Türk Edebiyatı

0 kişi
Yirmili yaşlarındayken, meslek inceliklerini öğrenmek üzere Almanya’ya gönderilen Raif Efendi’nin hikâyesi, gittiği bir resim sergisinde gördüğü bir tabloyla başlar. Gördüğü tablodan gözlerini alamaya...
%34 12,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
Küçük yaşlardayken Kuyucak Köyü’nü basan eşkıyaların anne ve babasını öldürmesiyle başlar Yusuf’un hikâyesi. Olayı incelemek için köye gelen Kaymakam Salâhattin Bey, Yusuf’u da yanında götürür. Tüm ci...
%34 12,04 ₺ 7,95 ₺
0 kişi
Kapitalist düzen içine sıkışan, tüm zaafları ve zayıflıklarını saklayıp var olma çabası içinde olan Ömer’in hikâyesi, apansız kendini evsiz, kimsesiz ve çaresiz bir halde bulan Macide ile başlar. Döne...
%34 12,96 ₺ 8,55 ₺
0 kişi
Anlatmak istediğim bir şey var, bin bir şekle sokup söylemek arzusuyla yandığım bir tek şey: O da sizi sevdiğim. Bunun dünyanın teşekkülünden beri kaç milyar defa tekrar edildiğini unutmuyorum,  fakat...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Nola eş´arımı fehm itmese her kimse NihadTab´-ı dûn anlayamaz rütbe-i kadr-i sühanımCüz’-i eş´arımla makbûl-i sühandanım NihadNazm-ı dîvan-ı hünerde mısra´-ı bercesteyim Ma´ni-i nazmın Nihad’ın fehm i...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ben Google Değilim ifadesindeki en kritik sözcük ilk başta sanılabileceği gibi Google değil ama Değilim. Amblematik bir kitap, neredeyse bir geçiş dönemi şiirinin iğnelenmesi gibi. Neşesi aldırmazlıkl...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Edebiyatımızdaki asıl yerini yazı hayatının ikinci devresinde yazıldığı hikayeleri ile elde edilen Ahmet Hikmet Müftüoğlu, önceleri Servet-i Fünûn topluluğu içinde yer almış, daha sonra millî edebiyat...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Bu muhteşem çiçeği güllü dîbâ olarak elbiselerde, masum âşık olarak yakalarda, zarafetin simgesi olarak başta, sarık kenarında taşımayı ayrıcalık saymışızdır.Hiç tereddüt etmeden bir gül-i handân için...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
“Hep anlattınız, hep yazdınız, iftira ettiniz, kendinizce yargıladınız ama bana hiç sormadınız. Nazım’dan, eşinden, dostundan beni dinlediniz. Bende Nazım olmak ne demek hiç anlamadınız. Şimdi sıra be...
%34 20,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Mehmet Celâl’in kendi yaşamından da izler taşıyan Küçük Gelin, bir aşk romanıdır. Aşk kırgını Cemal, göçmen kızı Fahriye ile evlenir. Ama yazgı, ona verdiği mutluluğu, acımasızca elinden alacaktır. Kü...
%40 12,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Mehmed Murad’ın 19. yüzyılın son çeyreğinin siyasal görünümünü resmeden Turfanda mı, Yoksa Turfa mı? adlı yapıtı, yazınımızda ilk siyasal roman örneklerinden biridir. Romanın baş kahramanı Mansur, bir...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Rübâb-ı Şikeste, Fikret’in, kurucularından biri olduğu Edebiyât-ı Cedîde (Yeni Yazın), öteki adıyla Servet-i Fünûn döneminin ürünlerini içeren kitabıdır. Şair bu dönem yazdığı şiirlerinde, daha çok aş...
%40 26,85 ₺ 16,11 ₺
0 kişi
Henüz On Yedi Yaşında, Ahmet Mithat Efendi’nin doğalcılığa yöneldiği romanıdır: Kahramanı Kalyopi’nin başından geçenleri anlatırken dönemindeki Beyoğlu’nun fuhuş dünyasını da, gerçekçi ve doğalcı bir...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
"Özdeyiş"ler, yazarı ya da söyleyeni belli olan, bir ya da bir kaç cümleden oluşan özlü sözlerdir. Atasözüne benzer, ama ondan yazarının ya da söyleyeninin bilinmesi bakımından ayrılır. Özdeyişler de,...
%40 13,89 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Altın Işık, düşünce adamı olmasının yanı sıra verimli bir halkbilim araştırmacısı da olan Ziya Gökalp’ın Türk masallarının, halk öykülerinin ve destanlarının bir bölümünü, nazım ya da düzsöz olarak ye...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
- Baskı İmzalıYılbaşı gecesi işlenen bir cinayet... Tarlabaşı’nın arka sokaklarında bulunan bir erkek cesedi. Öldürülmüş erkeklerin en yakışıklısı, belki de en kötüsü. Karanlık sırların ortaya çıkardı...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
1 kişi
Tasavvufî Türk Edebiyatı”, “Dinî-Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı”, “Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı”, “İslâmî Türk Edebiyatı”, “Türk Tasavvuf Edebiyatı” gibi adlar verildiği görülür. Beslenme ve seslenme...
%26 38,88 ₺ 28,77 ₺
1 kişi
Zamanda edebî bir seyahat Müteveffa yazarlarla söyleşiler Dostoyevski’yle sohbet etmeyi kim istemez? Shakespeare’e akıl danışmayı, Farabi’yle tanışmayı, Nietzsche’ye sorular sormayı? Derde Deva Ran...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Pahalı değil bir şiirin herhangi bir dizesinde yaşamak. Herkes bir şiirde çok kolay ikamet edebilir, çok mutlu olabilir.Şimdi, herkes kalbinin, ruhunun elinden tutsun, bir baraka kadar sıcak, loş ve s...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
/ 948

FİLTRE