Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

0 kişi
Kederli günlerden geçen derviş, rüya âleminde bir adaya uğrar. Gördüğü şey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka şeklinde oturmakta ve anlaşıldığı kadarıyla birini beklem...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Karamsarlığa düşmek sadece Allah'tan umudunu kesenler içindir. O olduğu sürece her gün güneş bizim için doğacak, her açan çiçek bizim için dallanacak, her göğe baktığımızda tekrar tekrar onun mucizel...
%38 19,00 ₺ 11,78 ₺
0 kişi
Bu eser, Endülüs semasından bir aşk yıldızı düşürüyor gönlümüze. Gönlümüze düşen bu aşk yıldızı, baştan aşağı gül ve çiçeklerle dolu bahçeden bize misk kokuları taşımakta, ruhumuzu doyurmakta. Neden a...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Sadeleştirilmiş halini sunduğumuz bu eser, bir mevlevi olan şair Burhaneddin’in seçtiği latifelerdeki tasavvufi mana ve hikmetleri ihtiva etmektedir. Şair Burhaneddin, bugün de hepsi alemin malumu ola...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
"Allah kozmosu altı günde mekân olarak yaratmaktadır"... Peki ya zaman olarak? "Sûfî mütefekkirler, maddî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın hakîkatini anlamanın ancak Hak yolunun sâliki olup ân-ı...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Çağdaş İslâm düşüncesinin temel sorunları nelerdir? Çağ açacak imajinatif bir İslâm düşüncesi nasıl kurulabilir? Kur’ân ve Sünnet eksenli bir medeniyet fikri nasıl geliştirilebilir? İslâm ilim, irfan...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
1 kişi
Yeni Çağ’ın özelliklerinden biri para ile barışılması, basiretin ve bilginin servet ile barışıdır. İlim servet ile neden barış yapıyor? Çünkü her ikisi ortak bir hedef bulmuşlardı; insanın günlük yaşa...
%23 43,00 ₺ 33,11 ₺
0 kişi
Güzel ahlâk, tevhid ve edep hususlarını "Tasavvufi Hikmetler" ışığında anlatan bir başucu kitabı olan Hikem'ül Ataiyye, bize sevgi hazinemizi nerede, neden ve nasıl kullanmamız gerektiğini öğretiyor....
%38 45,00 ₺ 27,90 ₺
0 kişi
Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu."–International Journal for Philosophy of Religion “İngilizcede İ...
%28 43,52 ₺ 31,33 ₺
0 kişi
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol;Şefkat ve merhamette güneş gibi ol;Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol;Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol;Tevâzû ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol;Hoşg...
%26 8,00 ₺ 5,92 ₺
0 kişi
Büyük hadis âlimi İmam Nevevî'nin kırk hadis derlemesi hadis edebiyatında üzerine birçok çalışma yapılmış meşhur bir eserdir. Nevevî’nin Kırk Hadis’i üzerine yapılan bu çalışmalardan bir tanesi belki...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Tasavvuf ile mistisizm ve bunların kurumsallaşmış hali tarikatlar ister modernist, ister muhafazakar, ister deist, ister teist veya ateist olsun herkesin ilgi duyduğu ve merak ettiği konuların başında...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Allah Teala bazı hükümleri, indirmiş olduğu muhkem naslarla sarih şekilde ilân ederken, bazı hükümleri ise Rasûlü vasıtasıyla beyan etmiştir. Bunun haricinde kullarına, akletmeleri ve fikretmeleri içi...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
 Mesnevi, tasavvuf edebiyatımızın en büyük eserlerinden biridir. Sadece yazıldığı dönemde değil, çağlar boyunca çok ilgi görmüş, ürününü gün geçtikçe artırmış bir eserdir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu...
%26 5,00 ₺ 3,70 ₺
%35 4,00 ₺ 2,60 ₺

Ali

0 kişi
Elinizdeki eser, Peygamber'in damadı olan Ali'den bahsetmiyor, savaş kahramanı olan Ali'den bahsetmiyor, Peygamber'in sahabesi olan Ali'den bahsetmiyor, dördüncü halife olan Ali'den bahsetmiyor, ilk Ş...
%23 29,63 ₺ 22,81 ₺
0 kişi
Ömrünün son senelerinde yazdığı bu risalede Gazali gençlik çağından beri hakikati nasıl araştırdığını, taklidî akıdelerden kurtulup “yakîn”hasıl etmek için ne yolda çalıştığını açıklamakta ve bedihî b...
%28 11,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
Gazali ya da adıyla Hüccetü-l İsalam Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazali et-Tusi, Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam alimi , filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. Gazali...
%35 9,99 ₺ 6,49 ₺
/ 226
Tasavvuf nedir; İslamiyet’in mistik yüzü olarak isimlendirilen tasavvuf kalbi kötü olan her şeyden temizlemek olarak da bilinmektedir. Bu alanda yazılmış en iyi tasavvuf kitapları dini kitaplar arasında yer almaktadır. Tasavvufa giriş ve tasavvuf başlangıcı kitapları en avantajlı fiyatlarla Kidega’da. Tasavvuf denilince akla ilk gelen Mevlana hakkında yazılmış kitaplar ile tasavvuf ilmine giriş yapabilirsiniz. En çok okunan tasavvuf kitapları ve Mevlana ile ilgili okunması gereken kitaplar geniş eser arşivimizde yer almaktadır.

FİLTRE