Ahlak Felsefesi Kitapları
(234 ürün)

Ahlak Felsefesi

%30 10,19 ₺ 7,13 ₺
0 kişi
Platon’dan beri felsefe, hakikati gerçeklik yerine kavramlarda aramayı seçmiş; kavramlar dünyasının o tasarlanmış cazibesi karşısında, dünyevi olan daima yetersiz görülmüştür. Sonuç: kendi bedeninden,...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Bertrand, Alexis 1850'de doğmuş bir Fransız filozofudur. 1912'de ölmüştür.Ronne Kolejinde edebiyat ve felsefe dersleri vermiş, agrejesinden sonra Dijen Lisesinde felsefe profesörü olmuştur. Daha sonra...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Cinsellik ve din insanlığın en genel meseleleridir. Çoğunlukla karşıt -fiziksel ve tinsel, geçici ve sonsuz- olarak değerlendirildiklerinden, farklı ve açık seçik bir biçimde tanımlanmış alanları işga...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Özgün hikayelere bakıldığında, Faust, Don Quijote ve Don Juan karakterlerinin nihai kaderleri, kendi dönemlerinin bireycilik karşıtlığını yansıtmaktadır: Faust ve Don Juan, cehennem ateşinde kavrulmak...
%28 36,50 ₺ 26,28 ₺
0 kişi
İlkeli siyaset, kimlik, ahlak, sorumluluk... postmodern dönemin umacıları. Gün, sorumluluk almamanın, bağlanmamanın, parçalı kimliklerin, plastik cinselliğin ve tüketicilerin günü! Mademki siyaset ago...
%30 32,41 ₺ 22,69 ₺
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%20 12,30 ₺ 9,84 ₺
0 kişi
Elbette; düşünme, seçme, belirleme ve eyleme hakkı ve olanağı olmayan bir insan, insan olarak görülemez; bunlardan yoksun bir yaşam da insansal bir yaşam olamaz. Tüm ilineksel özelliklerin tözsel kabu...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
Sarah Kay’in kitabı günümüzün en radikal düşünürlerinden biri olan Zizek’in sürekli genişleyen ve kendini yenileyen çalışmasına anlaşılır ve kapsamlı bir başlangıç sunmakta. Lacancı psikanalizin ve te...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Felsefe tarihinin en ayrıksı ve tedirgin edici düşünürlerinden biri olarak bilinen Schopenhauer, felsefi bakışını büyük ölçüde etkilediği Nietzsche’nin gölgesinde kalmaktan kurtulamamıştır çoğu kez. O...
%22 14,50 ₺ 11,31 ₺
0 kişi
Nurettin Topçu 1934 yılında Sorbonne Üniversitesi felsefe kürsüsünde savunduğu ve aynı yıl içinde Paris’te Fransızca olarak basılan Conformisme et Revolte başlıklı doktora tezini tercüme etmiş;fakat s...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Beynin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinmek kendi benliğimize dair bilgimize nasıl bir katkıda bulunur? Beynimizi tanımak günlük yaşamdaki deneyimimizi, dünyayla ve "öteki"yle olan ilişkimizi nas...
%23 34,00 ₺ 26,18 ₺
0 kişi
Fransız filozof Gilles Deleuze’ün Kant’ın yapıtlarını ele aldığı eseri bir yerde Kant’ı okuma kılavuzu, Kant’ı tanıma kitabı. Felsefeyi sevenler ve bilgece düşünmek isteyenler için olduğu kadar, felse...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Platon’dan beri süregelen yanlış değerler ve kuruntuların geçersizliğini ilan eden "Çekiç Felsefe"nin başlatıcısı olan Nietzsche, metafiziği yıkma eylemine girişmiştir. "Böyle Buyurdu Zerdüşt" adlı ya...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
İnsanlar özgürlüğün sınırları üzerine tarihin bütün dönemlerinde tartışmışlar, özgürlüğün şu ya da bu insan grubuna verilmesi ya da verilmemesi gerektiğine dair kafa yormuşlardır. Liberalizmin bu tart...
%23 30,50 ₺ 23,49 ₺
0 kişi
Mesleki Etik kitabı, toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde, ahlak kavramı, gelişimi ve unsurlarına yer verilmiş, ayrıca ahlaki gelişim kuramları incelenmiştir. İkinci bölümde etik k...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Ortadan çekilip kaybolan ahlak nizamı, hepimizin, hatta bugünkü hayat şartlarının her türlü maziye nazaran daha mükemmel olduğunu kendilerine bir teselli gibi kullanmaya özenenlerin bile, için için ya...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
"Hümanizm Üzerine Mektup" adlı çalışmasında Martin Heidegger, bir dünyası olmayan aksine sadece bir çevre içinde konumlanan hayvanın aksine, insanın kendine has bir dünyasının bulunduğunu söyler. İnsa...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
/ 12
Ahlak felsefesi nedir; insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenen felsefe dalıdır. Ahlak felsefesi kitapları bu alana ilgi duyan kitap kurtları için en avantajlı fiyatlarla listelenmiştir. Mutlaka okunması gereken ahlak felsefesi kitaplarına tek tıkla en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

FİLTRE