Hukuk Ders Kitapları

1 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları- Adi Ortaklık- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri- Kollektif Ortaklık- Adi Komandit Orta...
%15 52,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal k...
%10 66,00 ₺ 59,40 ₺
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
0 kişi
Vergi mükelleflerinin birden fazla ülkede faaliyette bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükellefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Vergilendirme yetkilerinin çakışması ç...
%10 87,96 ₺ 79,16 ₺
0 kişi
Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar; doğru bir biçimde yönetildiğinde gelişimin, ilerlemenin, dön...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Mahsubun Kavramsal Çerçevesi Koşulları ve Uygulanma Usulü Yurt Dışında İşlenen Uyuşturucu Suçları ile Diğer Suçlarda Mahsup İnfaz Aşamasında Mahsup
%8 16,50 ₺ 15,18 ₺
0 kişi
Kamu Hukuku İncelemeleri başlığını taşıyan bu kitap, ağırlıklı olarak insan hakları, demokrasi, hukuk devleti ve egemenlik konuları etrafında kümelenen 27 adet makaleden oluşuyor. 1990–2010 yılları ar...
%10 69,44 ₺ 62,50 ₺
0 kişi
Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat Vakıf Malları Cemaat Vakıfları Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Anayasa Mahkemesi Kararları Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Basit - Nitelikli Yağma Malın Değerinin Az Olması Yağma Diğer Suçlar Ayrımı Etkin Pişmanlık Yağma, başkasına ait olan taşınır bir eşyanın faydalanmak amacıyla cebir ya da tehdit kullanmak sure...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde, vatandaşın bu sistem içerisinde nasıl bir rol oynadığı, adliyelerin ve mahkemelerin vatandaşa hizmet etmekte ne kadar başarılı olduğu, vatandaşl...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
 Finansal Kiralama Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi Finsansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesinin Neticeleri Finansal Kiralama Şirketlerince Alacakları İçin Karşılık Ayrılması Finansal Ki...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
*Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma*Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma*Engellilere Yönelik Sosyal Koruma*Yaşlılara Yönelik Sosyal Koruma*Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Koruma*Yoksun Kişilere Yönelik Sosyal...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
Konferanslar Yağmur Yayınları
%27 25,00 ₺ 18,25 ₺
0 kişi
CMK'nın 309 ve 310 ncu Maddelerine İlişkin Açıklamalar 5237 ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin İçtihatlar Özel Ceza Yasalarına İlişkin İçtihatlar Ceza Yargılaması Hukukuna İlişkin İçtihatla...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
0 kişi
Terörizm bağlamında öteden beri yoğun etkileşim gösteren insancıl hukuk insan hakları arasındaki temas noktaları 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren artmış ve özel bir önem kazanmıştır. Artık, terö...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Kamu hizmetleri ve bunların finansmanıyla ilgili konular temelede kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi tarafından incelenir. Tüm bu meselelerin kukuki boyutu ise mali hukuk tarafından konu edilir. Bu an...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
Gerek hukuk öğrencileri, gerekse konuya ilgi duyan okuyucular için en iyi hukuk ders kitaplarını sizler için tek kategori altında birleştirdik. Her yıl milyonlarca öğrencinin hayalini süsleyen hukuk fakültelerine girmekle iş bitmiyor. Öğrenciler ve hukuk alanı ile ilgilenenler için hazırlamış olduğumuz en iyi hukuk ders kitapları uygun fiyat seçenekleri ile Kidega Kitap'ta sizi bekliyor.

FİLTRE