Hukuk

%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Alacaklılara zarar verme kastıyla yapılan tasarrufların iptali başlıklı bu çalışma, akademik geleneklere uygun biçimde profesörlük takdim tezi olarak hazırlanmıştır. Alacaklılardan mal kaçırmak için g...
%16 75,00 ₺ 63,00 ₺
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Ceza hukukunda sorumluluğun temelini oluşturan en önemli ilkelerden biri, suç teşkil eden hareketin gerçekleştirildiği esnada, failin kusur yeteneğine sahip olmasını gerekli kılan eş zamanlılık ilkesi...
%16 55,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Yazının olay ve olguları "belge"leme ve dolayısıyla ispat konusundaki eşsiz özelliğinden hukukun birçok alanında yoğun olarak yararlanılmakta ve idare hukuku alanında da "yazılılık" unsuruna özellikle...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Telif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları yahut bu hakların kullanımını bir başkasına devretme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmedir. Bu sözleşme, eser üzerindeki mali haklara y...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. Her iki konu da teori ve uygulama bütünleştirilerek...
%16 85,00 ₺ 71,40 ₺
0 kişi
2000'li yıllarda başlayan serbest tarife ve 2007 yürürlüğe giren 6584 sayılı sigortacılık kanunu sonrası, oto sigortaları hasar süreçlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Serbest tarifeye ve hasar ma...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
*Genel Bilgiler *Borç İlişkisinin Kaynakları *Sebepsiz Zenginleşme *Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları *Borçların Sona Erme Sebepleri *Borç İlişkisinde Özel Durumlar *Sözleşmenin Devri, Alacağın De...
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun'a tabi personele uygulanan disiplin cezaları genel olarak devlet memurlarına uygulanan disiplin cezaları gibidir. Ancak gerek disiplin amirlerinin belirlenm...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlere farklı alanlarda birçok yetki verilmiştir ve bu yetkiler seçilmiş ya da atanmış kamu görevlileri tarafından kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde yetki kullananlar, bu yetkilerine sıkı s...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Organizasyonlarda örtük ve açık şekilde var olan bilgi, günümüzde entelektüel sermaye olarak temel işletme girdilerinden biridir. İşletmeler ürünlerine bilgiyi katabildiklerinde katma değer oluşturmak...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Toplum hayatının devamı ve düzeni ıçin uyulması gereken çeşitli kural ve kaideler bulunmaktadır. Bu kuralların başta hukuk olmak üzere dini, kültürel. örfi ve ahlaki gibi birçok çeşidi bulunmaktadır....
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
/ 268

FİLTRE