Araştırma & Başvuru Kitapları

6 kişi
Atatürk hala önemli mi bizim için? Çok önemli. Peki, akıl bizim için önemli mi, aklımızı kullanmak zorunda mıyız? Buna verilecek cevaptan, Atatürk’ün bugün bizimle ilgili olup olmadığı, onun adını hat...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
1 kişi
Kitaplarınız evinizin hangi kısmında? Neye göre sınıflandırıyorsunuz kitaplarınızı? Başkalarının veya büyük kurumların kitapları nasıl düzenlediğine hiç dikkat ettiniz mi peki? Bu soruları cevaplarken...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılda hem edebiyata hem de felsefeye büyük katkılar sağlayan, başta Cesur Yeni Dünya, Algının Kapıları ve Ada olmak üzere yazdığı elli kadar kitapla yalnızca çağını değil çağdaşlarını da d...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
2 kişi
Yusuf Has Hacib (yaklaşık 1019-1085): Balasagunlu Yusuf, 11. yüzyılın en önemli Türk şair ve düşünürleri arasında yer alır. Hakkındaki bilgiler büyük ölçüde eseri Kutadgu Bilig’deki ifadelere dayanır....
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
1 kişi
Beyaz yakalı kimdir? Ne yer, ne içer, nasıl yaşar? İşçi midir, değil midir? Hep var mıydı, yoksa "yeni" bir tür müdür? Türkiye var mıdır? Eğer varsa, neye benzer? Dertleri, korkuları, çelişkileri nele...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
Dünyanın birçok ülkesinde toplumsal geleneği yıkarak, topluma belli bir bilimsel yöntem veya ideoloji önerme adına, bir başka öğretilmiş üst akılla / dille konuşmayı modernleşme olarak dayatan düşünce...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
1 kişi
Son yıllarda ülkemizde "Yaratıcı Yazarlık" üzerine yayımlanan çeşitli kitaplara, bazı üniversitelerimizde verilen derslere ve seminerlere karşın, bu alandaki boşluk henüz kapanmış değil. Salih Bolat'ı...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Franz Kafka: Ofis Yazıları Kafka’nın üst düzey bir bürokrat olarak yaptığı iş yazışmalarının en ilginçlerini bir araya getiriyor. Bu yazışmalar Kafka’nın, genel kanının aksine, ofiste sıkıcı evrak işl...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Lodge’a göre roman, insan bilincinin sahip olduğu en zengin ve en kapsamlı kaydıdır ve yazma ile okuma hayali bir bilinç durumu olduğu için insan zihnini yorumlayan mükemmel bir araçtır. (Qoinn. 2006:...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Halit Fahri Ozansoy şairliğinin yanında sosyal hayatı ve edebi muhiti yansıtan hatıralarıyla da bilinir. Onun Eski İstanbul Ramazanları Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde Edebiyatçılar Geçiyor ve Ed...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
"Lütfen güvercinlerimi unutmayın.”MS 3. yüzyılda yatılı okulda okuyan bir gencin, babasına gönderdiği mektubun son satırı.Dünya bir zamanlar mektup iletişimiyle dönüyordu. Akşam yemeğe ne zaman geliyo...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Rusya’yı yönetenler ile Rus sanatçılar arasındaki karmaşık ve ölümcül ilişkileri bütün boyutlarıyla ele alan ilk kitap. Volkov, II. Nikolay, Stalin ve perestroykanın türbülanslı yıllarının, bu dönemde...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Yunus Emre, dinî-tasavvufî Türk Edebiyatının en seçkin simalarındandır.Yunus Emre, halkın dilini ve zevkini, halkın duygu ve düşüncesini esas almıştır; halkla iç-içedir.Ahmet Yesevi'nin dilindeki öğre...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Yalan; psikolojik, sosyolojik ve ekonomik ilişkileri nedeniyle hakkında binlerce araştırma yapılmış, bilim insanları ve düşünürler tarafından tarih boyunca tartışılmış bir konudur.Bu nedenle yalan kav...
%32 12,99 ₺ 8,83 ₺
0 kişi
Ülkemizde edebiyat tarihi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Fuad Köprülü olacaktır. Verimli hayatının büyük bölümünü edebiyat araştırmalarına ve tarihçiliğine ayıran Köprülü bu...
%25 51,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Dili doğru kullanmak sadece Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ve dilbilimcilerin görevi değil, bu dili kullanan herkesin görevidir. Çünkü hiçbir düşünce yanlış kullanılan bir dille doğru olarak a...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Tuğrul Tanyol, 1980’lerden günümüze dönemlere, kişilere ve şiire dair gözlem ve anılarını paylaştığı yazılarında, şiirimizin farklı kaynaklardan beslenerek biçim alan gövdesinin hatlarını ortaya çıkar...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
"Her roman, farklı gözlerle görülen hayatın, farklı kalemlerden yeniden yorumlanışı demektir. Her romancı, kaçınılmaz olarak kendi idrak edebildiği, farkına varabildiği ve kuşatabildiği hayatı eserine...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Yazma nedenini tek bir şeye indirgememiz mümkün değil. Çoklu, parçalı ve bazen de yazarın kendisinin de anlam veremediği şeyler dünyasından ortaya çıkan bu istencin dışavurumu, her seferinde aklın sın...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
Bu kitap sadece akademik çalışma içinde olup da bu konu ve terimlere aşina olanlar için değildir. Bu kitap, insan iletişimi ve bunun üzerine yapılan çalışmalardan bahsetmektedir. İçeriğinin, akademik...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Araştırma Kitapları
Araştırma belirlenen bir konuda okuma, inceleme, yazma yoluyla yapılan faaliyettir. Araştırma yaparken de başvurulan kaynaklar mevcuttur. Araştırma kitapları bu kaynakların başında gelmektedir.
Araştırma kitabı herhangi bir konuda konunun uzmanı tarafından ele alınıp işlenen değerlendirilen ve yazılan kitaplardır. Konuları ve yazarları araştırma alanına göre farklılık gösteren araştırma kitapları bilimsel ve akademik değer taşımaktadır. Bu anlamda bilimsel araştırmacılara, akademisyenlere, akademik eğitim alan öğrencilere fayda sağlayan araştırma kitapları, bilimsel araştırmaların da başucu kaynağıdır. Araştırma kitapları konularına göre farklı isimlerle anılmaktadır. En iyi araştırma kitaplarını Kidega’da bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Kitapları

Bilimsel araştırma kitapları bilim alanında uzmanlar tarafından kaleme alınan kitaplardır. Bilimsel araştırma kitapları yazıldığı bilim dalına göre farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Kendi alanında uzman kişiler tarafından yazılan bilimsel araştırma kitaplarına Kidega’da ulaşabilir, uygun fiyatlarda alışverişinizi yapabilirsiniz.

Tarihi Araştırma Kitapları

Tarihi araştırma kitapları tarih alanında kaleme alınan eserlerdir. Tarih biliminde alanlarında uzman olan kişiler tarafından yazılan tarihi araştırma kitapları bu alanda yazılan diğer kitaplar arasından sıyrılarak bilimsel kaynak niteliği taşımaktadır.
Kendi içinde de farklı bölümlere ayrılan tarih bölümü alanının araştırmacıları tarafından, tarihin farklı dönemlerini ele almaktadır. Türk tarihi açısından bakacak olursak İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası tarihi araştırmaları, Selçuklu tarihi araştırma kitapları, Osmanlı tarihi araştırma kitapları, Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırma kitapları bu alandaki araştırma konularını oluşturmaktadır.
En çok okunan, en çok satılan, tarihçiler tarafından tavsiye ve tercih edilen tarih araştırma kitaplarını en uygun fiyatlarla Kidega’da bulabilirsiniz.

Edebiyat Araştırma Kitapları

Edebiyat araştırma kitapları edebiyat alanında uzmanlar akademisyenler tarafından yazılan akademik kitaplardır. Edebi araştırma kitapları araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler için önemli bilimsel kaynakları oluşturmaktadır ve kullanılmaktadır.

Başvuru Kitapları

Başvuru kitabı bilgiye ulaşmak, öğrenmek ve elde edilen bilgiyi geliştirmek için kullanılan referans kaynaklardır. Araştırmacıların akademik yazılarına ışık tutan başvuru kitapları diğer araştırma kaynakları ve araştırma kitaplarıyla birlikte uzmanların işini kolaylaştırıp, bilimsel çalışmaları hızlandırmaktadır.
Başvuru kitabı olarak isimlendirilen referans kaynaklarının başında da ansiklopediler ve sözlükler gelmektedir.

Ansiklopediler

Ansiklopediler belli konu ya da konular etrafında hazırlanan farklı alanlardaki bilgilerin derlenmesi ve bir araya getirilmesiyle oluşturulan bilimsel başucu kaynaklarıdır. Ansiklopedik başvuru kaynakları genellikle konularının alfabetik sıraya göre dizilmesiyle hazırlanırlar. Bu başvuru kaynakları tek bir kitap halinde oluşturuldukları gibi çoğunlukla birden fazla kitap (ciltler) halinde oluşturulurlar.
Ansiklopediler türlerine göre ayrı ayrı isimlendirilirler. Bunlar:

Konularına Göre Ansiklopediler
Bu başvuru kitapları genel konulu ansiklopediler ve özel konulu ansiklopediler olarak ayrılır ve değerlendirilir.

Düzenleniş Şekillerine Göre Ansiklopediler
Bu başvuru kitapları sistematik ansiklopediler ve alfabetik ansiklopedilerdir.

Hazırlanış Şekillerine Göre Ansiklopediler
Bu başvuru kitapları hazırlanış şekillerine göre tercüme, telif ve adapte ansiklopedilerdir.
Ansiklopedilerde olması gereken en önemli özellik güncel olmasıdır. Gelişen, değişen, dönüşen bilim çağında bilgiler de sürekli olarak dönüşmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle bir başvuru kaynağı olarak ele alınan ansiklopedilerin de güncelliği önem arz etmektedir. En güncel, en çok okunan ansiklopedilere Kidega’da ulaşabilir, uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Sözlükler
Sözlükler bir dilin alfabetik olarak sıralanmış kelimelerinin anlamlarını, açıklamalarını ve başka dillerdeki karşılığını veren kitaplardır. Eski çağlardan beri oluşturulan ve kullanılan sözlükler önemli başvuru kaynaklarıdır. Sosyo-Kültürel araştırmacıların, bilimsel araştırmacıların önemli başvuru kaynağı olan sözlükler geçmişten günümüze kadar araştırmalara ışık tutmuştur.
En çok okunan, araştırmacılar tarafından kullanılan ve tercih edilen sözlükleri Kidega’da bulabilir, en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

FİLTRE