Felsefe

0 kişi
Tekinsiz ve Temsil, öncelikle sanatta ve diğer medyalarda temsil konusunu tekinsiz teması ile düşünmek için yola çıkan ve Romantizm'den Modernizm'e nihayetinde de Postmodernizm'e kadarki süreçte seçmi...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında, Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen 'İbrahim Peygamber' konusunu ele almaktadır. Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, çiviyazılı kaynaklar ve Mısır-Kumran meti...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
“Hayallerinizi ekin, mucizeler yetişsin!” Döneminin en büyük yazarlarından Ralph Waldo Emerson, insanın vicdanını ve sezgilerini yaşamın her alanında dayanak noktası olarak aldı. Hemen her cümlesinde...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺

Ben

0 kişi
• İslam’da bilim ve felsefe düşmanlığının nedenleri...• İslam’da özgürlük ya da laiklik var mıdır?• Kur’an’da insana özgürlük var mıdır?• Kur’an’a göre Tanrı-insan ilişkisi...• Kur’an Arapların sözü m...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Sosyal bilimlerde kuramların polisiye kurmacalarla bir ilişkisi var mı? Nasıl bir ilişkisi olabilir? Karl Marx Kapital’de neden komedya yerine tragedyayı tercih etmiştir? Gazete haberlerinde saf gerçe...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Yirminci Yüzyılın SonuModern Çağın SonuYeni Çağın Sıradışı BilgileriYirminci Yüzyılın SonuLukacs, olaylara ve olgulara özgün yaklaşımı yüzyıla damgasını vuran belli başlı dönemleri ele alarak bugün ne...
%35 102,00 ₺ 66,30 ₺
0 kişi
Bilgelik yaralarımızın kılığına bürünür. Bize nasıl gizlice kanayacağımızı öğretir. Delilik belki de artık değişim geçirmeyen bir acıdan başka bir şey değildir. Hangi eski yazarda okudum üzüntünün kan...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Nasıl olup da Rönesans, modernitenin eşiğinde, on yedinci yüzyılın hemen öncesinde büyüsel düşüncenin en güçlü dönemini temsil eder? Nasıl olup da bu çağın insanı ve hatta filozofu, antikitenin yenide...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda dinin, insanın ve bilimin karşılıklı etkileşmesine sahne olan bir inceleme konusunu ele almış bulunuyoruz. Burada Derinlik Psikolojinin dünyaca ünlü üç ayrı bilimsel akımın kurucusunda...
%22 30,24 ₺ 23,59 ₺
0 kişi
Günceldir. Hepimiz biliriz. Cevaplanmayan veya cevaplanamayacak sorular her zaman sorulur. Küçücük yumurcaklar da anne ve babalarına cevaplayamayacakları ya da cevaplamak istemedikleri sorular sorarla...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Eagleton bu kitabında felsefe, siyaset, edebiyat ve teoloji gibi disiplinlerin kesişim noktasında konumlanan ve gerek Antikçağ toplumlarının gerekse modern toplumsal düzenin temelini oluşturan kurban...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Sosyalizmin güncel sorunlarını dert edinenler için elinizdeki kitap bir hazine. Her bir yazısı, sayfası ya da satırı bizi doğru bilgilerle donattığı ve aydınlattığı için değil. Bir makaleler derlemesi...
%16 39,00 ₺ 32,76 ₺
0 kişi
Akletmek lütfedip ruhundan üfleyerek bizleri fuad, basar, semi’ ile nimetlendiren Rabbimize şükrümüzü eda etmektir. Her düşünme faaliyeti her zaman akletmek ile sonuçlanmaz. Bir düşünce faaliyetinin a...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Normal ve Patolojik (1966) kitabı ile Georges Canguilhem biyoloji, bilim felsefesi, tıp ve psikoloji alanlarının kurucu ismi oldu. Temel tezi yaşamın mekanik ya da kimyasal süreçlerde değil canlının o...
%26 36,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Kant Dersleri organik bir bütünlük arz eder. Ele alınan temaların hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir: İnsan yaşamına anlam ve değer verenin tam olarak ne olduğu sorunu; yaşamın hoşlanma ve hoşlanma...
%25 35,50 ₺ 26,63 ₺
0 kişi
Bugüne kadar II. Abdülhamid ve dönemi hakkında yazılanlar gerek övgüde gerekse yergide daima aşırıya kaçmıştır. Bunun başlıca sebebi ana kaynaklara inilmemesi olmuştur. Elinizdeki kitap bu dönemin din...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Antik Yunan dünyasında Platon’a dek uzanan çizgide hakikat yönelimli düşüncenin geçirdiği varyantlar ve biçimsel uğraklar bu çalışmanın ana sorunsalıdır. Burada göstermek istediğim şey, Platon’un fels...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Ermiş Halil Cibran, Yakın, Orta ve Uzakdoğu'nun geleneksel öğretileriyle Batı düşüncesini karşılaştırmış, bireysel ve toplumsal olgulara çeşitli sentezler getirmiştir. Yapıtlarında şiirsel bir anlatı...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Çiftleşmeden Bütünleşmeye kitabında, Lorenzo Chiesa, Lacan'ın son çalışmalarındaki mantık ve Tanrı konusunu inceliyor. Kitabın büyük bir kısmını 1970'lerin başında Lacan'ın Seminerleri’nde dile getird...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Siz bakmayın o dondurma reklamlarındaki şehvet soslu ifadelere. Gerçek tutkunun adı çekirdektir! Ege’de çiğdem de dense, onun umum adıdır çekirdek. Şöyle bol tuzluysa, hele bir de taze ise, takribi ya...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
/ 410

FİLTRE