Haylo Siyaro Weylo Gundo

Veysel Çamlıbel

Kitap Açıklaması

Di bajare bazide, li bintara Çiyaye Agriye / Girıdaxe, li gunde Tapaxil de, di sala 1940'an de hatiye dinyaye. Çawen xwe di nav eşıren Celalıyan de li dinyaye vekir. Di sala 1943an de, bi tevayıya malbata xwe ve sirgune Anotoliye, wılayeta Çorume, qeza Alacaye bun... ew sirguni bu sedema guhartina qedera malbata Şame Keke u reyekı pir bi dijwar, Jıyanekı muxalifı dani peşıya wan. Ew re u meş, ya xwenasıne, xwebawerıye u xweparastine bu.

Zarotiya wi, di nav maleki pevendigerm, rewşekı baş, civakek birengi de derbas bu. Di nav cimeatan de perwerde bu. Di civatan de, serpehatı u jıyane gel, dıroka u jıyana dıne Islame, erf u edeten kal u bavan hayıdar bu. Di wan civatan de çand u hunera gel, hunermendan, dengbejan, sitranbejan, çirokbejan, ceng u destanbejan, qewl u gotinen dewreş u dıwanan guhdarı kir. Di dewat, dilan u şenahıyan de muzik u rekse, germayıya dostı u hevalbendıye elimi. Di rojen tengasi u şinan de jı bi parvekirina derd u kulan, nebaşıyen bederd u bederman hayıdar bu...

Xwendina wi ye fermi u hınbuna wi ye dibistane, perwerdebuna wi çaruneçar bi zimane Tirki pek hat. Xwendina xwe ya bilind, 1964 an de, di Zanıngeha Erzurume, Fakulta Ziraete de bi dawi anı; jıyana xwe ye abori bi we wari meşand. Dema xortanıye jı, perwerdebuna xwe ya şexsı peştebir. Ber bi bıstsalıya xwe ser ziman u folklora Kurdı ya gelerı sekinı, helbesten folklorık nivısi. Her usa ilmen ınsanı u civakı, bi teybet jı li sıyasete baldar bu, demekı direj ser sıyaset, bi taybeti sıyasta xeta çep sekinı, ser dırok u sıyaseten Kurdan sekını, xebat meşand, gotarnivısin. We dawiye jı; antropolojı, bi teybet antropolojıya çandı, metodolojıya zanyarı u felsefı di nav hewes u xebaten wı ye herı peş de cı digre.

Gotaren wı yen sıyası u civakı di malperen Kurdi ya ınternete de her car te weşandin. Hetanı ve deme, çar pirtuken wi; "Qulinga Birındar", "Mirov-Civat-Dewlet" (İnsan-Toplum-Devlet) u "Sehra Ku Di Denge Bilura Min Da Ye" (Kavalımın Sesindeki Büyü), Bere Teqına Kevire Sebre / Kurd (Sabır Taşı Çatlamadan / Kürtler) çap bune.

Du keç u kurek u du jı nevıye wi henin. Li bajare Izmıre diji.

 

Veysel Çamlıbel Kitapları
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786054375622
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 112
Basım:
Ebat: 13,5x21 cm
Editör: Ahmet Onal
Ağırlık: 137
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.