E-Kitap

0 kişi
This book is the result of a research project organized by the Foundation for Political, Economic and Social Research (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA) born out of the need to und...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
This book elaborates on the nationalization of the Turkish defense industry since the invasion of Iraq in 2003. The objective of the book is to understand the recent increasing trend of nationalizatio...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomatlar, iş adamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Türk Dış Politikası Yıllığı yeni sayısıyla karşınızda. Bu sayıda da birbirinden zengin makaleleri içinde barındıran kitabımız Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. Eserimiz alanında en...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bugün İran birçok ülkede etkili olabilmek için büyük çaba sarf etmektedir. Özellikle son yıllarda birçok bölgede somut görünürlüğü artan ve değişik güç unsurlarıyla etkin varlık gösteren İran’ın hangi...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Bu kitap Ortadoğu’daki devletlerin ne tür güvenlik stratejilerine sahip olduğunu anlama ve bu stratejilere hangi faktörlerin etki ettiğini analiz etme amacını taşımaktadır. Kitapta Katar, Birleşik Ara...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ortadoğu’da modern döneme dair tartışmaların en önemli konularından biri ordunun siyasetle olan ilişkisidir. Elbetteki Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerden her birinin kendine has özellikleri olsa da o...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Türkiye’de basın özgürlüğünü gündeme getiren uluslararası ve yerel aktörler meseleyi derinlikli bir perspektifle ele almayıp, daha çekici ve sıcak bir alan olan güncel siyasi tartışmalara hapsetmekted...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Suriye’de demokratikleşme hareketi olarak başlayan olaylar bir vekalet ve yıpratma savaşına dönüştü. Bugün çok farklı aktörler çok farklı grupların üzerinden hesap görüyor. Türkiye için en uzun sınırı...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Bu kitap ulusal güvenlik stratejileri üzerinedir. Çağdaş ulusal güvenlik belgelerinin ne yönde ilerlediğini inceleyecek ve bunun nedenlerini açıklamaya çalışacaktır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Güve...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Pkk terörünü ve bu teröre karşı uygulanan mücadele yöntemlerini etnik-ayrılıkçı teröre maruz kalmış başka örneklerle karşılaştırmalı olarak inceliyor. Etnik terör örgütleri (a) etnik rakipler...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Geleneksel olarak ABD ile problem yaşayan Kuzey Kore, Çin ve İran’ın yanı sıra Türkiye, Avrupa Birliği ve hatta Kanada ile de ilişkileri gerilen Washington’ın nasıl bir strateji çerçevesinde hareket e...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
AK Parti iktidarı boyunca Türk dış politikasının nasıl şekillendiğine bakıldığında ilk göze çarpan özellik Türkiye’nin ekonomik ve askeri kapasitesinde yaşanan artışın dış politikaya yansıtılması çaba...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi adını taşıyan bu çalışma, alanında uzman akademisyenlerin çalışmalarını içermektedir. Kitapta, Türkiye’nin siyasal sistem dönüşümüne yö...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
International and domestic actors questioning freedom of the press in Turkey do not adopt a comprehensive approach, instead confining the issue to the more attractive and popular sphere of daily polit...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Hatırlanacağı üzere 2015’te Türkiye’nin şehir merkezlerinde yaşanan bombalı saldırılarda fail...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Hızla küreselleşen dünya ekonomisinde teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü değişimin imalat sanayiinin organizasyon biçimleri ve üretim-tedarik-dağıtım ağları üzerindeki yansımaları son yıllarda n...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan ve on sekiz günlük süre içinde otuz yıllık otoriter rejimin sona erdirildiği devrimin ardından yaşananlar birçok yönüyle ilgili literatürdeki devrim sonrası mücadelel...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
This book analyzes various aspects of the presidential system of government in Turkey. It provides a detailed summary of the public debate on the transformation of Turkey’s political system along with...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Arap Baharı’nın ardından Mısır’daki dönüşüm sürecinin evreleri özellikle dış politika alanında açık biçimde gözlemlenmektedir. 2011’de Mübarek’in devrilmesi sonrası Yüksek Askeri Konseyin yönetime hak...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
/ 2

FİLTRE