İş, Ekonomi & Pazarlama

0 kişi
Finansal araçlar, risk ve finansal yönetim kapsamında kullanımları, makro ekonomik etkileri, hukuki altyapıları ve muhasebeleştirmeleri ile bankacılığın en sıcak konularından biri olagelmiştir. Bu kit...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Sözlük genel olarak bir dilin veya dillerin kelime haznesini, söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu eserde yer alan sözleşme ve form örnekleri ise, özellikle hukuki ve ticari alanda çeviri yapma arzusunda olan kişilere referans olabilecek niteliktedir. Bu kitapta Türkçe ifadeler ve İngilizce karş...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Guidelines on Real Estate Investment in Turkey for Foreigners The full text of the Land Registry Law with jurisprudence and annotations in Turkish & English Türkiye, bulunduğu coğrafi konumu, iklimi...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Çalışmanın birinci bölümünde; ilk olarak uluslararası işletmecilik kavramları, uluslararası çevre faktörleri ve işletmeler açısından önemi konuları üzerinde durulmaktadır. Ele alınan diğer bir konu, i...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Dış Ticaret Serisi kapsamında yayınlanmakta olan bu kitabımız, günümüzün gözde mesleği Dış Ticaret Uzmanlığı yolunda ilerlemek isteyen uygulamacılara ve öğrencilere, dış ticaret teşvik mevzuatı ve uyg...
%10 73,00 ₺ 65,70 ₺
0 kişi
Bu çalışma, savunulan ve kabul edilen İdari Faaliyetlerin Devri Bağlamında Özel Güvenlik başlıklı doktora tezinin bazı ilavelerle basılmış halidir. Konu Başlıkları Kolluk Faaliyetlerinin Özel Hukuk...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Vergi; günümüz dünyasında her alanda karar alıcılar ve karar vericiler bakımından ya da sade vatandaşlar yönünden yaşamsal önemdedir. Verginin önemli olmadığı hemen hiçbir ülke söz konusu değildir. F...
%10 123,00 ₺ 110,70 ₺
0 kişi
İslam dünyasının Mevlâna olarak, Batı dünyasının Rumi diye bildiği evrensel sufi bilge ve düşünür, çok yönlülüğü içinde aynı zamanda yetkin bir hukukçu, devlet teorisi ve siyaset düşünürü kimliğine sa...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Ortaya çıkışı eski çağlara kadar dayanan muhasebe, bir işletmenin varlıklarında ve bu varlıkların elde edilmesini sağlayan kaynaklarında meydana gelen ve para ile ifade edilebilen mali olayları sistem...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Hasan Dursun 10.04.1964 tarihinde Yahyalı- Kayseri'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Yahyalı ilçesinde tamaladıktan sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş aynı okuldan 1987...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
2005 yılında kitabın önem ve ihtiyaç sıralamasında 287. sırada olduğu ülkemizde kitap yazmak ve okuyucuya sunmak cesaret isteyen, zahmetli bir atölye çalışması ve hobidir. Ekonomik Güvenlik kitabı far...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
-Tüm İnşaat ve İhali İşlerin SGK'ya bildirilmesi ve tescil işlemleri, özellikli durumlar. - Kamu ihale mevzuatı açısından kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu. - Tüm inşaat ve ihali işlerde çalışanları...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Çalışmanın birinci bölümünde; Uluslararası iş etiği konusunun daha iyi anlaşılması açısından önemli olan küreselleşme, dinamikleri ve işletmeler açısından oluşturduğu fırsat ve tehditleri ele alınmakt...
%10 29,50 ₺ 26,55 ₺
0 kişi
Çalışmada 6102 sayılı TTK, ATK ve CMR hükümlerini esas aldığı için litaratürdeki Almanca kaynaklar taranmaya çalışılmış, ayrıca uygulamaya ışık tutmak amacıyla, yeni Alman yargı kararlarına değinilmiş...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Bu kitap tüketicilerin; aşırı fiyatlara karşı korunması, sağlıklı bir rekabet ortamından yararlandırılması, iyi seçim yapabilmek konusunda aydınlatılması, bozuk ve tehlikeli mamullerden taksitle veya...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
İletişim ve teknolojide hızlı yaşanan gelişmeler çerçevesinde, sosyal medya pazarlamasında çok ciddi biçimde yasal riskler ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya pazarlamasındaki yasal riskler pazarlama ile...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Günümüzde dünyada ve ülkemizde yazılı ve görsel medyada, özellikle anonim şirket murahhas üyeleri ve banka genel müdürleri, Ceo (Chief Executive Officer) olarak anılmaktadır. Ceo kavramının bu kadar...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
Günümüzde karşı karşıya kaldığımız her alanda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Artık örgütler eskiye oranla daha hızlı hareket etmek ve bu piyasada ayakta kalabilmenin gereği olan şartları yerine geti...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
/ 3
İş yaşamında size yardımcı olacak en iyi iş kitapları ile başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Uzmanlar tarafından yazılmış en iyi ekonomi kitapları ve dünyanın en iyi ekonomi kitapları seçilen yüzlerce esere indirimli fiyatlar ile sahip olabilirsiniz. Ekonomiye ilgi duyanlar ve bu alanda eğitim alan veya çalışanlar için mutlaka okunması gereken ekonomi kitaplarına yer verdiğimiz kategorimize hemen göz atabilirsiniz. En uygun fiyatlarla satın alacağınız pazarlama kitapları ile işinizde en iyisi olabilirsiniz. En çok okunan pazarlama kitaplarına sahip olmak için acele edin!

FİLTRE