Mersin'den Tarsus'a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler

Murat Durukan

Kitap Açıklaması

 "…birsukanalıinşaatısırasında,deniziniçindeneskilimanaaitgemibağlamahalkalarınınbulunmasıveaynıgünbenimdeoradaolmambuaraştırmanınilkadımınıatmamavesileoldu.Nitekimburadabirlimanolduğubilinsedehiçbirizkalmamıştı.Limanaaitipuçlarındansonrayineaynıkıyıdatespitedilenarkeolojikbuluntular,bubeldeninAulaiolaraklokalizeedilmesinisağladı.Butespitaslındadahasonrakitespitlerindeçıkışnoktasınıoluşturdu.Ziraantikkaynaklarıntasvirlerinde,bugünekadaryerlerinetolarakbelirlenememişolanyerleşimler,birbirlerinegöretarifedilmekteydi.Buaşamadansonra,Zephyrion-Ingira-Aulai-Ankhiale-Kyinda-Kundi-Sizzugibikentlerilokalizeedebilmekveyabunarhakkında-enazından-öneriyapabilmekiçin,sağlambirpayandabulunmuşoluyordu." 

"WahrendeinerReparaturarbeitaneinemWasserkanalinderdieserGemeindefandmanimMeerRingezumAnbindenvonSchiffen,diezueinemaltenHafengehörten.AlsdieseRingeausdemMeergetragenwurden,befandichmichzufalligdortunddastrugdazubei,meineerstenSchrittefürdieseForschungzumachen.DenndasssichdortfrühereinHafenbefand,warzwarbekannt,esbefandsichaberbisdahinnochkeineSpurdavon.ManbegegnetebisdahinanderKüstediesbezüglichauchkeinenarchaologischenBefunden.NachdenHinweisen,dieaufeinenHafendeuteten,führtenarchaologischeBefundedazu,dieseGemeindealsAulaizulokalisieren.DieseFeststellungstelltesichanschliebendeigentlichalsAusgangspunktfürandereFeststellungenheraus.DennantikeQuellenbeschriebendieLokalisationvonSiedlungen,derenLokalisationsichbisheutenichtkonkretfeststellenlieben,mitdemAnhaltspunktandererSiedlungen,derenLokalisationebenfallsnochnichtfestgestelltwerdenkonnten.NachdieserPhasederForschungwareigentlicheinehandfesteStützegefunden,mitdermanStadtewieZephyrion,Ingira,Aulai,Ankhiale,Kyinda,KundiundSizzulokalisierenoderzumindesteinenLokalisationsvorschlagmachenkann."46,30 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
Orijinal Başlık: Verlorene Stadte An Der Küste Kilikiens Von Mersin Bis Tarsus
ISBN: 9786053963486
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 224
Basım:
Ebat: 155x235 cm
Ağırlık: 224
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.