Maxmur Dişewite

Nizamettin Akkurt

Kitap Açıklaması

Di Bakure Kurdistane de, 4.000 gunden kurdan hatıbun  şewitandin an wiranekirin. Di sala 1994an de, ji herema Botene gundı ji ber zilma arteşa tirk di welate xwe de dibin penaber. Peşi ten Geliye Qiyamete, paşe derbası Nınovaye, Semele u ji wir jı diçine Nehdare u di dawiye de jı li Maxmure bicih dibin. maxmur, li paş xwe tene ne reyen tengezarıye, qası ku neteweyek hınbibe u xwe komıserhev bike, dırokeke navdar u xemgın dihele! De paşeroj çawa be avakirin? Gelo ji dıroke re we kı baş bersiva ve bizane?

Nizamettin Akkurt çaven xwe baş vekirine, denge dile xwe guhdarı kiriye u ev pirtuka nivısandıye. em ji ve pirtuke çi tişten ku penehesiyane fer dibin. Welate kurdan weke çar parçe, gund bi gund, malbat bi malbat, meriv bi meriv, dar bi dar u kevir bi kevir hatiye parçekirin.

Welatek ji ku dere dest pe dike? Welatek; ji şire dayika me, ji nameye evıne, ku me ji bo keçika cınar nivısandıye, di ser netepitıya xwe de ji we şimaqa ku me xwarıye jı keke xwe, ji ape xwe u ji we kefxweşiya bextewar a çaven wi kalı ku, sergovendıye dikişıne di daweten taxa me de dest pe dike. Welatek; ji wan kitekitan dest pe dike, ku nixumıne nav dil u mejıye me u em kirine em!

Welatek gund bi gund, tax bi tax te avakirin. Welatek, ku dıroka her gunde we neye nivısandin, dıroka we jı naye nivısandin. Gava ku ez di derbare pirtuka "Maxmur Dişewite" ya nivıskare heja Nizamettin Akkurt de hur u kur hizirıyam. Nivıskar, Kurdistane ji gundeki kurdan dihone u girıngıya "gerdunıya neteweyı" careke din bi me dide hissandine, bi ve pirtuka xwe ya giranbuha.

Bajare Maxmura penaber, ku Nizamettin akkurt ji pirtuka xwe re kiriye mijar, xaleke biçuk a Kurdistana me ye, belkı jı bajerekı taybet e u "modern" e. Gelek eşir le civıyane u bi bingehe xwe gundi ne. Weke ku bajareki heri nujen ye Kurdistane ye, cıhe mezin e penaperıya kurd ya li Kurtdistana xwe ye. Yek ji di nasnameya Maxmure de sıyaseteke neteweyi, navneteweyi, berxwedan, xemgını u hwd. heye. Fermo em bi ve pirtuka Nizamettin Akkurt bervı buyer u jiyana Maxmure ve herin, ka çawa, ji bo çi ev jıyane ku "Maxmur dişewite?"

12,04 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9789759010423
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 112
Basım:
Ebat: 13,5x21 cm
Editör: Ahmet Onal
Ağırlık: 131
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.