Kanun ve Uygulama Kitapları

1 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları- Adi Ortaklık- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri- Kollektif Ortaklık- Adi Komandit Orta...
%15 52,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal k...
%10 66,00 ₺ 59,40 ₺
0 kişi
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmışt...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
0 kişi
Mahsubun Kavramsal Çerçevesi Koşulları ve Uygulanma Usulü Yurt Dışında İşlenen Uyuşturucu Suçları ile Diğer Suçlarda Mahsup İnfaz Aşamasında Mahsup
%8 16,50 ₺ 15,18 ₺
0 kişi
Danıştay KanunuAskeri Yüksek İdare Mahkemesi KanunuYüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında KanunBölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkı...
%18 9,72 ₺ 7,97 ₺
0 kişi
Hukukumuzda birlikte velayete hükmedilmesine cevaz verecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Aksine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan hükümler emredici kabul edilerek "birlikte velayet" kurumun...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Vergi kayıplarının çok büyük boyutlara ulaşması, vergi suç ve cezalarını kendisine konu yapan vergi ceza hukukunun önemini ortaya çıkarmıştır. Ancak, özellikle ülkemizde, bir ayağı ceza hukukuna diğer...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
"Ceza kanununda suçlar kural olarak tek bir kişi tarafından işlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. Nitelikleri gereği bir kişi tarafından tek başına gerçekleştirilebilecek olan suçlar çoğunlukla günlük...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu satırları okumaya başlayan erkek ve kadınlara ayrı ayrı bir dizi sorum olacak. Erkeklerden başlayalım. Sabah tıraş olurken, tıraş kremini yüzünüzün önce neresine sürersiniz? Kremi sürmeyi nerede ta...
%15 98,00 ₺ 83,30 ₺
0 kişi
“Sanık, yardım çığlığı üzerine, yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağı yolunda bir garantiye sahip olmamalıdır.” Beling1 1925 yılında yayımladığı bir makalede, kendi bakış açısından aleyhe değiştirme...
%8 98,00 ₺ 90,16 ₺
0 kişi
Hukuk Fakültelerinde Türk Ceza Kanunu genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere ayrıntılı şekilde okutulduğu halde, toplum hayatında önemli bir yeri olan ve bazı suçlar yönünden de uluslararası boyu...
%8 220,00 ₺ 202,40 ₺
0 kişi
Sorumluluk hukuku bağlamında, fiilin hukuka aykırı olup olmadığını belirleyen önemli faktörlerden birisi de 'rıza'dır. Ancak rıza sadece hukuka aykırılığa değil haksız fiilin diğer unsurlarına da etki...
%10 38,89 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Avukatın reklam faaliyeti dünyadaki tartışmalara paralel olarak Türkiye'de de tartışılmaktadır. İlgili baro disiplin kurulu kararları ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarına bakıldığınd...
%10 43,98 ₺ 39,58 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Mesut Önen, İşletme Hukuku kitabında Türk Mevzuatı kural ve kavramlarını inceliyor. İşletme hukukunu da kapsayan geniş hukuki kavramsal çerçeve giriş düzeyiyle sınırlanıyor; ancak öğrenciler...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Genel Olarak CISGTarihi GelişimCISG’ın KonusuCISG’ın Satım Hukukunun Uyumlaştırılmasındaki ÖnemiCISG’ın Türk Hukuku Açısından ÖnemiCISG’ın Uygulanma Şartları, Yorumlanması ve Boşluk Doldurma Yöntemler...
%15 32,50 ₺ 27,63 ₺
0 kişi
CMK'nın 309 ve 310 ncu Maddelerine İlişkin Açıklamalar 5237 ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin İçtihatlar Özel Ceza Yasalarına İlişkin İçtihatlar Ceza Yargılaması Hukukuna İlişkin İçtihatla...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
0 kişi
Kast ve taksir arasındaki haksızlık içeriği ve ihtiva ettikleri kınama yargısı farkı, cezalandırmayla topluma verilen mesaj bakımından büyük önem arz eden bir husustur. Bu nedenle, olası kast ve bilin...
%8 85,00 ₺ 78,20 ₺
0 kişi
“İşverenin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu” isimli kitap; konu başlığı, içeriği ve kapsamı itibariyle alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Öğreti görüşleri ve özellikle de uygulamaya yön ver...
%20 46,30 ₺ 37,04 ₺
0 kişi
4667 sayılı Kanunla birçok hükmü değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununda " sınav" ın yeniden konması nedeniyle özellikle stajyerler için yapılacak sınavda yardımcı bir başvuru kaynağı olarak, haz...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
Kanun ve uygulama kitapları, hukuk adına her türlü çeşidine ait kitapları rahatlıkla Kidega Kitap'tan bulabilirsiniz. En kaliteli ürünleri sunan adresimiz içerisinde benzer özelliklere sahip olan kanun ve uygulama kitapları kategorimizi inceleyerek hukuk ile alakalı olarak birbirinden farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan hukuk kitapları sayesinde aradığınız her türlü bilgiye ve kitaba sahip olabilirsiniz.

FİLTRE