Ahlak Felsefesi

0 kişi
Umberto Eco, ahlaksal hesaplaşma niteliği taşıyan beş yazısını "Beş Ahlak Yazısı" adı altında toplamış. Kitabın ilk yazısı, "Savaşı Düşünmek", Körfez Savaşı'ndan yola çıkarak, geleneksel savaşlarla mo...
%30 9,50 ₺ 6,65 ₺
1 kişi
Etik, Aristoteles'in "insan için iyi"nin ne olduğunu soruşturduğu kitabıdır. O, belli bir insan için iyi olanla kent için iyi olanı aynı şey diye düşündüğü için, kent için iyi olanın ne olduğunu soruş...
%26 20,83 ₺ 15,41 ₺
0 kişi
Mantık, ciddiyet, duygular üzerinde hakimiyet, düşünce adı altında olup biten bütün bu karanlık ilişkiler yumağı, insanlığın sahip olduğu her şeyin en parlak örnekleri: Ama ne kadar da yüksek bir bede...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
İnsan, toplumsallığı gereği tek başına ele alınamayacak bir varlık. Bu bakımdan, doğduğu andan itibaren belli bir dille, dünya görüşüyle, estetik beğeniyle, inanç sistemiyle çevrelenmiş durumda. İnsan...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Nitzsche'nin ölümsüz yapıtı "Zerdüşt Böyle Diyordu" seksen yıldan beri değerinden hiçbirşey yitirmeden, birbirini izleyen kuşaklarca hep aynı ilgi ve beğeni ile okunmakta devam ediyor. Çok tartışılmış...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Etik ile İlgili Kavramsal Çerçeve Liderlik Etik Liderlik Sigortacılık Sektöründe Etik Etik Liderlik ve Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Son zamanlarda etik yerine, 'pratik etik' ve 'teorik etik' adlandırmaları yaygın bir biçimde kullanılır oldu. Etiğin teorik ve pratik sorunlarının olduğu düşünülerek, etiğin teorik yanını adlandırmak...
%26 23,00 ₺ 17,02 ₺
0 kişi
Teknoloji-etik ilişkisi çok geniş kapsamlı bir irdelemeyi gerektirmektedir. Toplumsal yapının altyapısal unsurları içerisinde yer alan teknoloji, bir taraftan toplumun vazgeçilmez parçalarından biri o...
%22 14,81 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Daha önce Oğluma Ahlak Üstüne Öğütler adlı kitabını yayımladığımız Fernando Savater, bu kez toplum içinde birlikte yaşamın dinamiklerini araştırıyor ve önceki kitabında olduğu gibi ergenlik çağındaki...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
1 kişi
Felsefe doktoru olan Prof. S.İ. Popov, bilimsel komünizmin bir Sovyet uzman yöneticisi ve aynı zamanda burjuva felsefesi ve sosyolojisinin, reformist ve revizyonist ideolojilerin eleştirmenidir. S.İ....
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
“Bir 19.yüzyıl düşünürü olarak Mehmet Arif Bey, bir müderris veya bir muallim (Darulfünün hocası) değildir. Mehmet Arif Bey, uzun yıllar üst memuriyet görevinde bulunan bir Osmanlı askeri-demokrasi me...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Son yıllarda meslek etiklerinden daha sık söz edilmeye başlandı. Çeşitli mesleklerde karşılaşılan etik sorunların gittikçe daha fazla farkına varılmasıyla birlikte meslek etiklerinin sayısı da arttı....
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Hınç duygusunu yakından incelemeyi düşünen psikologlara söyleyeceğim şu:Bu bitki, en iyi, anarşist veYahudi düşmanları arasında açıyor,bir de gizli yerlerde çiçekleniyor hep,menekşe gibi, ama farklı b...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
1 kişi
Hayatının büyük bir bölümünü Batı'da “özne” kavramının hangi söylemsel ve pratik süreçlerle kurulduğunu araştırmaya vakfetmiş olan Michel Foucault, bu amaçla eserlerinde delilik, suça eğilimlilik, has...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Çoğumuz ahlaki görüşler hakkında epeyce eksik bir sınıflandırma yaparız. Belli türdeki davranışların ahlaken doğru olduğuna, belli türdeki davranışların ise ahlaken yanlış olduğuna inanırız. Bazı davr...
%28 36,50 ₺ 26,28 ₺
0 kişi
"Mantık sadece bir felsefe disiplini değil, felsefe yapmanın yöntemidir de." - Rudolf Carnap Mantığın genellikle teknik bir çalışma alanı olduğu düşünülür. Sınırlı bir bakış açısının getirdiği bu ya...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
“İnsan, Sartre’ın dediği gibi, ‘tarihin arabasına hayvanca koşulmuş, savaşı ve ölümü bekleyen bir varlık’ mı, yoksa bir hak ve yükümlülüklere muhatap özbilince sahip bir kişi midir? Yükümlülüğün kayna...
%28 12,50 ₺ 9,00 ₺
1 kişi
Felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan etik, ahlakla yakın bir ilişki içinde bulunur. Her ne kadar ahlak ve etik aynı kökten türemi olsa bile, etik deyince anlaşılan felsefe açısından ahlaktır...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Etik, Toplum, Siyaset, modern çağın en hayranlık uyandırıcı düşünürlerinden biri olan Bertrand Russell’ın hem siyasete hem de dine dair etik ve siyasi duruşunu bütünüyle son kez ifade ettiği bir eserd...
%28 27,50 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Bu büyük eseri birkaç satırda özetleme iddiasından uzağız. Bununla birlikte, belirli noktalarını işaret için göstermemiz gerekir ki, Spinoza’nın açıklamasında tuttuğu sıraya rağmen, hakiki başlangıç n...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
Ahlak felsefesi nedir; insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenen felsefe dalıdır. Ahlak felsefesi kitapları bu alana ilgi duyan kitap kurtları için en avantajlı fiyatlarla listelenmiştir. Mutlaka okunması gereken ahlak felsefesi kitaplarına tek tıkla en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

FİLTRE