Diroka Kurd u Kurdistane

Mihemed Emin Zeki Beg

Kitap Açıklaması

"Dirok Kurd u Kurdistane" ji du beşan pek te: "Ji Destpeka Diroka Heat İro" u "Dewleten Wan Qewmen ku Pewendiya Wan bi Esle Kurdan re Heye u Mirektiyen Kurd." Niviskare we Mihemed Emin Zeki Beg li Stenbole dixwine, li Bexdaye wezirti dike. Di destpeka sedsala 20an dest bi nivisandina ve kitebe dike, salen ku dewleta Osmani li ber belavbune ye, hedi hedi li cihe peyva "osmani" gotinen "tirk", "turan", ten bikaranın. Di nav ve rewşe de niviskar dide: "...gurura gewni qewmi ez mecbur kirim bu di her firsete de ve hisa xwe çaxe ne di dibistanan de fikreke wiha ji mere hatibu dayin u ne ji beriya we me pewistiya lekolina diroka kurd ditibu. Gotina cemiyeta ‘osmani' ferdiyeta qewmiyeta me tevan heta dereceyeke xav kiribu u ji ber ve min ev pirs ji xwe dikir: Qewme kurd ji kijan neteweye ye, çi bi seri de hatiye? U di encama xebatek bi salan wek bersiv ev kiteba ber deste we derket. "Diroka Kurd u Kurdistane" pişti "Şerefname" bi 300 Sali hatiye nivisin u di zemanen modern de kiteba heri giring a diroka millete kurd e u bi zimane kurdi hatiye nivisandin. Niviskar dibe; "Hinek ji dostan xwestin ku ez van kiteban bi erebi yan bi tirki binivisim, le bi rasti li gor min ev peşniyara wan di ciye xwe de nebu, ku ji aliye kurdeki ve diroka kurd u Kurdistane bi zimaneki xeyri kurdi be nivisandin." Pişti 70 Sali bi ser weşana we re em careke din ji nu ve (le bi kurmanciya jorin u tipen latini) "Diroka Kurd u Kurdistane" bi temami, li bajare niviskare xe ye xortani u xwendekariye u bi zimane wi, bi eyni serbilindi u "gurura qewmi" ku beri bi sed Sali his dikir, peşkeş dikin.35,19 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9789758637201
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 558
Basım:
Ebat: 13,5x21,5 cm
Çevirmen: Ziya Avci
Editör: Abdullah Keskin
Ağırlık: 524
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.