İslam

0 kişi
İslamiyetin gelişinden günümüze on dört asır geçmiş olmasına rağmen yakın yüzyıla kadar kölelik müessesesinin varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Kölelik karşıtı çalışmalar sonucu devletlerin işbirliğ...
%10 62,00 ₺ 55,80 ₺
0 kişi
Bu kitabı cesaretimiz varsa cüretkarlığımız; Hazret-i Peygamber Kelamıyla çağlar berisine ufuklar üstü söylenişle "Veda Hutbesi'ndeki" o var olan, Muteberlik, Muhteremlik, Mükerremlik, Mükemmelli...
%10 82,00 ₺ 73,80 ₺
0 kişi
İslam dünyasının Mevlâna olarak, Batı dünyasının Rumi diye bildiği evrensel sufi bilge ve düşünür, çok yönlülüğü içinde aynı zamanda yetkin bir hukukçu, devlet teorisi ve siyaset düşünürü kimliğine sa...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Görüldüğü üzere bu özlü siyasetname, klasik siyasetnamelerin bütün konularını içermektedir. Eser teorik olmaktan ziyade büyük ve başarılı bir devlet adamının gözlem ve deneyimlerini yansıtmaktadır. Bu...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak İslâm Ceza Hukuku ele alınmış, bunun yanı sıra, tarih seyrinde tezahür etmiş ilk medeniyetlerin tecrübeleri neticesinde inkişaf etmiş binlerce yıllık ceza düşüncesini de...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺

FİLTRE