Hukuk

0 kişi
Bilgisayarlı Proje Yönetimi Seti - Microsoft Project 2016- Exchange Server- Sharepoint 2013 ile Uygulama Geliştirme- Hızlı ve Kolay Office- Yeni Başlayanlar için Excel
%35 176,00 ₺ 114,40 ₺
0 kişi
Excel Eğitim Seti- Projeler ile Excel ve Makrolar- Yeni Başlayanlar İçin Excel
%35 93,00 ₺ 60,45 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Das Urteil Vom 02. 06. 2016 Des Deutschen Bundesrats Betreffend Die Ereignisse Vom 1915 Und Diesbezügliche Bewertung Des Getroffenen Beschlusses Des Deutschen Bundeverfassungsgerichts Resolution of G...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Özel Ceza Hukuku serisi 4. cildi ile Türk Hukuk bilimi dünyasında genç ceza hukukçularının emek ve çabaları sonucunda özgün bir yayın özelliğini kazanmaya başladı. Bu yayın genç bilim insanlarının, ça...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak kaleme alınmış olan bu çalışmanın amacı nakdi kredi sözleşmesinin banka tarafından haklı sebe...
%16 60,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Piyasalardaki rekabet ortamının sağlanması, korunması ve geliştirilmesi amacına ulaşmak için 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen temel araçlardan biri ve muhtemelen en önemlis...
%16 65,00 ₺ 54,60 ₺
0 kişi
1995 yılında sınai mülkiyet alanında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler birçok eleştiriye rağmen yürürlükte kaldıkları yaklaşık yirmi iki yıllık süre zarfında bu alandaki mevzuat ihtiyacını karşıla...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
%25 69,90 ₺ 52,43 ₺
0 kişi
Roma Hukuku, Kıta Avrupası Devletlerinin özel hukuk sistemlerini ve Türkiye gibi, medeni kanunlarını bu ülkelerden iktibas eden Devletlerin hukuk sistemlerini derinden etkilemiştir. Kendi özel hukuk s...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Uluslararası hukukun çok teknik ve özel bir dalı olan uluslararası insancıl hukukun uluslararası antlaşmalarla düzenlenmesi son yüz elli yılın bir gerçeği olmasına rağmen savaşın insancıllaştırmasına...
%10 72,00 ₺ 64,80 ₺
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sokağa kulak verin. Eğer bir ülkede her Allah’ın günü hukuktan, dolayısıyla adaletten söz ediliyorsa orada hukuk da, adalet de hasta demektir. Hasta hukuk, hasta adalet ise, dayandığı felsefesi doğrul...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Bu kitapta Türk Medeni Kanunu'nun 686 ve 687. maddelerinde düzenlenen eklenti kavramı ve bir eşyanın eklenti niteliğini kazanmasına bağlanan hukuki sonuçlar ele alınmıştır. Kitabın genelinde, incelene...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenleme altına alınan zina; özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma nedenidir. Eşler arasında evlilik birliğinin devamı süresince geçerli olan sa...
%16 45,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Günümüzde sözleşmelerin kuruluşunda yer alan taraflar ile sınırlı olarak hüküm doğurması anlayışı köklü değişikliklere uğramıştır. İşlem hayatının gösterdiği hızlı değişim, temsil kurumunu zorunlu bir...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
Kıymetli vergi hukuku severler, Hukuk, ezber gerektiren sözel bir bilim dalı olduğu yanılgısından öte mantık silsilesi içerisinde matematiksel yoruma dayalı muhakeme gücünün ön plana çıkarılması gere...
%28 54,00 ₺ 38,88 ₺
0 kişi
Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı adlı kitabımızın ikinci basısını çıkarmış bulunmaktayız. Bu konuyu çalışma konusu olarak tercih ederken akıl hastalarının Ceza Hukuku karşısındaki durumlarına ilişki...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Bu kitap "Bir fiilin salt suç tipinin lafzına uyması onun suç tipini gerçekleştirdiği anlamına gelir mi?" sorusunun cevabını aramaya çalışmaktadır. Yani beş kuruşu yağmalamak kastıyla hareket eden fai...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
/ 320

FİLTRE