Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2 Cilt Takım)

Erdoğan Dedeoğlu

Kitap Açıklaması

Anayasamızda Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtilmiştir.

Yine Anayasamıza göre memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla düzenlenecektir. Anayasamızın bu hükmü uyarınca memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili pek çok kanun yürürlüğe konulmuştur.

Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini düzenleyen temel kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, üzerinde en çok eleştiriler ve tartışmalar yapılan, çok sık ve fazla sayıda değişikliğe uğrayan temel kanunlardan biridir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 239 ana, 39 ek, 36 geçici, 61 ek geçici maddeden ve onlarca Kanuna işlenemeyen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameden oluşan ilginç bir kanundur. Bu Kanun, neredeyse ana maddeleri kadar ek, geçici, ek geçici ve kanuna işlenemeyen maddeleri bulunan ve bu haliyle adeta bir yamalı bohçayı andıran bir kanundur.

Çok sayıda değişikliğe uğradığı için sistematik yapısı bozulmuş ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandığı 1965 yılından günümüze kadar geçen süre içinde birçok defa değiştirilmek ve yerine yeni bir kanun yürürlüğe konulmak istenilmiş olmasına rağmen maalesef günümüze kadar hiçbir dönemde bu gerçekleştirilememiştir. Her dönemde sadece acil olarak değiştirilmesi zorunlu olan maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmakla yetinilmiş, ancak tümü değiştirilerek yerine günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni bir kanun getirilmesi mümkün olamamıştır.

Kamu yönetimi reformu ve personel reformu çerçevesinde ele alınması ve günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gereken temel kanunların başında, kanaatimize göre Devlet Memurları Kanunu gelmektedir.

2009 yılında yayımlanan Açıklamalı ve İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu ve Harcırah Kanunu isimli kitabımıza duyulan yoğun ilgi nedeniyle ikinci baskısının yapılması gündeme gelmiş ancak Kitabın ikinci baskısının hazırlık çalışmaları sırasında sayfa sayısının fazlalığı, taşıma ve kullanım güçlüğü göz önüne alınarak Devlet Memurları Kanunu ve Harcırah Kanunu olmak üzere iki kitap halinde hazırlanmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür.

Bu düşünceden hareketle yaptığımız bu çalışmada Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile ilgili temel kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu inceleme konusu yapılmıştır.

Kitabın dizgi aşamasında 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birçok maddesinde önemli değişiklikler yapılmış, birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üzerine Kitap yeniden gözden geçirilmiş ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler Kitaba ilave edilmiştir.
Kitapta Devlet Memurları Kanunu madde madde incelenmiş, önce her madde ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış daha sonra sırayla her madde ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile yargı kararlarına yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili temel bilgileri, ilgili mevzuatı ve yargı kararlarını bir bütün halinde okuyucuların hizmetine sunmayı amaçladığımız kitabımızda yaptığımız açıklamalar kuşkusuz kişisel görüşlerimiz olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yapılacak olumlu eleştiri ve katkılarla kitabın daha yararlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Okuyuculara faydalı olabilmek en büyük dileğimizdir.Erdoğan Dedeoğlu Kitapları

230,00 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786055412319
Kapak: Ciltli
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 2286
Basım:
Ebat: 13,5x20 cm
Ağırlık: 2286
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.