Alevilik, Bektaşilik

0 kişi
Bir nefeste Alevilik‘Alevilerin Kitabı; Alevilerin yol ve erkanını, kısa tarihini, ritüellerini, özel günlerini, geleneklerini, erenlerini/evliyalarını/dedelerini/pirlerini, ocaklarını, kutsal mekanla...
%32 27,78 ₺ 18,89 ₺
0 kişi
“‘İmam Cafer Buyruğu’ ya da kısaca ‘Buyruk’ diye bilinen yapıt, Aleviler arasında en çok okunan kitapların başında gelir; yaşam ve inanç yolunu aydınlatan kutsal kitap olarak benimsenir. Yapıtın Alevi...
%32 19,00 ₺ 12,92 ₺
0 kişi
Mahmut Reyhani 1920 İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte bütün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümetine bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve ortaöğretimi...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Tarihçi-yazar Baki Öz, 1949'da Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nin Eşmepınar Köyü'nde doğmuştur. Tarih öğrenimi almış ve yıllarca tarih öğretmenliği yapmıştır. Tarih araştırmalarını Atatürk ve Alevilik-Bek...
%28 24,07 ₺ 17,33 ₺
0 kişi
Gelin özümüze sitem uralım Hile ile hurda ile hal olmaz Hak'kın divanına nice varalım Hak katında yalancıya yer olmaz   Yine gerçeklerden açtık kapuyu Bir pirin önünde kıldık tapuyu Arı birlik...
%32 12,96 ₺ 8,81 ₺
0 kişi
Kızılbaşlar gerek Safevi Devleti’nin yükseliş ve ikbal dönemlerinde, gerekse bunalım ve çöküş devrelerinde askerî gücü daima ellerinde bulunduran Safevî Devleti’ni ayakta tutan önemli bir güç kaynağı...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Mahmut Reyhani, 1920 yılında İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte bütün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümeti'ne bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve or...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺
0 kişi
Mahmut Reyhani, 1920 yılında İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte bütün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümeti'ne bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve or...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺
0 kişi
Bil ki bu kitapta her ne kadar kendi deneyimlerim yazıldıysa da Tanrı'nın bana bizatihi yaşattığı dışında ona birşey katmadım. Tanrı kutsal kitaplarda diğer tüm nebilere her neyi gösterdi ise bana da...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
‘An Economic Islamicity Index’ başlıklı makaleye göre, 208 ülke arasında, yönetim anlayışı Kur’an’a ve İslami ideallere uygun olduğu belirtilen ilk otuz ülke arasında, tek bir Müslüman ülke yok! 208 ü...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
Farklı tarihsel ve sosyal uğraklarda ortaya çıkan Kızılbaşlık, Bektaşilik, Kakailik ve Ehl-i Hak gibi birçok akımı kapsayan Aleviliğin tartışmsız, tarihteki ilk temsilcisi 'Nusayri Alevilik'ti. Bu çal...
%22 17,59 ₺ 13,72 ₺
0 kişi
Gülbang Dua: Yüce Tanrı kullarından "Sanat (DUA)" edin "Rabbinize boynu bükük gizlilik içinde DUA edin." (Araf 55) Bu duyuru kimileri için namaz, niyaz, naz olarak yaşatılmıştır. Yüce  Tanrı: "Siz otu...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Bektaşi tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nazenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konul...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Safevi Devleti (1501-1736), tarikattan devlete doğru bir süreç izlemiştir. Şeyh Safiyüddin tarafından Erdebil’de kurulan Safeviye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda öneml...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
0 kişi
1920 yılında İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte büyün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümetine bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve orta öğrenimini dev...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Kimin kulusun? / - Allah’ın kuluyum. Kimin ümmetisin? Peygamber Muhammed Mustafa (a.s) ümmetiyim. Kimin talibisin? / - İmâm Ali talibiyim Kimin neslindensin? / - Âdem (a.s) neslindenim. Kimin mil...
%32 23,15 ₺ 15,74 ₺
0 kişi
Horasan erenlerinden Hacı Bektâş-ı Veli Alevi-Bektâşi geleneğinin büyük piıi ve Diyar-ı Rum'un büyük evliyalarındandır. Onun menkıbelerinin anlatıldığı Vilâyet Nâme-i Hacı Bekta-ş Veli eseri dine daya...
%28 31,94 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Ahmet Yaşar Ocak’ın bu incelemesi, onun "kitabi"-" ortodoks" İslamiyet dışındaki Müslümanlık anlayışları ve pratikleri hakkındaki araştırma zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Türkler,...
%23 37,00 ₺ 28,49 ₺
/ 31

FİLTRE