Din & Mitoloji

0 kişi
Yunan mitolojisi, Antik Yunan’da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanların hayatı hakkındaki öğretileri içeren hikâyelerdir. Eski Yunan dininin temellerini de oluşturan bu mitolojik öyküler...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
%40 37,80 ₺ 22,68 ₺
0 kişi
İlk dinlerin hepsinde, harici etkilerden başka, toplumların gündelik yaşayışlarına ve halkın kendini içinde bulduğu sosyo-politik ortama göre şekillenmiş bir inanç ve gelenekler sistemi bulunur. Antik...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Osmanlıcadan İlk Kez Aktarılmıştır Dua Rus yazar Tolstoy’un “Dua,Ruh, İmân ve İtikâd, Kelam, Hiddet, ” adlı eserleri Harbiye Nezaret Dairesi Tercüme Şubesi Rusça Mütercimi Binbaşı Ali Fuad tarafınd...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Din, beşere ilişkin bir fenomendir. Bu yüzden de dini olan hiçbir şey, nihai anlamda beşeri tecrübeye yabancı olamaz, üstelik din, beşeri eylem ve anlam bütününü oluşturan unsurlardan birini teşkil ed...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
HeraklesYunan mitolojisinin, gücün simgesi olarak kabul edilen, Roma mitolojisindeki Herkül ile özdeş tutulan, en popüler ve en ünlü kahramanıdır.Oyunda, Herakles'in başardığı olağanüstü mücadele ve z...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Andromakhe,on yıl süren Troya Savaşı’nın, hayatta kalanlar ve onların çocukları üzerinde yarattığı, uzun yıllar sürecek olan derin ruhsal yıkımları anlatan bir oyun.Euripides, bu yıkıma, savaşı kazana...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
İdeal olan, arzu edilen hiç şüphesiz şiddetin her türünün ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyadır. Ne var ki başlangıçtan günümüze değin bunu ortadan kaldıran bir toplum yoktur. Muhtemelen de olamayacak...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
“…Size şöyle sesleniyorum: Para ile erdemli olunmaz ama iyi bir ruh parayı elde edebilir. Özel ya da genel yaşamlarınızda olsun, her türlü iyilik erdemli olmakla elde edilebilir. Bunları öğreterek gen...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Zerdeşt hakkında günümüzde çok kısıtlı bilgilerin olduğunu başta belirtmek gerekiyor. Eldeki bilgiler yüzyıldır Ortadoğu coğrafyası ve toplumu üzerine uygulanan inkâr-imha ve asimilasyon uygulamaların...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Yaşadığımız yirmi birinci yüzyılda, Yunan mitolojisinin tınılarıyla etrafımız daimi olarak sarılmış haldedir ve her ne kadar kafayı nadiren yorsak da her zaman mitler hakkında konuşuruz. Truva atların...
%25 49,90 ₺ 37,43 ₺
0 kişi
"Özgün, kışkırtıcı ve ikna edici... Sanayi toplumunda dinin başına gelen şeyin engin bir anlatımı." - James M. Gustafson, Yale Üniversitesi, Journal for Scientific Study Of Religion "Toplumumuzdaki...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Bana canı sen verdin,Azrail'e al dedin.Senden artık kimseye,Emaneti vermezsem! Azrail'le buluşdum,Birkaç kelam söyleşdim.Aydur kim: Tende canın,Almak'çün uçup geldim. Azrail ne kişidir,Kasdedesi can...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
0 kişi
“‘Her şey boş, bomboş, bomboş!’ diyor Vaiz” Hayat böyle mi? Biraz buğu, üfüren yel, yalnızca bir soluk -hiçbir şeyi elinize geçiremezsiniz- sıfıra çok mu yakın? Vaiz kitabında böyle diyor. Ama Vaiz’i...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Yaşadığınız her olay sizi bir noktaya ulaştırmak için vardır. Bu yüzden yaşadığımız deneyimlerin asıl ne öğretmek istediğini “Astroloji” sayesinde öğreniyoruz. Astroloji gökyüzü bilimidir ve farkındal...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Sanat ve mit(oloji) her daim ayrılmaz bir bağlantı halinde olan iki bütünleşik bilim dallarıdır. İlk dönem sanat anlatıları olarak karşımıza çıkan mağaralardaki görseller, insanoğlunun doğa karşısında...
%36 16,00 ₺ 10,24 ₺
0 kişi
Hinduizm, dünyanın en önemli dini geleneklerinden biridir. Yaklaşık bir milyar nüfusuyla Hıristiyanlık ve İslam’dan sonra üçüncü büyük dindir. Söz konusu rakam dünya nüfusunun hemen hemen yedide birin...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Bu kitap imam, papaz ve hahamın zaman zaman kırıcı olan tartışmasının aktarımıdır. Tanrısını mezada çıkaranların, alıcı beklerken kimin elinde kalacağının yarışmasıdır. Her üç dinin mensupları da ken...
%35 23,00 ₺ 14,95 ₺
0 kişi
Özellikle hicri ve 3. yüzyıllar arasında, İslami ilimIerden fıkıh usulünün ve fıkhın temellerini atan ve günümüze kadar da etkisini devam ettiren, Ebu Hanife (ö.lS0), İmam Malik, (ö.179), İmam Şafil (...
%34 486,00 ₺ 320,76 ₺
/ 142

FİLTRE