Hukuk Kitapları
(5386 ürün)

Hukuk

0 kişi
Genel Olarak CISG Tarihi Gelişim CISG’ın Konusu CISG’ın Satım Hukukunun Uyumlaştırılmasındaki Önemi CISG’ın Türk Hukuku Açısından Önemi CISG’ın Uygulanma Şartları, Yorumlanması ve Boşluk Doldur...
%18 30,09 ₺ 24,67 ₺
0 kişi
*Ceza Hukukunda Karar İncelemesi *Ceza Hukukunda Olay Çözümü *Sınav Sorularından Örnekler *Ceza Hukuku Genel Hükümler Final-Final Mazeret-Bütünleme Problem Soruları Örnek Cevap Anahtarları *Ceza H...
%18 45,37 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
- Kavram- Lex Fori Prensibi- Vasaflandırma- Maddi Hukuk İle İlişki- Milletlerarası Yetki- Türk Milletlerarası Yetki Sistemi- Milletlerarası Yetki Kuralları- Yabancı Hukukun Uygulanması- Yabancı Mahkem...
%18 69,44 ₺ 56,94 ₺
0 kişi
Temel Hukuk Bilgisi kitabının, her sene olduğu gibi bu sene de yeni bası olarak dokuzuncu basısını yapıyoruz. Bu basıda da değişen mevzuat kitaba yansıtılmış, ayrıca kitap gözden geçirilmiş ve bilgi g...
%10 37,04 ₺ 33,34 ₺
%8 74,00 ₺ 68,08 ₺
0 kişi
Elinizde Akıllı Not Dizisi’nin Ceza Hukuku-II ders notu yer almaktadır. Ceza Hukuku (Özel Hükümler) konularının yer aldığı bu notta toplam 112 çıkmış soru ve çözümü yer almaktadır.Akıllı not dizisi ba...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Trafik hukukunda sorumluluklar Maddi ve manevi tazminat davaları Kitabı hazırlarken, teori ile pratiği birleştirerek uygulamada sıkça ihtiyaç duyulan kendine özgü bir eser oluşturmayı amaç edinmişti...
%10 188,00 ₺ 169,20 ₺
0 kişi
Anayasa hukuku, bir devletin temel organlarının yapısını ve bireylerin devlet karşısında temel hak ve özgürlüklerini inceleyen bir hukuk bilimi dalıdır. Bu kitapta anayasa hukukunun genel konularının...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi ipt...
%12 49,00 ₺ 43,12 ₺
0 kişi
Karşılıklılık, kelime anlamıyla bir hakkın sağlanması için karşılık beklenmesi anlamına gelmekte olup tenfiz açısından aranan koşullardan birisidir. Bu koşulun akdi, hukuki ve fiili olmak üzere üç şek...
%12 23,15 ₺ 20,37 ₺
0 kişi
Kişinin çocukluk döneminde kendi soyundan uzaklaştırılması, başka bir soyun altına alınması ve gerçeğin ondan saklanması, kısacası soybağının değiştirilmesi, geleceğinin tamamen isteği dışında farklıl...
%18 25,93 ₺ 21,26 ₺
0 kişi
*Uluslararası Koruma Kavramı ve Uluslararası Koruma Türleri *Genel Olarak Uluslararası Koruma Haricinde Bırakma * Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Konvansiyonu’nun 1D, 1E ve 1F Maddeleri Uyar...
%18 30,09 ₺ 24,67 ₺
%18 76,39 ₺ 62,64 ₺
0 kişi
Bu kitapta pek çok insan tarafından ilgisizlik ve isteksiz bir çekinceyle karşılanan Roma Hukukunun aslında günümüze ne kadar etki ettiği mümkün olduğunca yalın ve basite indirgenerek anlatılmaya çalı...
%10 21,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
Terörizm bağlamında öteden beri yoğun etkileşim gösteren insancıl hukuk insan hakları arasındaki temas noktaları 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren artmış ve özel bir önem kazanmıştır. Artık, terö...
%20 37,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Vergi mükelleflerinin birden fazla ülkede faaliyette bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükellefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Vergilendirme yetkilerinin çakışması ç...
%12 87,96 ₺ 77,40 ₺
0 kişi
· Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ · Harcama Belgeleri Mevzuatı Notları
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
/ 270

FİLTRE