluslararası belgelerde sosyal haklar düzenlenmeli midir?
Soru 70) Türk Anayasalarında sosyal haklar nasıl düzenlenmiştir?
Soru 71) Çağdaş bir anayasada sosyal haklar nasıl düzenlenmelidir?
Soru 72) Anayasada toplu is sözlesmesi hakkı nasıl düzenlenmelidir?
Soru 73) Anayasalarda grev hakkı neden ve nasıl düzenlenmiştir?
Soru 74) Çağdaş bir anayasada grev hakkı nasıl düzenlenmelidir?
C/ Demokratik Anayasa ve çoğulculuk İlkesi
Soru 75) Siyasal katılımın güçlendirilmesi ve yeni katılım yöntemleri zorunlu mudur?
Soru 76) Anayasada seçme ve seçilme hakkı nasıl düzenlenmelidir?
Soru 77) Anayasada siyasal partiler nasıl düzenlenmelidir?
Soru 78) Anayasada "kadınlara kota" nasıl sağlanabilir?
Soru 79) Anayasada yeni katılım yöntemleri nasıl düzenlenmelidir?
Soru 80) Anayasada katılmanın genişlemesi "egemenlik anlayışını" nasıl etkiler?
Soru 81) Katılım yöntemleri, "yasaların teklif ve görüşülmesi" usulünü nasıl etkiler?
Soru 82) Yeni katılım yolları için, TBMM İçtüzüğü'ne ilişkin madde değişmeli midir?
Soru 83) Türkiye Anayasalarında laiklik ilkesinin önemi nedir?
Soru 84) Anayasada "din özgürlüğü" ve "din eğitimi" konuları nasıl düzenlenmelidir?
Soru 85) Anayasada "eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" nasıl düzenlenmelidir?
D/ Demokratik Anayasa ve denge ve fren mekanizmaları
Soru 86) Demokratik Anayasada "denge ve fren mekanizmaları" neden onsuz olmazdır?
Soru 87) Demokratik Anayasada "denge ve fren mekanizmaları" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 88) Anayasada "yerel yönetimler" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 89) Anayasada Ombudsman ya da Kamu denetçisi kurumu nasıl düzenlenmelidir?
Soru 90) Anayasada "yükseköğretim kurumları" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 91) Anayasada "Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yer alması neden önemlidir?
Soru 92) Anayasada Ekonomik ve Sosyal Konsey nasıl düzenlenmelidir?
E/ Demokratik Anayasa ve hukukun üstünlüğü İlkesi
Soru 93) Hukukun üstünlüğü ilkesi nasıl yaşama geçirilmelidir?
Soru 94) Anayasada "hukuk güvenliği" ilkesi
nasıl düzenlenmelidir?
Soru 95) Anayasada "hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 96) Anayasada "yargıçlık ve savcılık mesleği" nasıl düzenlenmelidir?
Soru 97) Anayasada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nasıl
düzenlenmelidir?
Soru 98) Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri Anayasada nasıl düzenlenmelidir?
Soru 99) "Anayasa Şikayeti" ne anlama gelir ve nasıl düzenlenmelidir?
Seçilmiş KaynakçaSüheyl Batum Kitapları

25,46 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786055865405
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 460
Basım:
Ebat: 13,5x21 cm
Ağırlık: 432
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.