İslam Eğitimi

%40 4,00 ₺ 2,40 ₺
0 kişi
Din, insanın bütün benliğine nüfuz edebilen bir olgudur. Böyle bir olgunun öğretiminde yapılacak en ufak hatalar dahi telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle din dersi öğretmenliği, hassasiyet d...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Bu ders notlarında, klasik mûsikîmizin şubelerinden biri olan Türk Din Mûsikîsi hakkında bilgiler edineceğiz. Birinci bölümde mûsikî ve dinî mûsikîyi ana hatları ile öğreneceğiz. İkinci bölümde temel...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
İslam tasavvuf tarihinde önemli yeri olan, hicrî XII. asırda Afrika’nın kuzey ülkelerinden Fas’ta yetişen Şeyh Abdülâziz Debbağ (K.S.) Hazretleri zamanının kutbudur; kemâl mertebesinde büyük bir velîd...
%28 124,20 ₺ 89,42 ₺
%28 30,24 ₺ 21,77 ₺
%28 5,40 ₺ 3,89 ₺
0 kişi
Din, insanın bütün benliğine nüfuz edebilen bir olgudur. Böyle bir olgunun öğretiminde yapılacak en ufak hatalar dahi telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle din dersi öğretmenliği, hassasiyet d...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
“Kur'an önce tecvîdi ile tezyin edilerek doğru okunmalı, ardından seslerle süslenerek kalbleri titreten bir ilahi ikram haline getirilmeli ve nihayet içeriği anlaşılıp bir ilahi ahlak olarak kuşanılma...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Kalpteki imanın birey üzerindeki etkisi müsellemdir. Ancak bu etkinin gücü ve yönü kişiden kişiye değişmektedir. Zihinsel işlemlerden yeterince geçirilmemiş, taklid seviyesinde kalmış, şüphelerden arı...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
İki Dil Bir Kitap-Osmanlıca Türkçe serisinden yayınlanan bu kitap, Namaz konusunda bilinmesi gereken temel bilgileri anlatmaktadır. Osmanlıca aslı ile birlikte yayınlanmıştır.
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Yeni Öğreneceklere Pratik Tecvid Kuralları İlaveli Ali Haydar Tertibatında Kur’an-ı Kerim elifbası Namaz Sureleri ve Dualar, Duaların Türkçe anlamaları, Renkli Baskı, Resimlerle harflerin hahreçleri ç...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Anahtar kelimeler: "aşr-ı şerif" : Genellikle cemaatle kılınan namazlardan sonra veya çeşitli toplantılarda ibadet maksadıyla yapılan tilâvetlerde hadislerde yer alan on sayısına itibar ederek okunan...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Abdest Gusül Namaz Hocası İçerik: Resimli Namaz kılınışı , Her vaktin kılınma şekilleri Renkli,Namaz sureleri Arapça Türkçe okunuşları ve anlamıNamaz Duaları Arapça Türkçe okunuşları ve anlamıTemel d...
%25 8,70 ₺ 6,53 ₺
0 kişi
Abdest Gusül Namaz Hocası İçerik: Resimli Namaz kılınışı , Her vaktin kılınma şekilleri Renkli,Namaz sureleri Arapça Türkçe okunuşları ve anlamıNamaz Duaları Arapça Türkçe okunuşları ve anlamıTemel d...
%25 6,60 ₺ 4,95 ₺
0 kişi
Öncelikle ifade edelim ki, akait konusunda yazılan risaleler, akâid/kelam tarihimizin en önemli kaynakları arasında yer alır. Bunlar Müslümanların dini inançlarının birer manifestosu niteliğindedir. Z...
%34 45,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Allah Peygamberlere eşler ve çocuklar da vermiştir.(Rad-38) Peygamberler Allah-u Teala'nın insanları irşad için gönderdiği birer elçi olarak, kendilerine vahyolunan ilahi hükümleri yalnız kavmine ve...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
/ 127

FİLTRE