Din Felsefesi

0 kişi
Bu kitap Leo Strauss’un St. John’s College’da (Annapolis, Maryland) Nietzsche’nin İyinin ve Kötünün Ötesinde adlı eseri üzerine 1971-72 güz ve bahar dönemlerinde verdiği seminerin dökümünden oluşmakta...
%32 45,37 ₺ 30,85 ₺
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Ademden önce yaşamış adem benzeri ademlerin mahiyetini,İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını,Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ile Havvâ'y...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Mezmur (Zebur) 5/4-6: Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin, kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde duramaz, bütün suç işleyenlerden nefret duyar, yalan söyleyenleri yok edersin....
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bir ütopya olarak Cennet: Bu, kuşkusuz, Antik bir temadır, ancak Eski Rejim‘in uzmanları ve tarihçilerine göre, Yaradılış‘ın mistik ya da ruhani yorumu denilebilecek şey üzerinde yoğunlaşan ve ilk öyk...
%22 17,00 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
Din felsefesinin önemli problemlerinden olan, Kutsal metinlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair tartışmalar, son yüzyıldaki dil felsefesi ve karşılaştırmalı dinler tarihi alanlarındaki çalışmalarla...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
"Tüm insanlık Tanrı’nın ailesidir ve Tanrı’m en sevdiği ailesine en büyük iyiliği yapandır." -Hz. Muhammed-, Bhaihacı-Kitabul İmam adlı eserden "Ey kardeşlerim! Başkasını iyilik yapmak kadar büyük bir...
%30 19,44 ₺ 13,61 ₺
0 kişi
Türkiye’de dinin toplumsal görünümleri ve dinî ‘mesele’lerin siyasallaşması hakkındaki çalışmalara yaklaşık yirmi yıldır önemli katkılarda bulunan Elisabeth Özdalga’nın çalışmaları, bu kitapta biraray...
%23 39,50 ₺ 30,42 ₺
0 kişi
Heinrich Heine, Almancanın gelmiş geçmiş en büyük, en etkili kalemlerinden biri. Yaşarken büyük üne sahip oldu. Ünü Almanya dışına, bütün Avrupa’ya özellikle Fransa’ya yayıldı. Nietzsche onun hakkınd...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Sühreverdî (1153 - 1191) ihya ettiği işrakî hikmet ile İslam düşüncesinde yeni bir nazarî akımı başlatmış oldu. Burhan ve istidlal yöntemini tamamen reddetmemekle birlikte hakikat araştırmasındaki yet...
%28 31,48 ₺ 22,67 ₺
0 kişi
Fethi Benslama’nın bu kitabı, tam anlamıyla öncü bir eserdir. Freud’un Yahudilik ve Hıristiyanlığı psikanalitik açıdan ele alan çığır açıcı çalışmalarının ardından bu konuda pek çok inceleme yapılıp y...
%23 39,50 ₺ 30,42 ₺
0 kişi
Demokrasilerin intiharı kabul edip edemeyeceği konusu sanıldığından çok daha kompleks bir konudur. Bir paradokstur. Demokrasiler, iktidara gelince demokrasiyi kaldıracağını ilan eden bir partiye iktid...
%32 14,81 ₺ 10,07 ₺
0 kişi
Gönül, Allah’ın gözle görülmeyen bahr-ı ahadiyet alemidir ve nasıl Allah bir ise gönül de birdir. Allah, evvelce anlatılanlardan da bildiğimiz gibi, önce tohum olarak insanı yaratmış, bu insan tohumun...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Özellikle dinî yoğunluğun ve coşkunun normalin üstünde olduğu mevsimlerde, bazı önemli dinî konuların, basın-yayın yoluyla gündeme getirildiğine ve ilmî birikimleri, alanlarının uzmanlarınca yeterli b...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 21,30 ₺ 15,34 ₺
/ 90

FİLTRE