Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

0 kişi
Kederli günlerden geçen derviş, rüya âleminde bir adaya uğrar. Gördüğü şey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka şeklinde oturmakta ve anlaşıldığı kadarıyla birini beklem...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
17 kişi
Günümüzde Türkiye’de otuz tarikat silsilesinin ve bunlara bağlı dört yüz civarında kolun, sekiz yüz civarında medresenin faaliyette olduğu tahmin ediliyor. Çoğu holdinge dönüşen tarikatlar büyük bir e...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
Hayatın çeşitli kesitlerinde muhakkak karşılaşmışsındır. Olumsuz bakışta ve olumsuz bilgilere şartlanmış insanlar, genellikle olumsuz şeyler yaşar ya da yaşadıklarını olumsuz hale dönüştürür. Oysa sen...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Kozmos'daki hakikat Yaratıcı'nın kendisidir... Chittick; 'hakikat' kelimesiyle nitelenmeye sadece Allah'ın kendisinin layık olabilecegini, O'ndan gayrısının hepsinin konumlarının muglak oldugunu savun...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İsmail Hakkı, Mevlana Celâleddin Rumî'nin (ö. 1273) Mesnevî'sine yaptığı şerhin adına verdiği isim Rûhü'l-Mesnevî'dir. Bu eseriyle İsmail Hakkı, Türk edebiyatında Mesnevî şârihleri arasında kendine ön...
%25 84,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Mârifetnâme”si, yazıldığı 18. yüzyıldan bu yana bütün Türk-İslâm dünyasının en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan’da defalarca basılan...
%27 90,00 ₺ 65,70 ₺
0 kişi
İslam'da inanç ilkesi olarak belirlenen şey, doğruluğuna inandığımız bir şey değildir; aksine doğru olduğu için inandığımız şeydir.Bu anlamda bir şeyin varlığı (hakikat) önce, bu varlığa ilişkin bilgi...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Noktada ne uzunluk, ne derinlik ne de genişlik vardır. Nokta şekilsizdir. Ne zaman harf haline gelirse o zaman şekillenir. Kelimeler mananın suret giymiş halleridir ve sureti tam olarak anlamadan sire...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
İnsan, canlı hayat ve ekosis­tem, derin bir krizden geçiyor. Gezegenimizin geleceği, üzerinde yaşayan canlılarla birlikte büyük bir tehdit altında. Yeryüzünde bir "dünya cenneti" kurma vaadiyle ortaya...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
İbrahim hakkı18 Mayıs 1703 yılında Erzurum Haskale’de doğan İbrahim Hakkı, toplumda Erzurumlu İbrahim Hakkı olarak tanınmaktadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı mutasavıf, alim ve sosyologtur. Annesi Hanife...
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
0 kişi
İhvan-ı Safa grubundan bir düşünürün şöyle dediği rivayet edilir: “Din hastaların, felsefe ise sağlıklı insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaları, hastalıklarının artmaması, hatta onla...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yâ Hazreti Mevlâna! Feyizli hayatın ve mübarek eserlerin hakkında yüz yıllardan beri çok kitaplar yazıldı, çok sözler söylendi. Yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada, seni tanıyanlar pek çok, hakkınd...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
922 yılında Bağdat’ta devrin halife ve ulemasının ortak kararıyla şehit edilen Hallac, o günden bugüne, bir efsane olarak hem halkın arasında dilden dile dolaşmakta, hem saray şairlerinin hem de halk...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Allah Teala bazı hükümleri, indirmiş olduğu muhkem naslarla sarih şekilde ilân ederken, bazı hükümleri ise Rasûlü vasıtasıyla beyan etmiştir. Bunun haricinde kullarına, akletmeleri ve fikretmeleri içi...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
İbnu’s-Serrac 14. yüzyılın ortalarına doğru vefat ettiğinde arkasında “Teşviku’l-Ervah ve’l-Kulub ila Zikri Allami’l-Guyub” ismini verdiği oldukça önemli bir eser bıraktı. Eserin önemi 13. yüzyılda Şa...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Sadık Vicdani’nin tasavvufla ve tarikatlarla ilgili risaleleri meşhurdur. Bektaşilik’e dair bir eseri de olduğu öteden beri bilinir ama iki kişiden başka kimse okumamış ve görmemiştir. Bu çalışmayla S...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
“Senin, kendi kendini uykudan çekip koparman lazım. Su sesini duyan susuz gibi hani. Ben, susuzların kulağına gelen bir su sesiyim. Yağmur gibi göklerden yağarım ben. Aşık, sıçra, şu ıstıraptan kurtul...
%26 11,00 ₺ 8,14 ₺
0 kişi
Hasan Nasrallah’ın sadakati ve doğru sözlülüğü, dost, düşman herkesin malumudur. Aslında o, sadakati, Hizbullah’a zafer kazandıran ana faktör veya en önemli sebep olarak görür ve böyle inanır. Şöhret...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yetişti.Seçkin tabakaya mensup çocukların okuduğu okullarda eğitim gördü.Profesör oldu. Sorbonne ve Ezher başta olmak üzere birçok ülkenin pek çok üniversitesinde...
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
0 kişi
Jim Jones liderliğinde 918 Peoples Temple üyesi hep birlikte ölüme yürüdü.David Koreshe inanan 80in üzerinde Branch Davidian üyesi trajik bir şekilde ölümle buluştu.Avrupa ve Amerika kıtaları ortak bi...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
Tasavvuf nedir; İslamiyet’in mistik yüzü olarak isimlendirilen tasavvuf kalbi kötü olan her şeyden temizlemek olarak da bilinmektedir. Bu alanda yazılmış en iyi tasavvuf kitapları dini kitaplar arasında yer almaktadır. Tasavvufa giriş ve tasavvuf başlangıcı kitapları en avantajlı fiyatlarla Kidega’da. Tasavvuf denilince akla ilk gelen Mevlana hakkında yazılmış kitaplar ile tasavvuf ilmine giriş yapabilirsiniz. En çok okunan tasavvuf kitapları ve Mevlana ile ilgili okunması gereken kitaplar geniş eser arşivimizde yer almaktadır.

FİLTRE