Akademik

0 kişi
Bir koruma tedbiri olarak geçici olması gereken tutuklamanın cezaya dönüşmesi toplumdaki adalet algısını da zedeleyecek bir durumdur. Bunun örneklerine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Köyün sorunları aynı zamanda köy muhtarının da sorunu olup, köy muhtarlığı çok yönlü sorumluluğu olan zor bir görevdir. Köy muhtarının görevini rahat yapabilmesi için her an başvurabileceği bir kılavu...
%10 13,50 ₺ 12,15 ₺
0 kişi
Uzun yıllar içinde kaleme alarak yayınlamış bulunduğum, Bilimsel Makaleler; Yabancı Bilimsel Makale ve Yüksek Mahkemelerin Bazı Kararlarının Çevirileri ve Temyiz Mahkememizin Bazı İçtihatlarının Tahli...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları adlı bu eser, maddî hukukun tespit edildiği hallerde davanın nasıl, nerede ve hangi usullere göre açılacağı, usul kanunları, dava dilekçesinin kaleme alınmasın...
%10 29,50 ₺ 26,55 ₺
0 kişi
Bu baskıda; bazı bölümler Yargıtay ın son uygulamaları ışığında genişletilmiş, 2006 ve 2007 yıllarına ait konuyla ilgili içtihatlardan önemli olanlar eklenmiş, uygulayıcının, –Özellikle Aile Mahkemesi...
%10 99,00 ₺ 89,10 ₺
0 kişi
Avrupa Birliğinde genişleme ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından karşılanabilmesi amacıyla 13 Aralık 2007 tarihinde üye...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü" isimli çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yürütülmüş ve savunulmuş bir yüksek lisans tezi...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
1 kişi
M. Serhat Karşıkara 1985 Yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tamamladı. 2004 yılında Çankaya Üni...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bilindiği üzere ülkemiz, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ceza hukuku alanında yeni bir d...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Boşanma Hukukuna Hakim Olan İlkeler ve Görüşler Boşanma Davasının Konusu Boşanma Davasında Taraflar ve Ehliyet Yetki Görev Aile Mahkemeleri Boşanma Sebepleri Hüküm ve Sonuçları Kanun Yolları...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bir suçun işlenmesiyle birlikte, suçun faili ile devlet arasında meydana gelen cezai nitelikteki hukuki ilişki bazen normal seyrinde giderek infazla sonuçlanır. Ancak, fail ile devlet arasındaki ceza...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında; -Cezanın Ertelenmesi-Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Serdal Çelikel, 1975 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Kırıkkale 50. Yıl İlköğretim Okulunda, liseyi Kırıkkale Lisesinde okudu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Huk...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, Türk Ceza Hukukunda memur ve kamu görevlisi kavramları, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma ve kovuşturma yöntemleri, kamu görevlilerine özgü suçlar ve kamu görev...
%10 130,00 ₺ 117,00 ₺
0 kişi
Devlet Malları Köy ve Özel İdare Malları Belediye Malları Borçlu Çiftçinin Geçimi için Zaruri Olan Arazisi Borçlunun Sanat ve Mesleği için Lüzumlu Alet ve Edevatı Borçlunun Haline Münasip Evi...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Kamu mali yönetim sistemimiz ve mali mevzuatımız, Tanzimat dönemini izleyen yıllarda Kıta Avrupasından esinlenerek oluşturulmuş, Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni devlet sistemimize uyarlanarak iyi işl...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
0 kişi
Madde 85-Taksirle Öldürme Madde 86-Kasten Yaralama Madde 87- Neticesi Sebebeiyle Ağırlaşmış Yaralama Madde 88- Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesiMadde 89- Taksirle Yaralama Madde 90- İnsan...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
1952'de Dereli'nin Kurtulmuş Köyü'nde doğdu. Ortaokulu Dereli'de, Liseyi Giresun'da bitirdikten sonra, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında Savcılık görevine ata...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
4721 sayılı Medeni Kanunun 1007 nci maddesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğ...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Elli yılı aşkın bir süreden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına büyük hizmetlerde bulunmuş bir kanundur. Ancak ticaret hayatında son yarım asırda meydana gelen gelişm...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
/ 23
Akademik kitaplar nedir; hukuk, iktisat, muhasebe, işletme, muhasebe, eğitim, sanat alanında kaleme alınmış kitaplardır. Akademik kitap yayınevlerinden çıkan kitaplar en uygun fiyat avantajı ile sizlere sunulmuştur. Akademik kitap satış siteleri arasında yer alan Kidega ile tek tıkla aradığınız akademik kitaba ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngilizce akademik kitaplar nerede satılır sorunuza net bir cevap Kidega!

FİLTRE