Musevilik

%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Diaspora denildiğinde dünya kamuoyunda ilk akla gelen Yahudi, Ermeni ve Afrika göçmenleridir. Oysa belki de onlardan daha dramatik ve acıklı diaspora sürecine maruz kalan, halen anayurt özlemi çeken v...
%32 26,00 ₺ 17,68 ₺
0 kişi
"Kitab-ı Mukaddes Allah Sözü müdür?... Her ne kadar bazıları mesnetsiz bir bağnazlığın sonucu inkar etse de, Kitab-ı Mukaddes beşeridir. Bu kitaplar insanların zihinlerinden süzülmüşler, insanların li...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitap imam, papaz ve hahamın zaman zaman kırıcı olan tartışmasının aktarımıdır. Tanrısını mezada çıkaranların, alıcı beklerken kimin elinde kalacağının yarışmasıdır.Her üç dinin mensupları da kendi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu ünlü eser, Kabala gibi karmaşık bir konuyu herkesin anlayabileceği sarih bir dille açıklamaktadır. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti adında gizli bir İngiliz örgütünün eski üyesi olan Dion Fortune, cem...
%28 46,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Bruno Bauer'in Die Judenfrage'sine ve Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christien, frei zu werdenine karşı bir polemik yazısı olan Yahudi Sorunu, Marx'ın Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisne Kat...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Bütün medeniyetlerde özellikle Sümer, Mısır, Babil ve Yunanda felsefi ve bilimsel çalışmalardan önce bilgi olarak sadece mitolojik veriler var. Bu mitolojik veriler için bazıları hayali hikayeler; baz...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Dinlerarası diyalog; farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir araya gelip, birbirlerine kendi görüşlerini empoze etmeden, birbirlerini kandırmadan çeşitli konularda bilgi alış verişinde bulu...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Ahir zaman inanışları, pek çok dinde karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgu, Yahudi dinî literatüründe önemli bir yer kaplamaktadır. Yahudi geleneği, Mesih’e iman etmeyi iman esaslarının bir parçası o...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Sabatay Sevi on yedinci yüzyılın ortasında, yani zamanımızdan üçyüz yıl kadar önce Türkiye'de büyük bir sosyal hareket meydana getirmiş ve yalnız bizim memlekette değil, Avrupada dikkati çekmiştir. D...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Yahudi dinî literatürü, ahir zaman inanışlarıyla ilgili pek çok malumata sahiptir. Dinî literatürün hemen her çeşidinde Mesih, Deccal ve Gog-Magog’la ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. Bu bi...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
19. yüzyılın sonunda Theodore Hezl’in fikir babası olduğu Siyonizm, egemen bmir devlet yaratmak amacıyla Yahudi ulusunu politik bir ideal çevresinde örgütlemek biçiminde özetlenebilir. Günümüz koşulla...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İsrail’in Filistin’i yok etme planları…Gazze’de Filistinlilere Yaşatılan İnsanlık Dramı• Tevrat’ta Yehova’nın ahid aldığı; Petrollü Topraklar (Oily Iands), Sulu Topraklar (Watery Lands), Kutsal Toprak...
%30 27,69 ₺ 19,38 ₺
0 kişi
İsrail Yahudi Devleti, bu kitabın yazılışından yaklaşık elli yıl sonra, tasarlandığı gibi kuruldu; bu kitapta da aynı mühlet verilmişti Yahudilere ve Yahudi olmayanlara. Elinizdeki eser bir el kitabı,...
%27 16,00 ₺ 11,68 ₺
0 kişi
Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır: •Erkeği üstün ve kadını aşağı kılmak açısından •Adem ve Havva masalının önemi•Kain ve Habil’den köleliğin kurucusu Nuh’a •İbrahim’in yalan ve kandırm...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından inzal edildiği tarihten bu yana her cenahtan insanın ilgi duyduğu bir kitap olmuştur. Arapça olarak indirilen Kur’ân pek çok dünya dillerine çevrilmiştir. Kur’ân’ı doğr...
%35 72,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Yahudi mistisizmi Kabala’nın temel kaynağı sayılan İhtişamın Kitabı (Zohar) mistik kozmogoni, mistik psikoloji, Tanrı’nın doğası, evrenin yapısı, ruhların özellikleri ve kurtuluş yolları üzerine en de...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Dul kadının çocukları, muharref Tevrat’ı kaynak göstererek Yahudi ırkının dünya milletlerine yapması emredilen vahşet ve katliamı anlatır. Aynı zamanda da sinsice bir planla devletleri ve milletleri i...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
“The aim of this little book is to present in brief outline some of the leading conceptions of the religion familiar since the Christian Era under the name Judaism. The word ‘Judaism’ occurs for the f...
%35 39,00 ₺ 25,35 ₺
0 kişi
1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafından dışlanan ve çoğu zaman getolarda yaşamaya mecbur bırakılan Yahudiler için tarihlerinde az rastlana...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
Musevi, Hz. Musa'nın öncülüğünde dini inanışa sahip olan kimselere denilmektedir. Musevilikten ziyade günümüzde Yahudi olarak daha fazla bilinmektedir. Bu etnik köken ve inancın tarihi, gelişimi, dünya tarihine etkilerini inceleyen Musevilik kitaplarını Kidega’dan indirimli fiyatlardan satın alabilirsiniz. Musevilik kategorisinde çok okunan ve en iyi eserler Yahudilik kitapları büyük avantajlarla meraklılarına sunulmuştur. Akademisyenler ve bu alanda yetkin yazarlar tarafından kaleme alınan en iyi Musevilik kitapları ile dinler tarihi hakkında bilgi alabilir ve Musevilik Yahudilik inancına yakından tanık olabilirsiniz.

FİLTRE