Felsefe

1 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Garbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın, Lenn...
%36 138,89 ₺ 88,89 ₺
0 kişi
- Ulus fikri hangi dönemde ortaya çıktı? - Milliyetçiliğin fikir babaları kimlerdir? - Ortodoks Çarlığı ve Papalık'ın işlevi nedir? - Dini milliyetçilik nedir, nasıl anlaşılmıştır? - Dini milliyetçili...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Gerçekler hangi açıdan yorumlanırsa yorumlansın, Orta Doğu'da bir şeylerin değiştiği ve geri döndürülemez bir sürece girildiği açık. Ülke bazında yapılan tahliller, İslam'ın toplumdaki yeri hakkında s...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
• Çok evren kozmolojilerinin tarihçesi ve temel kavramları• Salınan evrenler, şişen evrenler, çok evrenler, kuantum mekaniği• Çok evren kozmolojilerine ateistik ve teistik yaklaşımlar• Evrenin birliği...
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
0 kişi
Bu kitapta, John Lechte hem yapısalcı kuramın gelişimi hem de bu yönelişe karşıt anahtar düşünürler üzerine odaklanıyor.John Lechte, elli başlığın her birinde karmaşık düşünceleri olağınüstü bir açıkl...
%22 46,30 ₺ 36,11 ₺
0 kişi
Bu kitap, uluslararası ilişkiler öğretiminde teorik bir geleneğin olmadığı varsayımından yola çıkmıştır. Ve kadim Yunan’dan başlayarak günümüze kadar gelen süreci kapsayan bir geleneğin izini sürerek ...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Din kutsal olan mıdır? Dinin bir kapsamı ve alanı var mıdır? Din dilinin anahtar kavramı olan Tanrı hakkındaki tasarımlar ile toplumsallıklar arasında bir paralellik bulunmakta mıdır? Modern dönemd...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
0 kişi
- Bir bilgiyi bilimsel yapan şey onun hangi özelliğidir (demearcation problem)? - Nedensellik ve determinizm tabiatta mevcut mudur yoksa zihnimizin bir ürünü müdür? - Mantık kurallarının temelinde ne...
%22 20,37 ₺ 15,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Corbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın gibi...
%22 83,33 ₺ 65,00 ₺
Tükendi
0 kişi
* Tabiat İlimleri'nin yansıttığı "Fiziksel Realite"yi kavramak için nelere ihtiyaç vardır? * Pozitif ilimlerin kriterleri nelerdir? * Fiziksel Realite'yi nasıl bir filtrenin ardından algılamaktayız? *...
%22 9,26 ₺ 7,22 ₺
Tükendi
0 kişi
*Din, niçin medeniyetlerin temel kaynağıdır? *Uygarlık ile medeniyet neden aynı şeyler değildir? *Medeniyetleri birbirindenn ayıran temel kurucu paradigmalar nelerdir? *İnsanlığın kültürel, düşünsel,...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺

FİLTRE