Hukuk

%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
0 kişi
Sorumluluk hukuku bağlamında, fiilin hukuka aykırı olup olmadığını belirleyen önemli faktörlerden birisi de 'rıza'dır. Ancak rıza sadece hukuka aykırılığa değil haksız fiilin diğer unsurlarına da etki...
%16 42,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı olarak 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler (Contractual Issues in...
%16 50,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Satış sözleşmesinde satılanın ayıplı olması, alıcının ifadan beklediği menfaati zedeler. Zedelenen bu menfaatin telafi edilebilmesi için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda alıcıya birtakım seçimlik h...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitapta çocukların devlet ve ebeveyn gibi iktidar odakları karşısındaki konumları tartışılacaktır. Velayet başta olmak üzere birtakım hukuki kurumlar aracılığıyla ebeveyn ve ebeveyn irad...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
- Sözlülük İlkesinin Tanımı, Önemi Ve Tarihçesi- Sözlülük İlkesinin Alman Hukuku’ndaki Düzenlemesi- Mukayeseli Hukukta Sözlülük İlkesine İlişkin Düzenlemeler- Sözlülük İlkesinin Diğer İlkelerle İlişki...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
- Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasi ve elektroni̇k haberleşme i̇le i̇lgi̇li̇ kavramlarin i̇ncelenmesi̇- Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇- Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n hukuki̇ açidan korunmasi ve sonuçlari- So...
%15 125,00 ₺ 106,25 ₺
%10 59,00 ₺ 53,10 ₺
0 kişi
Suç - ceza dengesini ele alan bu araştırmamız, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmuş, giriş bölümünde; araştırmanın ismi, konusu, amacı, metodu ve kaynakları ile İslam ceza hukukunun kısaca tanımı, mah...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Demokratik toplum düzeninin gerekleri, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde hem de Anayasamızda yer alan bir ölçüt olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında k...
%16 33,00 ₺ 27,72 ₺
0 kişi
Her ilmin kendisine mahsus terimleri bulunmaktadır. O ilmin daha iyi anlaşılması ve sistemli bir şekilde ortaya konulabilmesi için bunların bilinmesine ihtiyaç vardır. Normal sözlükler, bir ilme ait t...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, paylı mülkiyet ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız altıncı basıda yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve bu basıda mülkiyetin genel hükümleri,...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
“İşverenin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu” isimli kitap; konu başlığı, içeriği ve kapsamı itibariyle alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Öğreti görüşleri ve özellikle de uygulamaya yön ver...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
“Bir ülkeye gerçek demokrasi vatandaşların neye ne kadar vergi ödediğinin bilincinde olduğu ve bu vergilerin nereye harcandığını sorguladığı zaman gelecektir.” Ortalama bir vatandaşın günde 21 çeşit...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Sözlük İndeks Karşılaştırmalı Listeler Nüfus Hizmetleri K. Faiz...
%15 98,00 ₺ 83,30 ₺
0 kişi
Çalışmanın konusu, milletlerarası tahkim yargılaması sonucunda verilen yabancı hakem kararlarının 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde tanınması ve tenfizidir. Çalışma üç bölümd...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Ceza Hukukuna Giriş Suçun Yapısal Unsurları Suçun Özel Görünüş Biçimleri Suçun Yaptırımları
%15 108,00 ₺ 91,80 ₺
0 kişi
Dünyanın en köklü ve en asil geçmişine sahip bir millet olan Türk Milletindeki, adalet anlayışı ve geçmişi de bir o kadar köklü ve asildir. Türklerdeki Adalet Tarihi hakkında günümüze intikal eden pek...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
%16 80,00 ₺ 67,20 ₺
/ 251

FİLTRE