Yabancı Dil Öğrenimi

0 kişi
*The Passive Voice*The Causative*The Gerund*The Infinitive*The Participle*Complex Sentences
%26 54,00 ₺ 39,96 ₺
0 kişi
TİYO’nun "Türkçe’den İslâm’a Giriş" serisinin on üçüncü kitabı "Sınıf Bilinci"nin ikinci merhalesinin birinci nüshası neşrolundu.Sınıf Bilinci’nin ikinci merhalesindeyiz. Evvelce Güz, Kış, Bahar, Yaz...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bu kitapta, belagat kapsamında ortaya konan teorilerden hareketle, belagatte lafız-anlam ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Girişte, dil bağlamında lafız ve anlam olgusu genel hatlarıyla ele alınmışt...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Farsça Metin Okuma Seti ( Metin, Alıştırma, Eş anlamlı ve Zıt anlamlı Kelimeler, Sözlük, Cevap Anahtarı)
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
%16 50,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
The textbook is intended to help students have better comprehension and connection with the terms and subjects of international trade and logistics. Firstly, the book comprises of some English Gramma...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışmanın temel amacı, Türkçe bilenlere kolay bir anlatımla tedrici olarak Kürtçe öğretmektir. Kürtçeye merakı olan hemen herkesin istifade etmesini sağlamak için kolay ve sade bir dilin k...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İngilizce eğitimi; gramer çalışmaları, metin okuma, çeviri ve kelime çalışmaları ile bir bütün halinde gerçekleştirilmelidir. İngilizce eğitiminin unsurlarından herhangi birisinin önemsenmemesi durumu...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Arapça dilbilgisiyle ilgili bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:Eserin tamamı Arapça olup, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.Arapça dilbilgisinin en çok ihtiyaç duyulan temel konuları ele a...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Corso di italiano per stranieri. Livello A2 Via del Corso si rivolge a studenti adulti e giovani adulti di livello A2. E un innovativo manuale in 4 livelli, costruito intorno a una storia ambientata...
%21 176,00 ₺ 139,04 ₺
%10 37,80 ₺ 34,02 ₺
%35 50,00 ₺ 32,50 ₺
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Jugendjournal 1-2-3 kitabımız MEB programına uygun hazırlanmış olmakla birlikte kişi ve karakterler üzerinden anlatım sağlayarak piyasadaki yayınlardan farklılaşmaktadır.Özellikle lise gençliğinin dik...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Bu eser, yabancılara Türkçe eğitimi için başlangıç seviyesi olan A1 ve A2 kurlarında okutulması amacıyla, yabancılara Türkçe öğretimi teknik ve bilgilerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Türkçe oku...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, öğrencilerin Arapça anlatımda karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Sınavlardan sonra yapılan hata çözümlemeleri, meslektaşlar ve öğrenciler ile etkil...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde Arapça öğretimi alanında kitap yazmanın bir boyutu da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavıyla ilintilidir. Bu anlamda var ola...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Önemi sadece sınavlarla sınırlı olmayan çeviri faaliyeti, ehemmiyeti hiç kuşkusuz günümüz global dünyasında her geçen gün daha da belirgin hal alan bir olgudur. Arapçanın gerek dünyada en çok kullanıl...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Penny Ur, 40 yılı aşkın bir süredir ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci ve yabancı dil olarak İngilizce öğretmektedir. Aynı zamanda lisansüstü programlarına yönelik dersler de veren yazar, bu alanda...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
/ 121

FİLTRE