Avrupa Birliği

0 kişi
Küreselleşme ve milliyetçilik tartışması, geçmiş çağlardan bugüne devam eden bir sosyolojik olgudur. Bir tarafta dünyanın bütünleşmesine yönelik insanlık ideali, diğer yandan çağa ismini verecek derec...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kalkınma ve Küreselleşme başlıklı bu derleme, kalkınmaya ve kalkınmakta olan bölgelere teorik ve yaşanan deneyimler açısından bakma amacındadır. Kalkınmanın dinamiklerini bölgesel özellikler bazında i...
%4 35,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
11. Tez Kitap DizisiSayı: 12Küresellik ve UlusallıkBelge Yayınları
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
0 kişi
Sınırlar savaşların başladığı yerlerdir. Ama aynı zamanda süregelen kültürel alışveriş mekanları olarak köprü işlevi de görürler. Uluslar ve devletler arasındaki göze görünmez ayırım hatlarını çizerke...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacağız:Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Politikacıların bize çizdiği ülke fotoğrafı ile olgularla ne kadar örtüşüyor?Sizin düşüncelerinizdeki Türkiye fotoğrafının ger...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bölümler:• Dinin Devletleşmesinden Devlet Dinine• İslam Dininde Temel Ayrılıklar• Anglo-Amerikan Emperyalizminin İdeolojik Aracı Olarak İslam Radikalizmi• Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye 
%22 14,00 ₺ 10,92 ₺
0 kişi
Önceki kitapları Liberalizmden Sonra ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu'ndaki düşüncelerini mantıki sonuçlarına dek geliştiriyor Wallerstein. Temel tezi şu: 1945'ten beri dünya sisteminin başı çeken hegemoni...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Rosa Luxemberg, 1. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa'nın "sosyalizmle barbarlık arasında" bir seçim yapmak durumunda olduğu ünlü yorumunu yapmıştı. Bugün dünya, tarihte benzeri olmayan bir durumla karşı...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Bu kitap Türkiye’de yeni yeni tartışılmaya başlayan, ama uluslararası alanda özellikle de Avrupa’da uzun süredir gündemde olan azınlıklar konusunu ele almaktadır. Modern devletlerin ortaya çıktığı on...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Kitapta, Avrupa Birliği-Çin ilişkilerinin tarihsel süreci incelenmiş, siyasi ve ekonomik ilişkilerin nasıl şekillendiği gösterilmiştir. İki taraf arasındaki silah ambargosu, piyasa ekonomisi statüsü,...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Medeniyetler Çatışması, mikrotarihler çağında dünya haritasına bir bütün olarak bakmaya cesaret eden ender çalışmalardan biri, belki de Tonybee’den bu yana dünya tarihini, medeniyetler arasındaki iliş...
%30 84,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
Michael Albert’in Noam Chomsky ile yaptığı bu uzun söyleşi entelektüellerin sorumluluğu üzerine bir tartışma ile başlıyor. Buradan hareketle sosyal bilimlerin ve kültürel kurumların işlevi, ABD’de ve...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan: 1990’larda bağımsızlık ilan ederek kurulan bu yeni ulus-devletlerin gerçeğini nasıl anlayabiliriz? Orta Asya’da ne değişti? Neler değiş...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Gelecek 100 Yıl 21. Yüzyıl İçin ÖngörülerGeorge Friedman'ın Bütün Dünyanın Gündemine Bomba Gibi Düşen Kitabı Türkçe'de… Dünya Nereye Doğru Gidecek?2020: Rusya çökecek. Türkiye en büyük 10'uncu ekonomi...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
“Avrupa nedir?” sorusu, Eski Kıta’nın coğrafi olduğu kadar iktisadi, siyasal ve sosyokültürel sınırları, Avrupa Birliği, Avrupalılık-Avrupa vatandaşlığı gibi temalar hayli uzun zamandır tartışılıyor;...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
İnsanlar, ezelden beri dünya üzerinde göç halindeler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında göçün hem boyutları olağanüstü arttı hem karmaşıklaştı. Açık, döner ve mühürlü kapılar var; herkes her ye...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Yeni Dünya’nın keşfi daha çok ekonomik yanıyla ele alınır, Columbus’un yola çıkarken taşıdığı niyet göz ardı edilir. Christophe Columbus kimdir sorusuna kapsamlı bir yanıt verilmek istendiğinde ise, o...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Tabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi düşünürler ise ce...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Küreselleşme, adeta bir gündem sözcüğü. Dünyanın gündemi üzerine konuşmak, küreselleşme üstüne gevezelik yapmakla eş anlamlıdır. Küreselleşme, herkesin üzerine konuştuğu bir alan haline geldi, neredey...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
"Bundan böyle, ne kadar Hayır derseniz deyin, Evet anlaşılacaktır." Etik sınırları zorlayan, gitgide askerileşen, bilincini kaybetmiş bir bilim - bütüm kürenin üzerine yayılan bir tele-gözetim ve dene...
%25 19,50 ₺ 14,63 ₺
Avrupa birliği kitapları, Türkiye Avrupa ilişkileri üzerine kaleme alınmış yüzlerce kitap avantajlı fiyatlar ile Kidega’da. Tüm dünyanın çok satan Avrupa Birliği hakkında kaleme alınmış kitapları Avrupa birliği hukuku kitapları ve daha fazlasına tek kategoride kolayca ulaşabilirsiniz.

FİLTRE