Araştırma - İnceleme

0 kişi
Alabildiğine geniş zannettiğimiz hayat yolculuğunda, sayısını bilemeyeceğimiz zor tercihlerle ve dar geçitlerle yüz yüze gelir insan. Bu ‘dar kapılar’ın ötesinde ise insanın kendisini bir okyanus kada...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İnsan, canlı hayat ve ekosis­tem, derin bir krizden geçiyor. Gezegenimizin geleceği, üzerinde yaşayan canlılarla birlikte büyük bir tehdit altında. Yeryüzünde bir "dünya cenneti" kurma vaadiyle ortaya...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Kur'an, "Allah ile aldatılmayın!" ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı, dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.Allah ile aldatmanın rantından en büyük terör örgütleri bile yararla...
%22 43,00 ₺ 33,54 ₺
0 kişi
Allah Teâlâ Hz. Âdem'i (as) cennette şekillendirdiği zaman dilediği kadar onu orada bıraktı. İblis ise onun etrafında dolaşıyor ve ona bakıp duruyordu. İçinin boş olduğunu gördüğü zaman ise güçsüz, za...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Sadık Vicdani’nin tasavvufla ve tarikatlarla ilgili risaleleri meşhurdur. Bektaşilik’e dair bir eseri de olduğu öteden beri bilinir ama iki kişiden başka kimse okumamış ve görmemiştir. Bu çalışmayla S...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Elimizdeki kitap "İktisadi Çözümlemenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası"nın devamı ve bir ölçüde tamamlanışıdır. Birincisinde genel tablosu çizilmiş olan zihniyet dünyamızın bu ikincisi ile dini manevi kök...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
İslam'ın temel kaynaklarından biri olan Sünnet'in, mahiyeti, kaynağı, tespiti, bağlayıcılığı ve anlaşılması konularında sahabeden başlamak suretiyle İslam tarihi boyunca farklı değerlendirmeler yapılm...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
Ama son iki asırda zayıflık ve dağılma, bütün Islam dünyasını istila etti. Haçlılar bu ikinci dönem saldırılarında İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunu istila etme imkanını buldular. Daha sonra da u...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Namaz, tıpkı doktorun hastasının ateşini ölçtüğü termometre gibi insanın imanını arttırmak veya eksiltmek için uyacağı amellerin ölçüsüdür.Enes (r.a)'den; Peygamber (s.a) buyurduki: ''Kulun kıyamet gü...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Musa Carullah’ın bu eseri, kadın konusunda İslam’ın kendi öğretileri ile gerek tarihte gerekse günümüz Müslüman toplumlarında egemen olan düşünce, telakki ve uygulamalar arasındaki farkı, çarpıcı bir...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Şah-ı Nakşibend hazretlerinin bağlılarından olan Selahaddin bin Mübarek tarafından kaleme alınmış olan Enisü't-Talibin ve Uddetü's-Salikin, Nakşibendi yolunun usül ve esaslarını, bunun yanı sıra Şah-ı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Cihad gerçekten yalnızca savaş mıdır! Dini fanatizmin bir yolu mudur! Başkalarını zorla kendilerine sokmak isteyen Müslümanların, kutsallık örtüsüyle süsledikleri harekete geçirici bir kaynak mıdır! B...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Peygamberimiz (s.a.v.)’in miladi 632 yılında, ilk ve aynı zamanda da son olarak yaptığı Hac ibadetinde, Arafat’ta 120.000 insana seslendiği hutbenin adıdır Veda Hutbesi. İnsanlığa, son din İslam’ın s...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Türkiye’de Sosyal Teoride Din başlıklı bu kitabın amacı, Türkiye’de son bir asırlık din düşüncesinin, dine teorik yaklaşımların, bu teorik yaklaşımların genel sosyal teorilerle ilişkilerinin, din araş...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
O, inançları uğruna bu yolu tercih etmişti. İnanç bütün hayatını kaplamış ve genç yaşta siyasi ve toplumsal olaylara karışmıştı. Onu bu yola inançları sürüklemişti. Bir an olsun yürümekten geri kalmad...
%23 58,00 ₺ 44,66 ₺
0 kişi
Sevgili Okuyucularımız bu kitap kime niçin lazım???Hadis okuyan ve okutanlarSiyer okuyan ve okutanlarTefsir okuyan ve okutanlarVe diğer şer'î ilimlerle meşgul olanlarderslerinizde sık sık adı geçen sa...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Maarif Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled
%26 70,00 ₺ 51,80 ₺
0 kişi
İmanının kendisini harekete geçirdiği bir aksiyon adamı... Kalbi Müslümanların dertleriyle atan, ümmet için çırpınan ve bu uğurda hayatını şahadetle neticelendiren bir hareket lideri... Hayatının geni...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ahmet Tabban 1933 yılında Karaman'da doğmuş, orada İlk ve ortaokulu okuduktan sonra Lise 1 ve’ yi Konya'da, 3 ve 4'de İstanbul'da İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır.1960 yılında İ.Ü.Fen Fakültesi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Dünyevî anlamda; adaletin tesisi, işlenen suçun ceza ve karşılığı, yalnızca yetki alanının muha­taptan tarafından takdir edilip uygulanır. Uhrevî anlamdaki bo­yutuna gelince; bu doğrudan Cenab-ı Hakk’...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
Araştırma ve İnceleme Kitapları
Araştırma kitapları, bir konu üzerinde araştırma yapılarak ortaya çıkarılan eserlerdir. Araştırma kitapları belirlenen herhangi bir konu üzerinde yazılabilmektedir. İnceleme kitapları da bir konu ya da kaynak üzerinde yapılan incelemeler hakkında yazılan kitaplardır. İslam Araştırma ve İnceleme kitapları İslam üzerine yapılan araştırmaların, incelemelerin sonucu ortaya çıkarılan eserlerdir. İslam Dini Tek Tanrı inancına dayanan İbrahim’i dinlerden bir tanesidir. 7. yy ’da ortaya çıkmıştır ve aynı dönemden sonra yayılmaya başlamıştır. İslam Dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir. İslamiyet dinini benimsemiş kişi Müslüman olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada araştırma kitapları Müslümanların aydınlanması, İslam hakkında bilgi sahibi olması için yazılan kaynaklardır. Bununla beraber İlahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak da kullanılan İslamiyet araştırma kitapları uzman isimler tarafından yapılan araştırmaya dayalı kitaplardır.
Araştırma ve İnceleme kitapları genellikle akademik bilimsel çalışmalardır. Akademik çevreler tarafından kaleme alınmaktadır. Okuyucu kitlesi yine bilimsel çevreden olmakla beraber konuyu öğrenmek isteyen, işlenilen konuya hakim olmak isteyen insanlar da araştırma ve inceleme kitaplarının kitlesini oluşturmaktadır. Araştırma kitapları konu türüne göre veriler kullanmaktadır. Konu alanının çalışma stratejisine göre bir yol izlenmektedir. İslam araştırma kitapları genellikle Kur’an, Hadis, Siyer, Tefsir, Fıkıh gibi konular üzerinde çalışma yapılmasıyla ortaya çıkan kaynaklardır.
Kur’an üzerine yazılan araştırma ve inceleme kitapları Kur’an temel alınarak yazılan kitaplardır. Kur’an üzerindeki ayetler hakkında, ayetlerin indiği dönem hakkında çalışmalar yürütülebilmektedir. Araştırma ve İncelemeler konu uzmanları tarafından geniş perspektiflerden incelenen kitaplardır.
Hadis Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarıdır. Hadis üzerine yapılan araştırma ve incelemeler günümüze kadar gelmiş kaynak eserler üzerinde yapılan incelemelerle mümkün olmaktadır. Hadis üzerine yapılan araştırma ve incelemeler yine alanında uzman olan kişiler tarafından yazılmaktadır, konu ile alakalı yazılan kitaplar da yine uzman akademik kişiler tarafından ele alınmaktadır.
Tefsir Kur’an’ın ayet ve surelerinin yorumlanması üzerine yapılan çalışmalardır. Tefsir çalışmaları eski kaynaklarla beraber İslam üzerinde bilimsel araştırma yapan isimler tarafından ortaya çıkarılan eserlerdir. İslam’ın köklü bir geçmişi olması kaynak açısından da yetkin olmasını sağlamıştır.
İslam araştırma inceleme kitapları arasında yer alan siyer kitapları da Hz. Muhammed’in hayatını konu alan kitaplardır. Peygamberin hayatının, yaşam biçiminin, sahabe ile olan ilişkisinin, aile hayatının, İslamiyet çerçevesinde nasıl yaşandığının anlatıldığı eserler siyer olarak adlandırılmaktadır. Siyer kitapları İslam araştırma inceleme kitapları arasında yer alan bir türdür.
Fıkıh İslam Hukuku’dur. Fıkıh kitapları İslam hukukunun yazıldığı ve anlatıldığı eserlerdir. İslam araştırma inceleme konusu arasına giren Fıkıh ilmi, araştırma ve incelemelere konu olmuştur.
Kidega, siz değerli okurları için İslam araştırma ve inceleme kitaplarını bir kategori altında bir araya getirerek sunmaktadır. En çok okunan araştırma inceleme kitaplarına, İslam araştırma kaynaklarına, Hadis Kitaplarına, Tefsir Kitaplarına, Fıkıh Kitaplarına, Siyer Kitaplarına Kidega’da en uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.FİLTRE