0 kişi
Şirketlerde kurumsallaşmanın ve şeffaflığın sağlanabilmesi için anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin bilgiye erişimini sağlamayı amaçlayan bilgi alma ve inceleme hakkı ile özel denetim isteme hakları...
%10 60,19 ₺ 54,17 ₺
1 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları- Adi Ortaklık- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri- Kollektif Ortaklık- Adi Komandit Orta...
%15 52,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
Hukuk Sosyolojisinin amacı, hukukçuya uğraş konusu olan hukukun kural ve ide boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek; hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini, etkilendiğini anlat...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal k...
%10 66,00 ₺ 59,40 ₺
1 kişi
İyi bir öğrenci makalesi size yüksek bir not, iyi bir hukuk dergisinde editörlük ve yapacağınız yayın sayesinde itibar kazandırabilir. Bütün bunlar ise akabinde işe girerken, yargıç yardımcılığı alırk...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
1 kişi
Cicero (MÖ 106 - MÖ 43): Romalı büyük devlet adamı, hatip ve düşünür. Gençliğinde felsefe ve hukuk eğitimi aldı. Hitabet sanatındaki ustalığıyla consul’lüğe dek yükseldi. Roma’yı birey, geleneksel top...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
0 kişi
İşlenen bir suçun aydınlatılmasının, çözülmesinin önemi yadsınamaz. Fakat suçların işlenmemesi, daha gerçekçi bir ifadeyle suçların azaltılması aslında daha önemlidir. Bu çerçevede, suçların önlenmesi...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi adlı bu kitap modern Türk tarih yazımının yüz aklarından biri olan Mehmet Fuad Köprülü’nün Türk ve İslam hukuk tarihi, Türk-İslam feodalizm...
%25 63,00 ₺ 47,25 ₺
0 kişi
Genel yetenek Özel hukuk Borçlar hukukuTicaret hukukuİdari Yargı hukukuİcra hukukuİş hukukuSosyal güvenlik hukuku
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Ülkemizde saldırı (tecavüz) suçuna ilişkin yapılan ender çalışmalardan birisi olan elinizdeki bu eser, Muhammet Celal Kul tarafından bir yüksek lisans tez çalışması olarak kaleme alınmıştır. Ülkemizde...
%10 25,46 ₺ 22,91 ₺
0 kişi
Kitap, arabuluculuk uygulamalarına, iletişim disiplini çerçevesinden bakılmasını sağlayan, arabuluculuk yapan ve yapacak olanlara bir rehber olmakla birlikte; çatışmaların barışa dönüştürülmesi, arabu...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Vergi mükelleflerinin birden fazla ülkede faaliyette bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükellefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Vergilendirme yetkilerinin çakışması ç...
%10 87,96 ₺ 79,16 ₺
0 kişi
Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar; doğru bir biçimde yönetildiğinde gelişimin, ilerlemenin, dön...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmışt...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
0 kişi
Mahsubun Kavramsal Çerçevesi Koşulları ve Uygulanma Usulü Yurt Dışında İşlenen Uyuşturucu Suçları ile Diğer Suçlarda Mahsup İnfaz Aşamasında Mahsup
%8 16,50 ₺ 15,18 ₺
0 kişi
2002 Atina Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 1247 vd.'de düzenlenen Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi hükümlerinin kaynağını teşkil etmektedir. 1974 yılında kabul edilen Sözleşme'ye 1...
%10 64,81 ₺ 58,33 ₺
0 kişi
Bu kitap, ABD’li iki hukuk profesörü Cole Durham ve Brett Scharffs tarafından yazılmış olup, günümüz dünyasında geniş bir şekilde hukuk ve dinin kesiştiği alanlarda (neredeyse her yerde) milletleraras...
%32 190,00 ₺ 129,20 ₺

Hukuk Kitapları

Kanun Uygulamaları alanında yazılmış nitelikli ve alanında uzman isimlerce kaleme alınan eserlere Kidega Hukuk kategorisi ile ulaşmak çok kolay. Hukuk ve yargı hakkında kaynak hukuki kitaplar veya kaynak kanun kitapları gibi yapıtlar bu alanlarda profesyonel olarak çalışan herkesin ihtiyaç duyduğu ve kütüphanelerinde yer alması gereken eserlerdir. Güncel kanun maddeleri ve hukuk uygulamaları hakkında birinci elden kaleme alınmış, maddî kanunlara veya bizzat tecrübelere dayanarak, yaşanılan mahkeme dosyaları ve müvekkil vakalarından hareketle yazılmış hukuk kitapları da Kidega üzerinden sizlerle buluşmaktadır.

Neler Var?

Sadece kanun kitapları değil, hukuk sosyolojisi ve arabuluculuk üzerine yazılmış nitelikli kaynaklar da Hukuk Kitapları başlığı altında derlenmiş yapıtlar arasında yer almaktadır. Hukuk hakkında yazılmış, yargı ve kanun esaslarına değinerek kaleme alınan eserler kadar sosyolojik ve toplumsal hukukî detayların da bu alandaki ihtiyaçları gidereceğinden ötürü Kidega ziyaretçilerinin gözlerinin önünde kalmalarının gerekliliğinden hareketle bu kategoride bulunabileceklerini vurgulamakta fayda vardır.

Hukuk Ders Kitapları başlığı altında farklı hukuki alanlarda yazılmış kitapların yer aldığı alt kategorinin yanı sıra Hukuk Üzerine yazılan kitapların da yer aldığı Kidega Hukuk Kitapları kategorisi güncel ve evrensel kanunların yer verildiği kitapları barındırmaktadır. Hukuk kitabı arayışında ister ders, ister akademik, isterseniz bir vatandaş olarak temel hukuk kavramlarına hâkim olabileceğiniz başlangıç düzeyi kitapları hedefleyin; beklentilerinizi karşılayacak hukuk kitabı bu kategoride karşınıza çıkacaktır.

Hukuk alanında güncellenen kanun ve yasalar ile ilgili güncel kitaplar çıkmakta, bu güncel kitapları düzenli takip etmek gerekmektedir. Kidega, "Yeniden Eskiye" sıralama fasilitesi aracılığıyla her girdiğinizde sayfada güncel hukuk kitaplarını gözünüzün önüne taşıyacak şekilde gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Hukuk alanında yazılan kitaplar ile ilgili beklentiniz ne minvalde olursa olsun; doğru sonucu alabileceğiniz kitapları Hukuk Kitapları kategorimizde bulabilirsiniz.


FİLTRE