Hukuk Kitapları
(5386 ürün)

Hukuk

0 kişi
Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar; doğru bir biçimde yönetildiğinde gelişimin, ilerlemenin, dön...
%8 27,78 ₺ 25,56 ₺
0 kişi
“Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi” isimli bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı bünyesinde “Arabulucu...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Teknolojik gelişmede meydana gelen artışlar ve üretim biçimlerinde yaşanan bilgi toplumuna geçiş süreci, istihdamı doğrudan etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ekonomik gelişmişli...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Son yıllarda ülkemizde birçok kanun değiştirilmiş, değiştirilen kanunların yerine yeni kanunlar yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Hukuki güvenlik ilkesi, modern toplumda kuralların, uygulamanın ve mahkeme kararlarının sayısındaki artışın da etkisi ile gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, Türk ve İngilizce hukuk l...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
4667 sayılı Kanunla birçok hükmü değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununda " sınav" ın yeniden konması nedeniyle özellikle stajyerler için yapılacak sınavda yardımcı bir başvuru kaynağı olarak, haz...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleştirmektedir. Bu kitap, s...
%10 50,93 ₺ 45,84 ₺
0 kişi
Bu çalışmayı hazırlama fikri, İngiltere’de 2009 senesinde başlayıp 2010 senesinde tamamladığım yüksek lisansımda sunduğum “Are The Expropriation Enforcements in Turkey Compatible With Principles Of Th...
%22 60,19 ₺ 46,95 ₺
0 kişi
12 Eylül darbecileri ve Kenan Evren hakkında iddianame düzenleyen Cumhuriyet Savcısı... Bir hukuk savaşçısı... Bir savcı darbecilerin yargılanması için iddianame düzenlerse ne olur? Sicili mi bozulur?...
%30 23,90 ₺ 16,73 ₺
0 kişi
- Toplı İş Sözleşmesinin Genel Esasları Ve Türk Hukukuna Giriş- Türk Hukukunda Grup Toplu İş Sözleşmeleri- Türk Hukukunda Çerçeve Sözleşmeler- Sonuç- Kaynak
%18 57,87 ₺ 47,45 ₺
0 kişi
*Milletlerarası Hukukun Bağlayıcılığını Açıklayan Teorik Görüşler *Milletlerarası Hukukun Kaynakları *Andlaşmalar Hukuku *Milletlerarası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişkiler Sorunu
%18 32,41 ₺ 26,58 ₺
0 kişi
- Sözleşmeli Personel Hukukuna Giriş - Genel Sözleşmeli Personel Kategorisi - KİT'lerde Sözleşmeli Personel İstihdamı - Özel Teşkilat Kanunlarına Göre Sözleşmeli Personel İstihdamı - Yerel Yönetim...
%10 64,81 ₺ 58,33 ₺
0 kişi
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmışt...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
0 kişi
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının yasamaya ve yargı kararl...
%16 46,30 ₺ 38,89 ₺
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bu eser, İstanbul Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından,Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin işbirliği ile 20 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararlar...
%12 46,30 ₺ 40,74 ₺
0 kişi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı olarak 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler (Contractual Issues in...
%12 46,30 ₺ 40,74 ₺
%12 43,98 ₺ 38,70 ₺
/ 270

FİLTRE