Felsefe

0 kişi
Aydınlanma çağının dünya tasavvurunu belirleyen ilke nedir? Newton, Galileo ve Kepler’in çalışmaları yepyeni bir dünya resmi inşa etmeyi nasıl mümkün kılmıştır? Hareketi algılama şeklimizin kozmos kav...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Türkiye’de eğitim bilimleri, kendi üzerine düşünme ve kendine ilişkin bilgi üretme çabasını, diğer sosyal bilim dallarına göre daha fazla gösterme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Aksi takdirde, eğiti...
%16 32,40 ₺ 27,22 ₺
0 kişi
“Sözlerle ifade edilebilecek yol, kalıcı yol değildir.Kelimelerle ifade edilebilecek isim, kalıcı isim değildir.Göğün ve yerin başlangıcı isimsizdir, ismin sahibi, bütün şeylerin anasıdır.” Taoculuk...
%35 19,00 ₺ 12,35 ₺
0 kişi
Zamanın bir başlangıcı var mı? Hangisi önce geldi; tavuk mu, yumurta mı? Roy Sorensen paradoksların tarihini, eski Yunanlı filozoflardan ortaçağlara, oradan Aydınlanmaya ve yirminci-yüzyıla uzanarak,...
%35 29,00 ₺ 18,85 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eser, Davut Bayraklı'nın kaleminden tarihi hadiselerin nasıl değerlendirilmesi konusunda farklı ve derin bir bakışı, kendine özgü bir üslupla ele alıyor.Keyifli bir şekilde diyaloglar ha...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
“Felsefe filozofların problemleriyle uğraşmanın bir aracı olmaktan çıkıp insanların problemleriyle uğraşmak için filozoflar tarafından geliştirilmiş bir yöntem haline geldiğinde kendisini düzeltmiş ol...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Teoriler sadece ölçüt sunarlar, fakat problemlerin karmaşıklığı karşısında ölçütü sonuna kadar doğru şekilde kullanmak ve neticede karar vermek ahlâkî özneye bırakılmıştır. Maalesef tıp ahlâkı sorunla...
%25 7,00 ₺ 5,25 ₺
0 kişi
Is it always better to be just than unjust? That is the central question of Plato's Republic, discussed here by Melvyn Bragg and guests. Writing in c380BC, Plato applied this question both to the indi...
%37 39,00 ₺ 24,57 ₺
0 kişi
The modern world begins, in a sense, with this book. Or at least the modern sense of humorous, sceptical inquiry, a world in which the claims of dogma are countered by those of wit and good sense. You...
%37 13,00 ₺ 8,19 ₺
0 kişi
Kutsalın Yorumu, kutsal metinlerdeki birçoğumuzun kafasını karıştıran ve gizemle çelişki arasındaki o bulanık alandan çıkmamızı güçleştiren sorulara cevap veriyor. Aynı kutsal kitabın ahlâkçı, tarihs...
%22 42,00 ₺ 32,76 ₺
0 kişi
“İnsana dünyadan daha büyük olduğunu hissettirmekle işe başlamak lazım. İnsan dünyadan büyüktür, hayatta kalmak için onun kurallarına uymak, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, adaletsiz davranmak, yapı...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
Muhtemelen Rönesans'ın felsefi düşüncesi üzerine en önemli yorumlayıcı çalışma olan bu kışkırtıcı eser, uzun zamandır bu sahada bir klasik olarak kabul edilmektedir. Rönesans ruhunun ortaçağ düşüncesi...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Ramazan Çakır’ın felsefe çalışmalarından çıkardığı notlar, paha biçilmez sözler ve kendi deneyimleriyle harmanladığı bir felsefe yolculuğu…
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Felsefe, sanat, inanç, bilim kişisel özelliklere göre değişen tercihlerimizdir. Ancak hiçbiri tek başına hakikate, bütüne, yeniye/yenilenmeye ulaşmak için yeterli değildir. Bu yollardan biri kişinin a...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, Şubat 1848’de, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın...
%40 10,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Hint edebiyat ve felsefe geleneğinin en önemli yapıtlarından kabul edilen Bhagavadgītā, en uzun Hint destanı olan Mahābhārata’nın bir parçasıdır. Savaş meydanındaki Arcuna ile Tanrı Krishna arasında g...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
İslam düşüncesi ve özelde kelamın köşe taşlarından olan Fahreddîn er-Razî, gerek yazdığı eserler gerekse doğrudan ya da asırlara yayılan tesiri üzerinden dolaylı talebesi ve takipçisi olan isimler vas...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
On altıncı asrın son çeyreğinde Sofyalı Balî’nin halifelerinden Rusûhî mahlaslı sûfî şair, o dönem İstanbul’unda büyük tepkilerle karşılanan bir gazel yazar. Halvetî şeyhin bu gazeli dilden dile dolaş...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu Batı Arasında İslam adlı eseri merkeze alınarak düşünürün ahlak görüşü ortaya konulmaya çalışılmakta...
%10 13,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Hayal Edin...Bir teorinin seyahat ettiğini, sosyolojik düşünceye ortadan başlandığını ya da coğrafyanın, felsefe yapmanın uzamını oluşturduğunu hayal edin... Yeryüzünde katledilen gerçekliği yeniden y...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
/ 404

FİLTRE