Alevilik, Bektaşilik

0 kişi
Aleviliğin İslam coğrafyası içinde güvenlik sorunu yaşadığı karanlık dönemlerde, Alevi erkânını ve inancını sonraki kuşaklara aktarabilmek için zorunlu olarak büründüğü "zahiri kisveler", sonunda Alev...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Kızılbaş Aleviliğin yaratılış felsefesi. Varlık'ın Doğuşu esasına dayanır. Buna göre, "yer yok iken gök yok iken, cihan yaratılmadan önce" varolan Varlık, nurun nokta'sı olarak nurdu ve vardı. Sonsuzl...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Bil ki bu kitapta her ne kadar kendi deneyimlerim yazıldıysa da Tanrı'nın bana bizatihi yaşattığı dışında ona birşey katmadım. Tanrı kutsal kitaplarda diğer tüm nebilere her neyi gösterdi ise bana da...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
‘An Economic Islamicity Index’ başlıklı makaleye göre, 208 ülke arasında, yönetim anlayışı Kur’an’a ve İslami ideallere uygun olduğu belirtilen ilk otuz ülke arasında, tek bir Müslüman ülke yok! 208 ü...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Alevilerin siyasal ve toplumsal baskı altında, kabaca beş yüz yılda oluşturdukları temel yapı-kurum, tavır-tutum, inanç-kültür değerleri ve gündelik yaşam pratiğinin 1960’lardan itiba...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Safevi Devleti (1501-1736), tarikattan devlete doğru bir süreç izlemiştir. Şeyh Safiyüddin tarafından Erdebil’de kurulan Safeviye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda öneml...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
0 kişi
Eline, diline, beline, aşına, işine, eşine sahip ol. - Hacı Bektaş-ı Veli Söz söyleyen kemal sahibi olursa, (mağrıfet ve hakikat) sofrasına yaydımı, o sofrada her türlü aş bulunur. Hiç bir misafir a...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Anadolu binlerce yıl, birçok kavme ve uygarlığa beşiklik etmiş bir coğrafyanın merkezidir. Anadolu'da Türk kültürünün geliştirilmesi ve korunmasında Aleviler ile Bektaşiler önemli roller üstlenmişler...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Bektaşi tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nazenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konul...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Muharrem ayının ikinci günü İmam Hüseyin ansızın durdu ve  “Bu yerin adı nedir?” diye sordu. “Kerbela” dediler... İmam Hüseyin: -Allah’ım! Dertlerden ve belâlardan sana sığınırım. İşte burası hüzün v...
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
“Allah’a yemin olsun ki şuanda elinden tuttuğum, yanıma çıkardığım ve pazısını havaya kaldırdığım kimse dışında hiç kimse size Kuran’ın sınırlarını beyan edemez ve tefsirini açıklayamaz. Sizlere bildi...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Safevilerin kökeni, Safevi devletinin kuruluşu, on altıncı yüzyıl sonuna kadar olan serüveni, İslam’ın başlangıç döneminde beliren ve yüzyıllara yayılan mezhep savaşları, Osmanlılar ile Safeviler aras...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan kitabı yazmamdaki amacım; Alevilikle ilgili olarak piyasada birçok kitap olmasına rağmen, söz konusu kitaplar incelendiğinde genellikle Alevilikle ilgili sadece bir-iki konuya yer ver...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Kimin kulusun? / - Allah’ın kuluyum. Kimin ümmetisin? Peygamber Muhammed Mustafa (a.s) ümmetiyim. Kimin talibisin? / - İmâm Ali talibiyim Kimin neslindensin? / - Âdem (a.s) neslindenim. Kimin mil...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
"O gün askerler köye gelip 30-40 kişiyi götürdüler. Bize "Sizi sürgüne göndereceğiz" dediler. Sürgüne götürdüklerini zannedip önlerine düştük. Harçik suyu kenarında bulunan Taxtıkal mıntıkasına götürd...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu yapıtta Ağu İçen ocaklarının Şecerelerini ve Ağu İçen evlatlarının yapmış oldukları röportajları ve Ağu İçenler hakkındaki bilgileri: kimlerdir, nerelerde yatarlar, karınca kararınca ulaşabildikler...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Şu Bizim Bektaşîler, Bektaşîlerce "Nasipsiz Bektaşî" olarak nitelendirilen Dr. A. Yılmaz Soyyer'in yeni bir çalışmasıdır. Nasip ya da ikrar, Bektaşî olabilmenin ilk adımındaki törendir ve Bektaşîler b...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Tarihçi-yazar Baki Öz, 1949'da Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nin Eşmepınar Köyü'nde doğmuştur. Tarih öğrenimi almış ve yıllarca tarih öğretmenliği yapmıştır. Tarih araştırmalarını Atatürk ve Alevilik-Bek...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Belli günler vardır hayatımızda, unutamadığımız günler. Mutluluk duyduğumuz, önümüzde yeni bir ufkun açıldığı günlerdir bunlar, Irene Melikoff la tanıştığım gün de benim için böylesi günlerdendir işte...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Nasıl ki, Alevi-Bektaşiler hakkında pek çok "safsata" üretilmişse (mumsöndü... gibi); onlar için "Allah’ı tanımıyorlar" şeklinde sözler de sarfedilmektedir. Oysa Aleviler, Allah’ı yalnız tanımakla kal...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Alevilik Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulan Hz. Ali’nin soyundan gelen ve onun velayetini kabul eden Müslümanlara denilir. Alevilik, mezhep ve tarikat tartışmaları günümüzde hala devam ederken bu alanda yazılmış Alevilik kitapları ve Bektaşilik kitapları Kidega Kitap farkı ile sizlere sunulmuştur. Alevilik üzerine yazılmış en iyi kitapları en uygun fiyat avantajı ile satın alabilirsiniz.

FİLTRE