Diğer İnançlar

0 kişi
Öteki Din; düşüncenin ve anlam arayışının değil alıntılama ve kopyalamanın; İslam’ı yeniden anlamanın değil egemen güçlerin politik ve stratejik hedeflerine uydurmanın; birleşmenin ve bir arada yaşama...
%20 44,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Bilimin tespitine göre beş milyon yıllık tarihinde insanlık, sırasıyla sihirsel, mitolojik, teolojik, felsefi ve dinselden geçerek M.S. 18. asırdan itibaren bilimsel ve akılcı düşünmeye ulaşmıştır. Bi...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bir halkı tanımak, aynı zamanda bir coğrafyayı tanımaktır. Yani ezilenlerin egemen sınıflar tarafından yazılmış “kaderini” değiştirmek üzere harekete geçirmenin yolu onları, sosyo-ekonomik koşullarıyl...
%16 9,26 ₺ 7,78 ₺
0 kişi
Diaspora denildiğinde dünya kamuoyunda ilk akla gelen Yahudi, Ermeni ve Afrika göçmenleridir. Oysa belki de onlardan daha dramatik ve acıklı diaspora sürecine maruz kalan, halen anayurt özlemi çeken v...
%32 26,00 ₺ 17,68 ₺
0 kişi
Özellikle Türkiye’de yıllar süren bir tartışma söz konusudur. Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil mi? Biz eski Türk dini ve Şamanizm hususunda çok büyük iddialarda bulunmayacağız. Ancak Şamanizm...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Turkan veya Rasenalar yada Etrüskler konusunda yazılı özgün-objektif kaynaklara sahip değiliz. Elimizdeki ana kaynaklar onların eski tebası, yani “düşmanı” Grek ve Latin yazarların eserlerinden ibaret...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Mircea Eliade'nin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan ilk yapıttır. Bugün elimizde şamanizmin çeşitli türlerine ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin...
%15 115,00 ₺ 97,75 ₺
0 kişi
Yuvaya Hoşgeldiniz dört bölümden oluşmaktadır.1. Mevcut Durum: Nerede bulunduğumuz, buraya nasıl geldiğimiz ve nereye yöneldiğimizle ilgili kozmik bir görüş.2. Yeni Dünya: Beşinci boyutta yaşamın yeni...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Şamanın esrik yolculuğuna katıldı mı bir kere insan, geçmişe açılan kapısız kapıyı aralar: Kapıdan içeriye adımımızı atar atmaz, kendimize karşı savaş açar ve bellek yaralarımızı kanatırız; unutulmuş...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, her türden zorluğun bilincinde olarak, eksiksizi-kusursuzu beklemek yerine yapılabilir olanı bir ucundan yakalayarak konuyla ilgili "terimleri" saptayıp Eski Türk İnançları ve Şamanizm’i k...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu kitap pek çok çevre tarafından Tibet Budizmi üzerine yazılmış en eksiksiz ve yetkin metinlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yaşam ve ölüm üzerine zengin bir bilgi birikimi sunmasının yanı sıra...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Türkiye'nin Süryanileri dünyadaki Hıristiyanlar arasında İslam'a ibadet şekilleri bakımından en yakın ve en eski topluluğu oluşturur. İçimizde yaşayan ötekini keşfetme adına yapmış olduğumuz bu çalışm...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Kur'an, deizmi teşvik eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır.Deizmin aynı anda hem felsefî hem de teolojik karakteri bu inancın Tanrı dışında insanüstü tanımamasıdır.Deizmin bu temel...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
1 kişi
Hinduizm, çok tanrılı bir inanç olarak, zengin mitolojisi, renkli bayramları, yaşam boyu süren törenleri ile dünyanın en renkli dinlerinden biridir. Bir Hindu, doğumundan ölümüne kadar törenlerle yaş...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
Televizyondan ve sosyal medyadan sürekli paylaştığımız gibi, dünya siyasetini anlamak için, diğer disiplinlerin yanı sıra ezoterizmi, paganizmi ve dinler tarihini çok iyi bilmek gerekmektedir.Mezopota...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Hepimiz büyük bir yolculuktayız. İyi bir haritanız olsaydı hayatınız ne kadar farklı olurdu? Kızılderili bilgeliğinin Şifa Çemberi öğretileri, Kozmos’un nasıl işlediğini ve bizim ondaki yerimizi açı...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Altın Çiçeğin Gizi, aklın arındırılmasında kullanılan Budacı ve Taocu yöntemlerin el kitabıdır. Kadim çağların ruhsal klasiklerindeki ruhsal güçlerin damıtılmış biçimi olan bu metin, Çin’de yüzyıllar...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
1 kişi
Japonların, bağırsaklarının diğer insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna ve bu sebeple diğer ırklardan farklı olduklarına inandıklarını biliyor muydunuz? Veya insanların göbek deliklerini yiyen bir...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Dünya üzerinde gelmiş geçmiş ezoterik öğretiler arasında Buda nın öğretisi nin çok farklı bir yere vardır. Son derece sade ve son derece açık bir dille çok köklü inisiyatik bir öğreti Buda vasıtasıyl...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Yordam Kitap, Çizgilerle Lenin, Çizgilerle Felsefe ve Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi kitaplarına yeni bir Rius kitabı daha ekliyor. Meksikalı Marksist çizer Rius (Eduardo Humberto del Río Garc...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺

FİLTRE