Genel Konular

10 kişi
"Benzer insanların", yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda, "3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır" diyen Goethe'nin günübirlik insanlarından olmama yolund...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
12 kişi
İnsan Nedir? Gerek sunuluş biçimi gerekse içeriği açısından Twain’in diğer eserleri arasında farklı bir yere sahip. Kitap, iki adam arasında geçen bir diyalog biçiminde yazılmış. Kitabı okurken, ununu...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
3 kişi
Marcus Aurelius (MS 121-MS 180): MS 121 yılında Roma’da doğdu. Fronto, Apollonius Chalcedonius gibi döneminin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. MS 161-180 yılları arasında Roma İm...
%40 13,00 ₺ 7,80 ₺
1 kişi
Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, se...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
2 kişi
Sivil itaatsizlik anlayışının öncülerinden sayılan Amerikalı yazar, filozof ve şair Walden Gölü kıyısında, şehirden ve modern hayattan kopuk bir biçimde geçirdiği yıllara ait deneyimlerini okurlarıyla...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Bilgelik yaralarımızın kılığına bürünür. Bize nasıl gizlice kanayacağımızı öğretir. Delilik belki de artık değişim geçirmeyen bir acıdan başka bir şey değildir. Hangi eski yazarda okudum üzüntünün kan...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Mutlu Yaşam Üzerine – Yaşamın Kısalığı ÜzerineSeneca (MÖ 4’e doğru-MS 65): Devlet adamı ve filozofluğunun yanı sıra Roma tarihinin en önemli söylev ustalarından ve tragedya yazarlarından biridir. Baba...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
1 kişi
İktidarın gücünü gösterişten aldığı eski siyasal sistemden, mümkün olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern siyaset sistemine geçiş; bir yandan, iktidarı kişileştiren hükümd...
%15 81,00 ₺ 68,85 ₺
0 kişi
Aristoteles (MÖ 384-322): Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles Platon’un öğrencisi, Tiran Hermias ile Büyük İskender’in hocası, Lykeion okulunun kurucusudur. Ortaçağ’da Musevi ve M...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
“Romalıların kölesi büyük filozof Epiktetos, bütün yaşamını mutluluk ve sakinlik yolunda harcamıştır. Yetkileşmek yerine gelişmeyi vurgular ve günden güne geliştiren erdemli bir yaşamı savunmuştur.”
%25 19,50 ₺ 14,63 ₺
1 kişi
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865): Anarşist tezleri ile tanınan ünlü Fransız düşünürü. 1840’da yayımlanan Mülkiyet Nedir? adlı ilk eserinde mülkiyeti hırsızlık olarak tanımlamasıyla ün kazandı. Bugün...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
1 kişi
Hayatımız öncelikle bakır bozukluklarla yapılmış bir ödemeye benzer; bizim bu ödemeye karşı bir alındı makbuzu vermemiz gerekir; bakır bozukluklar günler, alındı makbuzu ölümdür.Zamanın bizi telaş içe...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
1 kişi
Seneca (MÖ 4’e doğru-MS 65): Devlet adamı ve filozofluğunun yanı sıra Roma tarihinin en önemli söylev ustalarından ve tragedya yazarlarından biridir.Babasının bir siyaset adamı ve hatip olarak yetişti...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
7 kişi
Set İçeriği;1 - Aşkın Psikolojisi2 - Uygarlığın Huzursuzluğu3 - Psikanaliz Üzerine4 - Psikanalize Giriş - Rüya5 - Psikanalize Giriş - Hatalı Eylemler6 - Psikanalize Giriş: Nevrozların Genel Kuramı7 - ...
%35 140,00 ₺ 91,00 ₺
1 kişi
Kitapta az ve öz, bilimsel, mümkün olduğunca her düzey okuyucunun anlayacağı tarzda ve dünyamızın arka penceresinden derlenen tek tek bilgi ve analizler tümevarım olarak puzzle misali birleştirilerek...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
4 kişi
Evren nasıl oluştu? Gerçek nedir? nasıl daha iyi bir hayat yaşayabiliriz? İnsanlar tarih boyunca yaşam ve varoluşa dair çok sayıda felsefi soru sordular. Büyük düşünürler de dünyamızı şekillendirmeye...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
‘Fotografik çelişkilerdeki ‘gerçekliği’ kişi nasıl kabul ya reddeder? Bu, çağdaş filozoflar tarafından tartışılan ve kaleme alınan 13 denemeden oluşmuş bu kitabın temel fikrini oluşturuyor ve okurlar,...
%28 41,67 ₺ 30,00 ₺
4 kişi
Felsefe tarihinin şüphesiz en tartışmalı eserlerinden biri olan ve ilk defa özgün dilinden çevrilerek Türkçeye kazandırılan Ethica, daha gençliğinde bağlı olduğu Yahudi cemaatinden aforoz edilen, eser...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, John Lechte hem yapısalcı kuramın gelişimi hem de bu yönelişe karşıt anahtar düşünürler üzerine odaklanıyor.John Lechte, elli başlığın her birinde karmaşık düşünceleri olağınüstü bir açıkl...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
Bilim görüldüğü üzere bütün tarihsel süreçlerin sonunda insani olmak sonucuyla baş başa kalmıştı. Bahsettiğimiz bilim, doğa ve Tanrı parantezinden taşarak doğrudan insan veya onların örgütlü bir ifade...
%12 23,00 ₺ 20,24 ₺
Genel Konulu Felsefe Kitapları
Felsefe bir duygu, düşünce soru işareti üzerinde düşünebilme sanatıdır. Eski çağlardan beri var olan, günümüzde de üzerinde konuşulan tartışılan felsefe ve felsefeye dair kitaplar okuyucu tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Filozofların düşünce yapısından yola çıkılarak yazılan ya da felsefeciler tarafından kaleme alınan felsefe kitapları işlediği konu ve içerik bakımından birbirinden farklı özellikler gösterebilmektedir. Genellikle filozofların hayatının, felsefe alanlarının, kaleme alındığı bu eserlerle beraber felsefeye dair genel konuların, standart bakış açılarının da ayrı olarak yazıldığı kitaplar da bulunmaktadır. Genel konulu felsefe kitapları bu tarzda ortaya çıkarılan serler arsında yer almaktadır.

Felsefe Kitapları
Felsefe varoluşsal problemlerin işlendiği, insana, doğaya, bilgiye dair birçok sorunun ya da soru işaretinin gündeme getirildiği alanlardır. Felsefe kitapları felsefeye dair incelemelerin, düşüncelerin ve görüşlerin bir arada bulunduğu eserlerdir. Felsefe kitapları uzman kişiler tarafından kaleme alındığı gibi konu meraklıları, araştırmacıları tarafından da okunmakta ve takip edilmektedir.
En iyi felsefe kitapları hiç şüphe yok ki filozofların ide ve tanılarını barındıran ideolojik kitaplar arasında çıkmaktadır. Filozoflar ortaya atılan herhangi bir düşüncenin çürütülmesi ya da desteklenmesi amacıyla karşıt düşüncelerini de bildirmiştir. Eski çağ filozofları genellikle hoca öğrenci ilişkisinde dayandığı için bazı filozoflar ait düşüncelerin öğrencileri tarafından yazıya geçirildiğini görmekteyiz. Bu sayede günümüze kadar ulaşmış olan bu felsefi düşünceler hala üzerinde durulan ve tartışılan konuları oluşturmaktadır.
Felsefe; bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, metafizik, toplum felsefesi gibi alanlara ayrılmış ve bu konularda farklı düşünce tarzları ortaya çıkarmıştır. Evrensel görüşlere sahip olan ve düşünceleri evrensel olarak şekillendiren felsefeciler tek bir kaynak yöntemi üzerinde düşünmekten ziyade bütün sebep ve sonuçları, kaynakları ve varoluşları sorgulayarak hareket etmiştir. Bu anlamda felsefe kitapları tek bir konunun işlendiği, tek bir alana odaklı olarak yazılmış kitaplar değildir. Birçok bilim ve bilgi konusu, kendi içerisindeki felsefe alanları da felsefe kitaplarının konu ve alanlarını oluşturmuştur. Mutlaka okunması gereken en iyi felsefe kitaplarına Kidega’da ulaşabilirsiniz. Tek tık uzağınızdaki felsefe kitaplarını en uygun fiyat avantajlarından yararlanarak sipariş verebilirsiniz.

Okunması Gereken Felsefe Kitapları
Felsefe tek başına bir bilim dalı olarak görülüp düşünülse bile birden fazla bilim dalıyla ilişki ve iş birliği içerisindedir. Sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle özellikle bir arada anılması ve okutulması bu alanlardaki felsefe kitaplarına da yansımıştır. Eski çağ filozofların düşüncesinden başlayarak, geçen yüzyılların felsefe fikirlerine hakim olmak için felsefe kitapları tarih içerisindeki düşünce yapısı dikkate alınarak seçilmelidir.
Felsefe insan hayatın temelini oluşturduğu gibi yol gösterici, öğretici özellikleriyle de dikkat çekmektedir. İnsan var olduğundan beri düşünen bir varlık olmuştur. Hangi çağ ya da dönem olduğu fark etmeksizin her konu, olay ve kişi üzerinde belirli bir düşünce ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber her şeyi sorgulayan insanlık var oluşunu, yaşamı ve hayata dair amaçları da sorgulamıştır ve sorgulamaya da devam etmektedir. Bu düşünceden yola çıkılırsa felsefenin ve felsefe kitaplarının hayatın bir gerçeği ve ihtiyacı olduğunu söylemek mümkündür. Tarihin her alanında ilgiyle takip edilen felsefe kitapları günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Kidega siz değerli okurları için genel konulu felsefe kitaplarını genel konular kategorisi altında bir araya getirerek sunmaktadır. Sizler de bu eserlerden faydalanmak isterseniz Kidega’yı tercih edebilirsiniz.FİLTRE