0 kişi
Ahmet Yaşar Ocak’ın bu incelemesi, onun "kitabi"-" ortodoks" İslamiyet dışındaki Müslümanlık anlayışları ve pratikleri hakkındaki araştırma zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Türkler,...
%15 39,50 ₺ 33,58 ₺
0 kişi
Türk İs­la­mı, ya­ni Tür­ki­ye’nin ta­rih­sel, top­lum­sal ve kül­tü­rel ge­le­ne­ği için­de şe­kil­len­miş öz­gül bi­çi­miy­le İs­lam, son yıl­lar­da ha­ra­ret­li tar­tış­ma­la­ra ko­nu olu­yor. Özel...
%15 36,50 ₺ 31,03 ₺
0 kişi
Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’nin tarihinde ve bugününde İslamiyet kültürü ve anlayışı hakkında otorite kabul edilen bir bilim adamı. Ocak bu kitaptaki makalelerinde de "Türk Müslümanlığı", "Ortodoks İsla...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺

FİLTRE