İslam

%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Ümmet olarak büyük buhranlar yaşıyoruz. Belki tarihimizin hiçbir diliminde görülmemiş bir zillet, hiçbir bölümünde müşahede edilmemiş kadar büyük bir zafiyet ve savrulmuşluk bizimkisi. Bu keşmekeşten...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Dirayet Yayınlarından çıkan Ömer Faruk Korkmaz imzalı Ayeti Kerimeler Işığında Sünnetin Hücciyeti adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Sünnet-i Seniyye bütünüyle, kitabımızı doğru anlayınca mana...
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
“Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.” (İbrahim sûresi, 34) “...Şükrederseniz artırırım...” (İbrahim sûresi, 7)
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu ders notlarında, klasik mûsikîmizin şubelerinden biri olan Türk Din Mûsikîsi hakkında bilgiler edineceğiz. Birinci bölümde mûsikî ve dinî mûsikîyi ana hatları ile öğreneceğiz. İkinci bölümde temel...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’in hayatını objektif değerlendirmelerle incelediğimizde, o karşımıza hem bir insan hem de bir peygamber olarak çıkmaktadır.Hastalanması, yaşadığı acılar karşısında üzülmesi ve zaman zama...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim’imizde Bal Arısı isminde bir sure bulunuyor. Bu sûrede Rabbimizin bizlere neler söylediğini öğrenmek istiyorsan Sevde ve arkadaşlarının *Nahl Suresi’nin tamamını içeren* BAL ARISI dersl...
%40 21,60 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Hz. Mevlânâ, yaşadığı dönemde “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir,” der. Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî'nin tar...
%27 65,00 ₺ 47,45 ₺
0 kişi
Musa Carullah Bigiyef (1875-1949) hayatını İslamî ilimlere ve Müslümanların çeşitli dini, siyasi, sosyal ve kültürel meselelerine adamış; çalışkan, dürüst, dindar, vatansever; yüksek medeni cesarete,...
%28 62,00 ₺ 44,64 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Hz. Aişe(r.ah)’in rivayet ettiği 2210 hadisten en bilinen 200 hadis yer almaktadır. Hadisler muhtelif konularla ilgilidir. Okuyucuya yardımcı olmak amacıyla sadece hadislere küçük konu baş...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
“İslami metinlerde” yer aldığı öne sürülen hükümler herkes için aynı manayı mı gelmektedir? Gelinen aşamada bu soruya olumlu cevap veremeyiz. Daha açık bir ifadeyle egemen şeriat (hukuk) yaklaşımının...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Mescid-i Nebevi-i şerif Vaizi Ebubekir Cabir El Cazairi'nin hazırladığı tefsirin, Ziya Eryılmaz,Vahdettin İnce, Salih Uçan, Ahmet Özdemir, Ali keleş ve Ahmet Varol'dan oluşan heyet tarafından tercümes...
%34 600,00 ₺ 396,00 ₺
/ 1104

FİLTRE