Sınav Hazırlık

0 kişi
Değerli adaylar; Toplumda en değerli beşerî sermayemiz olan sizler, yıllarca girdiğiniz sınavlardan sonra yeni bir sınavla daha karşı karşıyasınız. Devlet kurumlarına atanmak, özellikle uzman ve müfe...
%28 55,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Kariyer mesleklerine girişte en önemli aşamalardan biri hâline gelmiş Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)`na hazırlanırken çeşitli kaynaklardan farklı bilgilere ulaşılabilir. Bu kitabın hazırlanmasında...
%28 70,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Bu kitap 01.07.2012 yürürlük tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanmıştır. Kitabımız KPSS, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama, SMMM sınavları ile Sayıştay, BDDK ve diğer kurum...
%28 62,50 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Değerli Adaylar; Muhasebe kitabı konu ağırlığına göre Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İhtisas Muhasebesi bölümlerinden oluşmaktadır. Hem KPSS alan sınavları hem de mesleki yeterlilik sınavları...
%28 75,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Değerli Adaylar, Kişilerin kişisel hâllerinin ve ilişkilerinin düzenlendiği kuralları ve hukukun temel kavramlarını içeren bu kitabımız KPSS ve kurum sınavlarına yönelik hazırlanmıştır. Her konunun s...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Değerli adaylar; Elinizdeki bu kitap, KPSS Alan Bilgisi sınavı ve diğer kurum sınavlarına dönük olarak hazırlanmıştır. Kitabın kapsamı, daha önceki sınavlarda sorulmuş olan soruların içeriği ve öğren...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Değerli Adaylar, Günümüzde insanlar değişik nedenlerle borçlanmak zorunda kalmakta ve bazen bunun geri ödenmesi konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bu durumda alacaklı konumda bulunan kişiler borçluya de...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Değerli Adaylar, Bireyler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen “Borçlar Hukuku” ile ilgili gerekli kavram, ilke ve sözleşmelerden bahseden bu kitabımız yeni Borçlar Kanunu’na göre oluşturulmuştur. H...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Değerli adaylar; Toplumda en değerli beşeri sermayemiz olan sizler, yıllarca girdiğiniz sınavlardan sonra yeni bir sınavla daha karşı karşıyasınız. Devlet kurumlarına atanmak, özellikle uzman ve müfe...
%28 75,00 ₺ 54,00 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%16 43,20 ₺ 36,29 ₺
%16 9,90 ₺ 8,32 ₺
%37 39,00 ₺ 24,57 ₺
%4 175,00 ₺ 168,00 ₺
0 kişi
Yaprak test, soru bankası ve deneme olmak üzere üç bölümden oluşan Ölçme Değerlendirme Siyah Beyaz Film Gibi Soru Bankası Kitabı, 76 test ve 912 soru ile 200 sayfadan oluşmaktadır. Bu yönüyle Ölçme De...
%34 36,00 ₺ 23,76 ₺
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
/ 578

FİLTRE