Felsefe

0 kişi
Denemeci şıklığıyla Bernhard Waldenfels, başlangıçlarından itibaren 20. yüzyıla sadece eşlik etmeyen, aynı zamanda günümüz felsefesinin dünya çapında en güçlü paradigmalarından olan bir düşünmeye giri...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu yapıt, bilinmezlikler ve karşıtlıklar taşıyan postmodernlik kavramının kuramsal çerçevesini çizdikten sonra, bu kavramın müzik alanında geçerliğini ve olası uygulamalarını ele almaktadır. Bir dizi...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Marx İçin yeniden! “İlk hayaletlerden birinin Hegel’in gölgesi olduğunu görmek…” Şurası artık kesin, ancak ekonomi (kapitalizm) temelinde varolabilen nasyonalizm ile sosyalizm arasındaki netameli ili...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Dört cilt olarak yayınladığımız "Marksizm-Lenininmin İlkeleri"nin, bu bölümünde, kapitalizmin Marksist-Leninist ekonomi politiği incelenmektedir. Bu ekonomi teorisi, tekel öncesi kapitalizm, emperyali...
%23 13,89 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
Marksizm-Leninizmin İlkeleri 4 IV (Sosyalizm ve Komünizmin Teorisi), Sosyalist ve Komünist toplumun kuruluşunu incelemektedir. Marx ve Engel’sin yaşadığı dönemde dahice bir bilimsel öngörü olan bu teo...
%23 27,78 ₺ 21,39 ₺
0 kişi
Atina Akademisi'ni kuran ve Batı felsefe geleneğinin kurucusu olan Platon'un, öğretmeni Sokrates ve öğrencisi Aristoteles'le birlikte Batı Felsefesinin temellerini attıkları kabul edilir. Dünya'nın c...
%28 5,56 ₺ 4,00 ₺
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Ulus-devletin kuruluşunda gazetelerin, edebiyatın, milli bir dil oluşturulmasının rolü, son yıllarda milliyetçilik üzerine yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya koyuldu. Ulus-devletin tek bir para birim...
%23 32,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
İnsan, toplumsallığı gereği tek başına ele alınamayacak bir varlık. Bu bakımdan, doğduğu andan itibaren belli bir dille, dünya görüşüyle, estetik beğeniyle, inanç sistemiyle çevrelenmiş durumda. İnsan...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Sāmkhya teori, Yoga pratiktir. Sāmkhya bilinmeden Yoga’nın tam olarak anlaşılması imkansızdır. Sāmkhya Hindistan’da, hatta belki de tüm dünyada, din dışı felsefenin de ilk habercisidir. Hint edebiyat...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
"İnsan özgür doğar ve her yerde bir zincire bağlı yaşar." "Gelenekselin dışındaki yolu takip et, her zaman başarılı olursun." "Medeniyet, kendi yarattığı kötülüklere çare bulmanın umutsuzca süren ya...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
1843 yılında yazın hayatına başlayan Søren Kierkegaard, Baştan Çıkarıcının Günlüğü ile kendi cümleleri ile belirtirsek– “belki de edebiyattaki en kibar kurt karakterlerden biri olabilecek” Johannes’e...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Son derece akıcı ve insanı düşünmeye sevk eden bu muhabbetler, çok çeşitli felsefi konular üzerine hayranlık uyandırıcı bir kavrayış sunuyor. -Publishers Weekly Felsefe Muhabbetlerine Dönüş, günümüz...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Konfuçyüs…Ünlü Çinli düşünür. Pek çok ülkede adına enstitüler kurulan, konferanslar düzenlenen ve kitaplar yazılan Konfuyüs’ü acaba kaç kişi gereği gibi anlayabiliyor? Ülkemizde basılan Çin, Çin fel...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Kim Korkar Filozoflardan! 90 Dakikada Felsefe serisi gelmiş geçmiş en büyük filozofların hayatlarının en önemli anlarına ışık tutuyor. Usta yazar Paul Strathern, filozofların düşüncelerini, teorileri...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Ademden önce yaşamış adem benzeri ademlerin mahiyetini,İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını,Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ile Havvâ'y...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
/ 424

FİLTRE